Ruutu on jaettu neljään osaan: Ensimmäisessä on lapsi vr-lasien kanssa, toisessa pipetoimassa, kolmannessa tietokoneen ääressä ja neljännessä lehti kasvojensa edessä.

Eheydy laaja-alaisen opetuksen mahdollisuuksista LUMAn lumoa -täydennyskoulutuksissa

Elämä asettaa meille lukuisia taitovaatimuksia, jotka muuntuvat yhteiskunnan ja työelämän kehittyessä. Opetustyön kannalta on pohdittava, mitä taitoja nykylapset voisivat tulevaisuudessa tarvita elämässä menestyäkseen. Tällaiset tulevaisuuden taidot, englanniksi 21st century skills, ovat hyvin laaja-alaisia tavoitteita, jotka ovat tulleet opetussuunnitelmiin ja siten opetukseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Muutosten lomassa yksittäinen opettaja kuitenkin jätetään helposti miettimään, miten käytännössä sopeudun muutokseen ja toteutan eri tiedon- ja taidonalat yhdistävää opetusta niin virtuaalisissa, rakennetuissa kuin luonnon ympäristöissä. Miten kasvatan oppiaineiden ja niihin sidottujen sisältötavoitteiden opettamisen tuoksinassa lapsista tulevaisuuden toivoja, jotka taitavat (työ)elämässään toimimisen erilaisissa ympäristöissä, erilaisten ihmisten parissa?

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä opetuksesta ja laaja-alaisesta osaamisesta pureutuu juuri näihin kysymyksiin tarjoten niihin vertaistukea sekä vinkkejä opetukseen vietäväksi. Tervetuloa oppimaan kanssamme!

Jatka lukemista