ARCturus – tähtitieteen opetuksen nettiympäristö

ARCturus on Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tuottama tähtitieteen e-resurssikeskus, jonka tarkoituksena on tukea tähtitieteen opetusta kouluissa. Sivut on suunniteltu ensisijaisesti perusopetuksessa luonnontieteitä opettavia opettajia varten, mutta ne sisältävät kiinnostavaa tietoa kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille.

ARCturus-sivujen tärkeimpiä osa-alueita:

  • valmiit opetuskokonaisuudet maailmankaikkeuden rakenteen mukaisessa järjestyksessä
  • havaintovälineiden valmistusohjeet ja käyttö
  • havainnointi luonnossa paljain silmin ja sopivia välineitä käyttäen
  • uusien avaruustutkimuksen tulosten ja havaintojen esittely
  • erilaisten opetusmateriaalien ja syventävien oppisisältöjen esittely
  • tähtitieteen opetusta lähellä olevien järjestöjen esittely
  • tähtitieteen tapahtumien ja koulutustilaisuuksien esittely

Verkkosivut käyttöympäristönä opetuksessa

Valmiita opetuskokonaisuuksia sisältävän osa-alueen rakenne perustuu rakenteelliseen, luonnonmukaiseen etenemisjärjestelmään, jossa edetään tutusta lähiympäristöstä yhä suurempiin kokonaisuuksiin maailmankaikkeudessa. Eteneminen tapahtuu oppilaiden kehityksen ja käsityskyvyn kehittymisen edellyttämällä tasolla ja nopeudella.

Kukin osa laajenevassa oppimisympäristöjen ketjussa edustaa yhtä rakenneyksikköä läheltä kauas avaruuteen mentäessä. Jokainen rakenneyksikkö sisältää useita tähän ympäristöön kuuluvia opetuskokonaisuuksia. Jokaisen opetuskokonaisuuden rakenne on samanlainen sisältäen seuraavat alaotsikot: abstrakti, tavoite, tutkimuksia, menetelmät, materiaalit, pohdittavaa, tulosten tarkastelua, vinkkejä sekä asiasanoja. Tutkimustehtävien alkuun on valittu helpompia, myös pienemmille oppilaille soveltuvia tehtäviä. Vanhemmille oppilaille tarkoitetut syventävät ja vaativammat tutkimustehtävät on merkitty tähdellä. Opettaja oppilaansa parhaiten tuntien valitsee tehtävistä sopivimmat tai antaa itseopiskelutilanteessa oppilaiden tehdä omat valintansa.

Maailmankaikkeuden rakenneyksiköiden lisäksi valmiita opetuskokonaisuuksia löytyy havainnointiin ja tähtivalokuvaukseen liittyvistä aiheista. Niissä valmistetaan yksinkertaisia havaintovälineitä ja testataan niitä käytännössä, opetellaan erilaisten kameroiden käyttöä tähtitaivaan kuvaamisessa sekä saatujen kuvamateriaalien käsittelyä.

Monipuoliseen opetukseen kuuluu myös luokan ulkopuolinen opetus ja toiminta. Yleistä-osioon on koottu muutamia aktiviteetteja, kuten vierailut tähtitieteellisiin kohteisiin lähiympäristössä tai jopa ulkomailla, teemapäivät, verkkotapaamiset sekä täydennyskoulutustapahtumat.

Verkkosivut tiedonhankinnassa

Sivujen oikeassa laidassa on aina näkyvillä tähtitieteen tiedonhankintaan liittyviä osa-alueita, kuten ajankohtaisia tapahtumia ja kertomuksia, jatkuvasti päivittyvä tähtitieteen uutislista sekä syventävää tietoa tarjoava linkkiluettelo.

Tähtitieteen tapahtumissa esitellään havainnointitilanteita, koulutustapahtumia sekä vierailuja kiinnostaviin kohteisiin. Esimerkkinä tällaisesta tapahtumasta oli viime kesäkuussa järjestetty Venus Transit 2012 –tapahtuma Enontekiöllä. Tähtitarinoissa esitellään sekä edellä mainittujen tapahtumien julkaisuja että uusien havaintojen kuvauksia.

Jokainen vasemmalla puolella esitetty opetuskokonaisuus sisältää tiivistetyssä muodossa aiheen taustateorian, tutkimustehtävät, tunnin kulkua ohjaavat aktiviteetit sekä lopuksi luettelon tärkeimmistä asiasanoista nettihakua varten. Laajempia tiedonhankintoja varten, esimerkiksi ryhmätyöt tai syventävä perehtyminen, on perustettu Linkit-kokoelma, joka kaikkien muidenkin osa-alueiden tapaan päivittyy uusien tietojen myötä. Opetusmateriaaleissa esitellään lähinnä kokoelmia, kuten välinevalmistajia, kirjallisen materiaalin tai verkkoaineiston tuottajia. Järjestöistä esitellään tunnetuimpia tähtitieteen tutkimukseen ja opetukseen keskittyneitä yhteisöjä. Heidän sivuiltaan löytyy hyödyllistä materiaalia kouluopetukseen. Aihelinkeissä tarjotaan lisätietoa yksittäisen tähtitieteen aiheen tai käsitteen opiskelua varten. Esimerkiksi käsitteestä Aurinkokello löytyy lukuisia malleja ja sijoituspaikkoja nettisivustoilta.

Tervetuloa ARCturus-sivuille oppimaan ja viihtymään – aika lentää raketin vauhdilla!

Teksti: Irma Hannula.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail