Anna-Maija Partanen edistää tiedekasvatusta Lapin yliopistossa

Yliopistonlehtori ja LUMA-keskus Lapin johtaja Anna-Maija Partanen sai Lapin yliopiston rehtorin myöntämän palkinnon 1.3. arvokkaasta työstään yliopiston hyväksi. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Palkinnon perusteluissa huomioidaan Partasen pitkä ja ansiokas työura tiede- ja taidekasvatuksen edistäjänä Lapin yliopistossa. Partanen on paitsi kehittänyt toimintaa yliopiston sisäisesti, myös tuonut sitä esille toimimalla aktiivisesti LUMA-keskus Suomi -verkostossa. Vuonna 2015 perustetulla LUMA-keskus Lapilla on ollut jo pitkään aktiivinen rooli kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja sen toiminta on laajentunut yhä enenevissä määrin myös muihin tiedekuntiin.

Pienin askelin yhä laajemmalle

 Partanen otti palkinnon vastaan hämmentyneenä, mutta kiitollisena.

– Iloitsen näkyvyydestä, jonka tämä palkinto antaa tekemällemme työlle ja kehitteillä olevalle Lasten ja nuorten yliopistolle. Otan edelleenkin vastaan kaikenlaisia ideoita toiminnan kehittämiseksi, hän summaa tuntojaan.

LUMA-keskus Lapin toiminta lähti aikoinaan liikkeelle pienestä ja on sittemmin kehittynyt pienin askelin eteenpäin.

– Aluksi keskuksessa työskenteli minun lisäkseni vain yksi henkilö. Sittemmin olemme vakiinnuttaneet asemaamme paitsi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa myös laajemmin yliopistolla. Uskon, että avain onnistuneeseen tiedekasvatustoimintaan on löytää eri henkilöille luontevia tapoja osallistua toimintaan. Esimerkiksi järjestämäämme salapoliisitiedekerhoon saimme ”syyttäjän” oikeustieteellisestä tiedekunnasta, kertoo Partanen.

Tiedekasvatusta pohjoisia juuria kunnioittaen

Tiedekasvatus Lapin yliopistossa onkin ottamassa harppausta eteenpäin, kun yliopistolle perustetaan eri tiedekuntia ja yksiköitä yhdistävä Lasten ja nuorten yliopisto.

– Olemme käyneet keskusteluja eri tiedekuntien ja yksiköiden kanssa, ja vastaanotto on ollut innostunutta. Yhdessä olemme pohtineet luontevia tapoja, joilla eri tiedekunnat, opettajat ja opiskelijat voivat osallistua tiedekasvatukseen.

Partanen toivoo, että tulevaisuudessa Lapin yliopiston tiedekasvatus näkyy yhä laajemmin koko Lapin alueella ja inspiroi lapsia ja nuoria kunnioittaen samalla alueen omaleimaisuutta. Siihen kuuluvat paitsi kulttuuri, myös ainutlaatuinen luonto. Samalla tiedekasvatus voisi auttaa luomaan yhteisöllisyyttä hajanaisen alueen eri puolilla asuville opettajille.

– Toivoisin, että tulevaisuudessakin toiminnassamme osattaisiin ottaa Lapin ainutlaatuiset ominaispiirteet huomioon ja nostaa opettajien, lasten ja nuorten itsetuntoa omista lähtökohdistaan. Tänä keväänä teemme esimerkiksi saamelaista käsityöperinnettä tutuksi tapahtumassamme, kun osallistujat pääsevät punomaan ystävänauhoja pärkisten tapaan. Samalla saamelaisen käsityön asiantuntija kertoo niiden merkityksestä saamelaiskulttuurissa, kertoo Partanen.

Tukea myös Kenian opettajille

Partaselle opetuksen ja opettajien tukeminen on sydämen asia paitsi Lapissa myös laajemmin.

– Osalla palkintorahoista tuen koulubussin hankintaa Keniaan. Olen ollut mukana sinne suuntautuvassa kehitysyhteistyöprojektissa opettamassa matematiikan didaktiikkaa paikallisille opettajille. Samalla tutustuin paikalliseen pastoriin, joka pyörittää alueella kahta koulua. Koulutuksen lisäksi heillä on tarvetta myös rahalliselle tuelle, kertoo Partanen.

Lue lisää

teksti: Jasmin Kopra, kuva: Ville Rinne / Lapin yliopisto.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail