Tiedekasvatus yhdisti voimat

Helsingin yliopiston LUMA-keskus ja AinO-keskus yhdistivät voimansa vuoden alussa. Uutta luovan ja tiedekasvatusta tutkimuspohjaisesti kehittävän Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen avajaisia vietettiin tiistaina 14.2.2017. Tiedekasvatuskeskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa ja vastaa verkoston hallinnosta.

Uusi keskus kokoaa Helsingin yliopiston monitieteisen tiedekasvatuksen yhteen ja jatkaa yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

“Perheet, koulut, päiväkodit ja elinkeinoelämä ovat asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme”, sanoo professori, FT Maija Aksela. Hän toimii johtajana niin uudessa tiedekasvatuskeskuksessa kuin myös kansallisessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa, johon tiedekasvatuskeskuskin kuuluu.

Tie­de­kas­va­tus on mm. tie­de­luok­kia, -ker­ho­ja ja -leirejä

Esimerkiksi Kemianluokka Gadolin Kumpulan kampuksella on suosittu vierailukohde opetusryhmille, mutta myös kerhojen, leirien ja opettajien koulutusten järjestämispaikka. Vierailijoita käy ja leirejä ja kerhoja järjestetään myös muissa tiedeluokissa eri puolilla yliopistoa. Virtuaalitiedekerhoon voi osallistua verkossa paikasta ja ajasta riippumatta.

Kesäleirien ideointi on parhaillaan käynnissä. Uuden tiedekasvatuskeskuksen myötä lapsille tarjottava ohjelma monipuolistuu, kun vetäjiksi saadaan kielten, matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opiskelijoita. Kansainvälinen leiri tuo huippulahjakkaita lukioikäisiä eri puolilta maailmaa Helsinkiin tulevana kesänä.

“Tiedeyhteisö on vahvasti mukana toiminnassa ja näin uusin tutkimustieto saadaan käyttöön,” sanoo Maija Aksela.

Tiedekasvatuskeskuksen taustalla ovat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta sekä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, joka toimii keskuksen vastuuyksikkönä.

Tar­vit­taes­sa tie­de­kas­va­tus siir­tyy sin­ne mis­sä lap­set ovat

Avajaisissa esiteltiin eräs Maija Akselan pitkäaikainen haave: Helsingin ylipiston oma tiedepäiväkoti. Toistaiseksi päiväkoti on vasta suunnitteluasteella, mutta rahoituksen järjestyessä kehitystyö saadaan vauhdilla liikkeelle.

“Tiedepäiväkoti olisi varhaiskasvattajien harjoittelupaikkana ja toimisi ympäristönä, jossa ideoita voisi tutkia ja kehittää sekä esitellä suomalaista osaamista kansainvälisille vieraille,” sanoo Maija Aksela.

Tie­de­kas­va­tus kan­sal­li­nen ta­voi­te

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta nostaa Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkimaaksi vuoteen 2020 mennessä.

Ministeriön vuonna 2014 julkaiseman selvityksen mukaan tiedekasvatus on luonteva osa kaikkien lasten ja nuorten oppimista niin kouluissa kuin koulun ulkopuolellakin. Se edistää merkittävästi luovaa ongelmanratkaisukykyä, mahdollisuutta ymmärtää ja seurata tieteen kehitystä ja tukea Suomen osaamisperusteista kasvua. Tiedekasvastus on osa yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tunnelmia avajaisista

Valokuvia avajaisista »

Teksti: Riitta-Leena Inki. Kuva: Elisa Lautala.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail