Toteutuuko tasa-arvo tiedeopetuksessa?

Developing IBS – New Issues –tiedeopetuskonferenssin toisena päivänä esiin nousivat teemat, kuten oppilasarviointi sekä tasa-arvo ja tyttöjen osallistuminen tiedeopetuksessa.

Oma isäni kannusti minua tieteen pariin, kertoi tunisialainen naisprofessori Faouzia Farida Charfi Developing IBSE – New Issues -konferenssin luennollaan. Nykyisin fysiikan professorina toimiva Charfi oli mukana perustamassa maan ensimmäistä fysiikan laboratoriota vuonna 1975.

Vaikka Tunisiassa naisten asemaa on edistetty jo vuosisata ja systemaattisemmin 1950-luvulta saakka, on kyseessä arabimaa, jossa tasa-arvon toteutumisen tiellä on monia haasteita.

Koulutuksen saralla tyttöjen ja naisten asemaan on kuitenkin panostettu voimakkaasti ja se näkyy. Vuoden 1991 koulutusreformi teki koulunkäynnistä ilmaista ja pakollista kaikille 16 ikävuoteen saakka ja aivan kuten Suomessa, valtaosa kouluista on julkisia.

Tyttöjen osuus perusopetuksessa on 48 % ja kasvaa toiselle asteelle mentäessä jo 68 %:in ja korkeakouluopinnoissa 62 %:in. Syynä tähän on Charfin mukaan se, että tytöt suoriutuvat opinnoissa poikia paremmin.

Tieteellis-tekniset alat eivät kuitenkaan houkuttele tyttöjä, vaan he hakeutuvat useammin huonosti työllistäville humanistisille aloille. Osin alavalinnan takia, osin johtuen yleisestä haluttomuudesta palkata naisia, työttömyys on vakava ongelma kouluttautuneiden naisten joukossa – joka kolmas kouluttautunut on Tunisiassa työttömänä ja heidän joukostaan 2/3 on naisia.

Naisten asema ja työmahdollisuudet saattavat kuitenkin tulevaisuudessa parantua, Charfi kertoo. Viime vuosikymmenien aikana erityisesti matemaattis-luonnontieteellisten alojen opintojen suosio on noussut tyttöjen keskuudessaan ja valtaosa esimerkiksi lääke- ja biotieteelliseen koulutukseen valmistavien toisen asteen opintojen suorittajista on tyttöjä. Tekniikan alan suosio tyttöjen keskuudessa kuitenkin vielä vaatimatonta.

Tulevaisuuden haasteena on parantaa tiedeopetuksen laatua opetuksen kaikilla tasoilla. Erityisenä haasteena on perusopetus, jonka tulee korostaa tieteen tärkeyttä ja lisätä sen kiinnostavuutta esimerkiksi kokeellisuuden ja tutkimuksellisuuden kautta. Tässä Charfin mukaan tarvitaan yhteistyötä muiden maiden kanssa.

Developing IBSE: New Issues jatkuu Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella vielä huomenna 1.6. Katso lisätiedot »

Teksti: Elisa Lautala.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail