Yhteystiedot

LUMA-keskus Suomen yleinen yhteydenotto-osoite: info@luma.fi


Hallinto

Keskuksen johtajan tehtävänä on keskuksen toiminnan johtaminen toimintasuunnitelman mukaisesti sekä päätösasioiden esittely johtokunnalle. Helsingin yliopiston rehtori nimeää keskukselle sivutoimisen johtajan aina kolmevuotiselle kaudelle sopijaosapuolia kuultuaan.

Johtaja

professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto
maija.aksela@helsinki.fi, 050 514 1450

 

 

 

Se yliopisto, jonka palveluksessa keskuksen johtajaksi nimetty on, vastaa kulloinkin keskuksen hallinnosta ja toiminnan koordinoinnista.


Toimipisteet