Valtakunnalliset LUMA-viikot

Lukuvuonna 2020-2021 viikkoja kannustetaan viettämään 25.1.–14.2.2021. LUMA-viikoilla jaetaan oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kannustamme kaikkia oppimisyhteisöjä järjestämään viikoilla pienempää tai isompaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvää toimintaa, esimerkiksi StarT-päiviä. Jakakaa oppimisyhteisönne aktiviteetit yhteisöllisessä mediassa käyttäen aihetunnistetta #LUMAviikot.

Pähkinänkuoressa

LUMA-viikkojen tavoitteet

 • herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, ympäristöopin, biologian, maantiedon/maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta
 • tuoda tunnetuksi alaa ja sen merkitystä esiin suuren yleisön keskuudessa
 • kannustaa eri oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja yhteistyöhön sekä keskenään että ympäröivän yhteiskunnan kanssa
 • tuoda esiin oppimisyhteisöissä toteutettavaa StarT-projektiopiskelua

Tietoa LUMA-viikoista

Valtakunnallisia LUMA-viikkoja on vietetty Suomessa vuosittain marraskuun alussa vuodesta 2004 alkaen ja tammi-helmikuun vaihteen aikoihin vuodesta 2017 alkaen. Viikkojen järjestämiseen ja toteuttamiseen on osallistunut vuosittain kymmeniä eri oppimisyhteisöjä ja muita tahoja.

LUMA-keskus Suomi kannustaa päiväkoteja, kouluja ja muita oppilaitoksia sekä kerhojen vetäjiä ja muita tahoja, kuten nuorisotaloja ja kirjastoja järjestämään LUMA-viikoilla erilaista LUMA-aineisiin liittyvää toimintaa. Päiväkotien, koulujen, kirjastojen ym. lisäksi tapahtumia voi järjestää siellä, missä tavoitetaan suurta yleisöä, esimerkiksi kaupoissa, ostoskeskuksissa, rautatieasemilla ja linja-autoasemilla.

LUMA-keskus Suomi toivoo erityisesti, että ohjelmaa järjestettäisiin tieteenala-/oppiainerajoja ylittäen sekä yhdessä lasten ja nuorten vanhempien kanssa. Järjestäjiä kannustetaan yhteistyöhön alueen ympäröivän yhteiskunnan, kuten kolmannen sektorin järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

StarT tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia toteuttaa projektimaista eheyttävää opiskelua LUMA-viikoillakin.

Olkaa yhteydessä paikallisiin tiedotusvälineisiin. Median uutisoinnit päiväkodin/koulun tai muun tahon tempauksista ovat erinomainen tapa lisätä alueen yhteisöllisyyttä.

Ideoita

Toteuta LUMA-viikko tai LUMA-viikot omassa koulussasi omalla tunnillasi / yhdessä oppilaittesi kanssa / yhdessä LUMA-aineiden kollegojen kanssa / yhdessä koulun muiden kollegojen kanssa / vanhempien kanssa / yhteistyökumppanien kanssa:

 • Tiedepolku
 • oppimisyhteisön oma (tai vaikka koko kunnan yhteinen) StarT-päivä
 • LUMA-juhla koulussa (koko koulu mukana, ohjelmaa eri luokilta / vanhemmilta / vierailijoilta, LUMA-aineisiin liittyvää musiikkia, esityksiä ym.)
 • aamunavaus/-avauksia aiheeseen liittyen (esim. integroituja aiheita tai maanantaina matematiikka, tiistaina fysiikka, keskiviikkona kemia, torstaina biologia, perjantaina maantiede, aamunavauksissa voi olla myös oppilaita / vanhempia / vierailijoita)
 • LUMA-polku (tehtäviä eri oppiaineista polun varrella, polun tekeminen jaettu eri luokkien kesken viikon aikana)
 • tietovisa, pelejä, kokeellisia töitä, näyttelyitä tai näytelmä ym. (esim. päivä/oppiaine tai integroituja aiheita)
 • oppilaat/opettajaopiskelijat vierailevat opettajan ohjauksella jonkin läheisen alakoulun tai päiväkodin vieraana ja järjestävät siellä ohjelmaa LUMA-aineissa/-aineessa
 • erilaista toimintaa yhdessä oppilaiden vanhempien tai entisten oppilaiden kanssa, jotka työskentelevät LUMA-aloilla
 • vierailuja eri oppilaitoksiin, yrityksiin ja museoihin sekä niistä postereita ym.
 • LUMA-aineiden ammattien ja mahdollisuuksien esittelyjä (vanhemmat / vierailijat muista oppilaitoksista, yrityksistä, järjestöistä ym.), esim. tehtävä oppilaille: “Haastattele luonnontietelijää (biologia, fyysikkoa, kemistiä, maantieteilijää), matemaatikkoa, tietotekniikan alan osaajaa, insinöörialan osaajaa tai ammatteja, joissa tarvitaan LUMA-aineita. Tee juliste koulun seinälle, PowerPoint-esitys tai www-sivusto eri ammateista. Tee yhteistyötä koulun opinto-ohjaajan kanssa.”
 • tiedotteita/juttuja yhteistyössä äidinkielen opettajan kanssa koulun www-sivuille, lehtiin ja tiedotteisiin vanhemmille sekä mahdollisuuksien mukaan paikallisiin tiedotusvälineisiin ym.
 • taidenäyttely LUMA-aineisiin liittyen
 • musiikkiesitysten tekemistä LUMA-aineisiin liittyen
 • oppilaat kuvaavat LUMA-viikon tapahtumia koulussa videokameralla tai valokuvaamalla

Voit myös kysyä LUMA-keskuksilta toteutusvinkkejä sekä toivoa niiltä viikoille ohjelmaa, esimerkiksi opettajaopiskelijoita vetämään päiväkotiin/kouluun aktiviteetteja.

Oulun yliopiston LUMA-keskus on julkaissut peli- ja materiaalipaketin, josta voi poimia tekemistä ja ideoita LUMA-viikon viettämiseen. Paketin painopiste on oppitunneille sopivissa LUMA-aiheisissa peleissä ala- ja yläkoulusta lukioluokille.

StarT:in materiaalipankissa on satoja ideoita/aineistoja myös LUMA-viikkojen aktiviteettien toteuttamisen tueksi.