Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

LUMATIKKA-verkkotäydennyskoulutus: Algoritmisen ajattelun kehittäminen (2 op)

30.8.28.11.

Vapaa

Algoritmisen ajatteluun johdatteleva kurssi on osa LUMATIKKA-koulutusten valinnaista osaa, jossa voit koota itseäsi kiinnostavan kuuden opintopisteen kokonaisuuden. Kurssin osallistuja

  • on kehittänyt omaa algoritmista ajatteluaan ja ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologian toimintaperiaatteista sekä valmiuksiaan opettaa algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri luokka-asteille sopivalla tavalla
  • on saanut konkreettisia ohjeita, leikkejä, harjoituksia, projekteja, oppimismateriaaleja ja uusia ideoita opetuksessaan kokeiltavaksi myös muissa oppiaineissa kuin matematiikassa
  • on saanut ensikosketuksen ohjelmointiin visuaalisen ohjelmointikielen avulla sekä saanut mahdollisuuden tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustumiseen ja sen harjoittelemiseen
  • ymmärtää millä tavalla ohjelmointi tukee matematiikan taitojen kehittymistä sekä millä tavalla ohjelmoinnin harjoittelu edistää opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
  • hahmottaa miltä oppijan oppimispolku ohjelmoinnin opetuksessa näyttää, lähtien varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen loppuun saakka
  • on saanut hyvät valmiudet perehtyä aiheeseen itsenäisesti ja siten syventää osaamistaan

Kurssin oppimisympäristö aukeaa 30.8.2021. Kurssilla voi edetä omassa tahdissa tai yhteisessä tavoiteaikataulussa. Palauta kurssisuorituksesi viimeistään 28.11.2021 saadaksesi todistuksen. Kursseille voi ilmoittautua ennakkoon 23.4.-23.8.2021 ilmoittautumissivun kautta. Ennakkoon ilmoittautuneet saavat ohjeet kurssialueelle liittymiseen noin viikkoa ennen kurssien alkamista.

Lisätiedot: https://lumatikka.luma.fi/algoritminen-ajattelu/ & info@lumatikka.luma.fi

LUMATIKKA-logoLUMATIKKA – kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta!

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteinen tiedon oman opetuksesi kehittämisen tueksi. Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Järjestäjä

LUMATIKKA
Sähköposti:
info@lumatikka.luma.fi
Kotisivu:
https://lumatikka.luma.fi