Matematiikan opetusta elävöittävät LUMATIKKA-itseopiskelukurssit julkaistu DigiCampuksessa

LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi-verkoston toteuttama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Paljon positiivista palautetta keränneen ohjelman tavoitteena on ollut matematiikan opetuksen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä matematiikan oppimiseen innostaminen läpi koulupolun. Sisällöt ovat tarjonneet opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksen kehittämisen tueksi. Ohjatusti toteutetun hankkeen päätyttyä verkkokurssien kokonaisuus löytyy vuonna 2023 maksuttomana itseopiskeluversiona DigiCampus-oppimisympäristöstä. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat siis hankekauden jälkeenkin herättämään ja kasvattamaan oppijoiden matikkainnostusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle!

Jatka lukemista