ZAU-virtuaalikerho

ZAU-virtuaalikerhokokonaisuus mahdollistaa tiedekerhoon osallistumisen kotisohvalta käsin!

Osana LUMA-keskus Suomen ja Zonta-järjestön yhteistä ZAU-tiedekerhohanketta on nyt rakennettu innostava ZAU-virtuaalikerhokokonaisuus. Se on samalla myös osa laajempaa LUMA-keskus Suomen virtuaalisen kerhokokonaisuuden kehittämishanketta. Virtuaalikerhokokonaisuuden rungon ja siihen sisältyvät videot on suunnitellut ja tehnyt matematiikan aineenopettajaopiskelija Anni Andelin osana opintojaan. ZAU -hankkeen koordinaattori Iisa Rautiainen on tukenut Annia kerhomateriaalin koostamisessa sekä täydentänyt materiaalia muutamilla lisäyksillä ja koostanut sitä tukemaan opettajan ohjeet.

Kerhokokonaisuuden tavoitteina on:

  • Tarjota mahdollisuus innostaville tutkimuksille ja tiedekerhoharrastamiselle ajasta ja paikasta riippumatta lapsille ja nuorille eri puolilla Suomea.
  • Esitellä kunkin kerhokerran teemaan liittyviä hyödyllisiä ja havainnollistavia aktiviteetteja ja tutkimuksia, jotka on helppo toteuttaa esimerkiksi kotona tai koulussa helposti saatavilla olevien välineiden avulla.
  • Saada aikaan onnistuneita, konkreettisiin esimerkkeihin perustuvia oppimisen elämyksiä kunkin kerhokerran teeman sisällä.

Kokonaisuus muodostuu kuudesta innostavasta ja oivaltavasta kerhokerrasta, jotka on sisällöiltään suunniteltu tukemaan erityisesti matemaattisten taitojen kehitystä sekä matematiikan sisältöjen opiskelua alakouluikäisille lapsille. Yksittäiset kerhokerrat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, mutta niitä on mahdollista hyödyntää myös yksittäin esimerkiksi etäopetuksen tai virtuaalisen kerhotoiminnan toteuttamisen tukena. Virtuaalinen kerhomateriaali on vapaasti käytettävissä. Huolehdithan materiaalia käyttäessäsi kuitenkin asianmukaisesta työturvallisuudesta. Materiaaliin on kirjattu tärkeitä, mikäli aktiviteettien toteuttamiseen liittyy jotain työturvallisuusseikkoja, joita olisi hyvä ottaa huomioon. Vastuu niiden toteutumisesta on kuitenkin aina ohjeen käyttäjällä. Kerhokertojen materiaalit julkaistaan näillä verkkosivuilla yksi kerrallaan aina tiistaisin klo 10 kevään 2020 aikana.

Kerhokertojen aiheet ja julkaisuaikataulu on:


ZAU-virtuaalikerhokokonaisuutta pilotoidaan kevään 2020 ajan. Mikäli sinua kiinnostaa olla mukana kehitystyössä ja testata materiaalia oppilaittesi, kerholaistesi tai lastesi kanssa, voit tilata kerhomateriaalin ilmaiseksi käyttöösi erillisen tilaustomakkeen kautta. Linkki kunkin kerhokerran materiaalien tilauslomakkeelle tullaan päivittämään näille sivuille julkaisuaikataulun mukaisesti. Tilaajilta edellytämme materiaaliin liittyvän palautteen antamista kustakin hyödyntämästäsi kerhokerrasta. Kerhomateriaalia käyttäneiden lasten ja aikuisten kokemuksia ja arvokkaita palautteita tullaan hyödyntämään virtuaalikerhojen tutkimuspohjaisessa kehitystyössä.

Palautelomakkeet

Ohjaajapalaute

Kerholaisten palaute

Vastaamalla voit vaikuttaa! Pilottikerhon kehitystyön tuloksena rakennettu virtuaalikerho materiaaleineen julkaistaan vapaaseen käyttöön pysyväksi osaksi LUMA-keskus Suomen virtuaalista materiaalipankkia syksyllä 2020.