Poltetun kalkin liukoisuus

Miten paljon kalsiumhydroksidia (poltettua kalkkia) liukenee veteen 20 °C:ssa? Osallistuuko ainoastaan liuennut kalsiumhydroksidi reaktioon, kun saostetaan kalsiumfluoridia jätevedestä (fluorivetyhappoa ja vettä) kalkkimaidolla (kalsiumhydroksidi + vesi)?

Kalsiumhydroksidi Ca(OH)2 on niukkaliukoinen suola, eli se hajoaa veteen liuetessaan vain osittain kalsium- ja hydroksidi-ioneiksi. Liukenemista kuvaavien liukoisuustulojen arvot on yleisesti kirjallisuudessa annettu 25 °C:ssa, joka on lähellä kysymääsi 20 °C:a. [Ca2+] ja [OH] tarkoittavat kalsiumin ja hydroksidin konsentraatioita liuoksessa.

Kalsiumhydroksidin liukoisuustulo on MAOL-taulukoiden mukaan

[Ca2+][OH] 2 = 5,0 · 10−6 (mol/l)3 .

Kun yhtälön avulla ratkaistaan ratkaistaan Ca(OH)2:n liukoisuus, saadaan arvoksi 0,01077 mol/l eli grammoiksi muutettuna 0,798 g/l. Kalsiumhydroksidia liukenee veteen siis noin 800 milligrammaa litraa kohden.

Kalsiumfluoridi CaF2 on noin 10 000 kertaa niukkaliukoisempi kuin kalsiumhydroksidi. Lisättäessä fluoridi-ioneja liuenneet kalsiumionit alkavat saostua kalsiumfluoridiksi. Se vaikuttaa liuoksen tasapainoon siten, että kalsiumhydroksidia alkaa liueta samalla, kun kalsiumfluoridia saostuu. Ainoastaan kalsium-ioni reagoi fluoridin kanssa. Hydroksidi-ioni vaikuttaa kalsiumin saostumiseen fluoridina vain mutkan kautta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail