Yhteystiedot

Yleinen yhteydenotto-osoitteemme: info@luma.fi


Johtaja

Maija Aksela
professori, FT
Helsingin yliopisto

maija.aksela@helsinki.fi
050 514 1450

 

 


Johtokunnan puheenjohtaja

Pekka Hirvonen
yliopistonlehtori, FT
Itä-Suomen yliopisto

pekka.e.hirvonen@uef.fi
050 351 4897


Johtokunnan varapuheenjohtaja

Esa Räsänen
professori, FT
Tampereen teknillinen yliopisto

esa.rasanen@tut.fi
050 301 3386

 

 


Päätöksenteon tuki ja toiminnan kehittäminen

Lauri Vihma
suunnittelija, FM
Helsingin yliopisto

lauri.vihma@helsinki.fi
050 319 9281