Ruutu on jaettu neljään osaan: Ensimmäisessä on lapsi vr-lasien kanssa, toisessa pipetoimassa, kolmannessa tietokoneen ääressä ja neljännessä lehti kasvojensa edessä.

Eheydy laaja-alaisen opetuksen mahdollisuuksista LUMAn lumoa -täydennyskoulutuksissa

Elämä asettaa meille lukuisia taitovaatimuksia, jotka muuntuvat yhteiskunnan ja työelämän kehittyessä. Opetustyön kannalta on pohdittava, mitä taitoja nykylapset voisivat tulevaisuudessa tarvita elämässä menestyäkseen. Tällaiset tulevaisuuden taidot, englanniksi 21st century skills, ovat hyvin laaja-alaisia tavoitteita, jotka ovat tulleet opetussuunnitelmiin ja siten opetukseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Muutosten lomassa yksittäinen opettaja kuitenkin jätetään helposti miettimään, miten käytännössä sopeudun muutokseen ja toteutan eri tiedon- ja taidonalat yhdistävää opetusta niin virtuaalisissa, rakennetuissa kuin luonnon ympäristöissä. Miten kasvatan oppiaineiden ja niihin sidottujen sisältötavoitteiden opettamisen tuoksinassa lapsista tulevaisuuden toivoja, jotka taitavat (työ)elämässään toimimisen erilaisissa ympäristöissä, erilaisten ihmisten parissa?

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä opetuksesta ja laaja-alaisesta osaamisesta pureutuu juuri näihin kysymyksiin tarjoten niihin vertaistukea sekä vinkkejä opetukseen vietäväksi. Tervetuloa oppimaan kanssamme!

Jatka lukemista

Matematiikan opetusta elävöittävät LUMATIKKA-itseopiskelukurssit julkaistu DigiCampuksessa

LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi-verkoston toteuttama matematiikan opetuksen täydennyskoulutusohjelma. Paljon positiivista palautetta keränneen ohjelman tavoitteena on ollut matematiikan opetuksen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä matematiikan oppimiseen innostaminen läpi koulupolun. Sisällöt ovat tarjonneet opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksen kehittämisen tueksi. Ohjatusti toteutetun hankkeen päätyttyä verkkokurssien kokonaisuus löytyy vuonna 2023 maksuttomana itseopiskeluversiona DigiCampus-oppimisympäristöstä. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat siis hankekauden jälkeenkin herättämään ja kasvattamaan oppijoiden matikkainnostusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle!

Jatka lukemista