Ohjelmointia Arduino-ympäristössä – kokemuksia Espoon lukioiden ja LUMA-keskus Aallon yhteistyökurssilta

Espoon lukioiden ja LUMA-keskus Aallon järjestämä Elektroniikka ja ohjelmointi -kurssi tarjosi lukiolaisille maistiaisia ja käytännön harjoitusta teknologian ja ohjelmoinnin soveltamisesta voimakkaassa nosteessa olevalla terveysalalla.

Aalto-yliopiston Lumarts-laboratorioissa alkoi toisen kerran Elektroniikka ja ohjelmointi -kurssi. Tällä kertaa oppilaita on osallistunut aikaisempaa enemmän ja useasta eri Espoon lukiosta. Edustettuina olivat esimerkiksi Kuninkaantien, Viherlaakson, Espoonlahden, Etelä-Tapiolan, Pohjois-Tapiolan ja Haukilahden lukiot.

Tutustumista Start up-toimintaan ja yrittäjäkasvatusta

Tänä vuonna teemana on terveysala, ja oppilaat pääsevät vierailemaan sen alan yrityksiin, esimerkiksi Beddit-yritykseen, jonka kehittämän mobiilisovelluksen avulla käyttäjä voi analysoida yöunensa laatua.

Etelä-Tapiolan lukion opiskelija Katariina Kaartisen mukaan vierailu oli mielenkiintoinen ja yrittäminen alkoi kiinnostaa hieman enemmän kuin aiemmin. Myös Bedditin konsepti vaikuttaa hänen mielestään hyvältä, ja vierailulla heräsi paljon ideoita, miten itse voisi vastaavaa tuotetta kehittää tai muovata kuluttajille sopivaksi tuotteeksi.

Antti Ylimutka esittelee lukiolaisille yöunen laadun seurantaan tarkoitettua Beddit-tuotetta ja sen kehitystyötä.

Espoon lukiot ja Aalto yliopisto yhteistyössä

Elektroniikka ja ohjelmointi -kurssin harjoitustöissä päästään muun muassa määrittämään veren happipitoisuus ja hyödyntämään LUMA-keskus Aallon mittauslaitteistoja. Lumarts-laboratorio mahdollistaa sellaisten töiden tekemisen, jotka eivät olisi lukio-olosuhteissa muuten mahdollisia.

Pohjois-Tapiolan lukiosta kurssille osallistunut Olavi Korhonen kertoo innostuneensa kurssista, koska on kiinnostunut tietokoneista ja ohjelmoinnista. Hän sanoo osallistuneensa aiemmin Olarin lukion Java-ohjelmoinnin kurssille. Myös Viherlaakson lukion Anni Lehtinen sanoo tulleensa ohjelmoinnin takia: “Tulin kurssille oppimaan koodaamista ja virtapiirien tekemistä.”

Lukiolaiset tutustuvat apulaisprofessori Perttu Hämäläisen johdolla Aalto-yliopiston Mediatekniikan laitoksen tietokonepelien tutkimusryhmän laboratorioon.

Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun projektipäällikkö, LUMA-keskus Aallon koordinaattori Pirjo Putila arvelee kurssin suosion johtuvan viime kerrasta saadun palautteen huomioon ottamisesta. Kurssilla on tällä kertaa entistä enemmän Arduino-ohjelmointia, jonka on huomattu kiinnostavan oppilaita. Arduino-ympäristössä erilaisista komponenteista koostuvan virtapiirin toimintaa ohjataan mikrokontrollerilla, jonka ohjelmointikieli on läheistä sukua Java- ja C-ohjelmointikielille.

Putila uskoo kurssin olevan hyödyksi myös jatko-opinnoissa. Kurssilla opitaan Arduinolla ohjelmoinnin alkeita, mistä on hyötyä muun muassa aloittaessa opinnot Aalto-yliopistossa. Kurssi tukee myös lukion fysiikkaa soveltamalla aiemmin opittuja tietoja kurssitöissä.

Kurssi järjestetään kaksi kertaa viikossa kunakin kertana iltapäivällä kahden tunnin mittaisena. Omalle ajalle jää kirjoitettavaksi ajatuksia vierailuista ja niistä oppimisesta. LUMA-keskus Aalto järjestää lukiolaisille myös niin sanottuja kärkikursseja, kuten Avaruus ja satelliitit- sekä Mikro- ja nanotekniikka -kurssin.

Kaikille Espoon lukiolaisille avoinna oleva kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua ohjelmointiin ja elektroniikkaan ilman aikaisempaa kokemusta. Samalla kurssi luo silmäyksen mahdollisuuden yliopistomaailmaan. Kurssin ohjaavina opettajina toimivat yhteistyössä Matti Heikkinen Pohjois-Tapiolan lukiosta ja Kyösti Blinnikka Olarin lukiosta.

LUMA-keskus Aalto on osa LUMA-keskus Suomea.

Elektroniikka ja ohjelmointi -kurssi järjestettiin osana LUMA-keskus Suomen Työlämä tutuksi-hankekokonaisuutta.

Teksti: Antti Hurri 13D, Pohjois-Tapiolan lukio.
Kuvat: Matti Heikkinen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail