Valtakunnalliset LUMA-viikot

Lukuvuonna 2020-2021 viikkoja vietettiin 25.1.–14.2.2021. LUMA-viikoilla jaetaan oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kannustamme kaikkia oppimisyhteisöjä järjestämään viikoilla pienempää tai isompaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvää toimintaa, esimerkiksi StarT-päiviä. Jakakaa oppimisyhteisönne aktiviteetit yhteisöllisessä mediassa käyttäen aihetunnistetta #LUMAviikot.

Vinkkejä LUMA-viikkojen ohjelmaan löytyy omalta alasivultaan.
LUMA-viikkojen avajaisia vietettiin 26.1. Voit katsoa tallenteen alta.

Pähkinänkuoressa

LUMA-viikkojen tavoitteet

  • herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, ympäristöopin, biologian, maantiedon/maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta
  • tuoda tunnetuksi alaa ja sen merkitystä esiin suuren yleisön keskuudessa
  • kannustaa eri oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja yhteistyöhön sekä keskenään että ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • tuoda esiin oppimisyhteisöissä toteutettavaa StarT-projektiopiskelua

Tietoa LUMA-viikoista

Valtakunnallisia LUMA-viikkoja on vietetty Suomessa vuosittain marraskuun alussa vuodesta 2004 alkaen ja tammi-helmikuun vaihteen aikoihin vuodesta 2017 alkaen. Viikkojen järjestämiseen ja toteuttamiseen on osallistunut vuosittain kymmeniä eri oppimisyhteisöjä ja muita tahoja.

LUMA-keskus Suomi kannustaa päiväkoteja, kouluja ja muita oppilaitoksia sekä kerhojen vetäjiä ja muita tahoja, kuten nuorisotaloja ja kirjastoja järjestämään LUMA-viikoilla erilaista LUMA-aineisiin liittyvää toimintaa. Päiväkotien, koulujen, kirjastojen ym. lisäksi tapahtumia voi järjestää siellä, missä tavoitetaan suurta yleisöä, esimerkiksi kaupoissa, ostoskeskuksissa, rautatieasemilla ja linja-autoasemilla.

LUMA-keskus Suomi toivoo erityisesti, että ohjelmaa järjestettäisiin tieteenala-/oppiainerajoja ylittäen sekä yhdessä lasten ja nuorten vanhempien kanssa. Järjestäjiä kannustetaan yhteistyöhön alueen ympäröivän yhteiskunnan, kuten kolmannen sektorin järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

StarT tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia toteuttaa projektimaista eheyttävää opiskelua LUMA-viikoillakin.

Olkaa yhteydessä paikallisiin tiedotusvälineisiin. Median uutisoinnit päiväkodin/koulun tai muun tahon tempauksista ovat erinomainen tapa lisätä alueen yhteisöllisyyttä.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 teksti keltaisessa ympyrässä