Molekyylien lukumäärä tietyssä määrässä ainetta

Miten lasketaan, kuinka monta molekyyliä on 3,48 grammassa asetonia?

Asetonimolekyylissä (C3H6O) on kolme hiiliatomia, kuusi vetyatomia ja yksi happiatomi. Hiilen moolimassa on 12,01 g/mol, vedyn 1,008 g/mol ja hapen 16,00 g/mol. Asetonin moolimassa on siten

(3 · 12,01 + 6 · 1,008 + 16,00) g/mol = 58,08 g/mol.

Yksi mooli (1 mol) molekyylejä tarkoittaa 6,022 · 1023 :a molekyyliä. Määrän ilmaisee Avogadron vakio (6,022 · 1023 mol −1). Asetonin moolimassa 58,09 g/mol tarkoittaa siis, että 6,022 · 1023 kappaletta asetonimolekyylejä painaa 58,09 g. Tästä massasta 3,48 g on 5,99 %.

Asetonimolekyylien lukumääräksi saadaan:

0,0599 · 6,022 · 1023 = 3,61 · 1022

eli ilman potenssimerkintää ilmaistuna 36 100 000 000 000 000 000 000.

Tehtävä voidaan ratkaista lyhyesti sijoittamalla lukumäärän kaavaan N = nNA ainemäärän kaava n = m/M. Kaavoissa N on lukumäärä, n ainemäärä, NA Avogadron vakio, m massa ja M moolimassa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail