LUMA-keskus avataan Lappeenrantaan 2.11.2012

Kaakkois-Suomen LUMA-keskus avataan perjantaina 2.11.2012 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT). LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen LUMA-keskus on Suomen kahdeksas LUMA-keskus ja kuuluu yhtenä kumppanina kansalliseen LUMA-verkostoon.

Kaakkois-Suomen LUMA-keskus on monitieteinen toimintakeskus, jossa LUT:n yksiköistä ovat mukana kemia, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka sekä sähkö-, energia- ja ympäristötekniikka sekä Saimaan ammattikorkeakoulusta matemaattis-luonnontieteellisten aineiden yksikkö.

Keskuksen avaa Valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtaja ja kansallisen LUMA-verkoston neuvottelukunnan puheenjohtaja professori Maija Aksela.

LUMA-keskus tarjoaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson luonnontieteellisten aineiden opettajille täydennyskoulutusta ja opetusaineistoja, koululaisille kerho- ja tiedeleiritoimintaa sekä mahdollisuuden tulla opettajan kanssa LUT:n laboratorioihin tekemään harjoitustöitä. Suurelle yleisölle tarjotaan yleistajuista tietoa tieteestä ja tekniikasta ja vuorovaikutteista verkkoviestintää.

LUMA:n tehtäviin kuuluu myös yhteistyö päättäjien kanssa. “Suomi tarvitsee lisää matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian osaajia eri aloille sekä alueille. Kaakkois-Suomen LUMA-keskuksella ja sen asiantuntijoilla tulee olemaan merkittävä rooli sekä paikallisena että valtakunnallisena toimijana”, korostaa Aksela.

LUMA-keskuksen perustamisesta ja toiminnasta vastaa LUT:n matematiikan ja fysiikan laitoksen nuorempi tutkija Ville Manninen yhdessä idean isän FT Matti Heiliön kanssa.

“Keskuksen yhtenä tehtävänä on järjestää luonnontieteiden opettajille sekä opettajiksi opiskeleville täydennyskoulutusta esimerkiksi tietotekniikasta. Haluamme rohkaista opettajia käyttämään uusia opetusmenetelmiä ja -teknologioita ja tukea oppimisympäristöjen kehittämistä”, kertoo Manninen ja jatkaa, että LUMA:sta saatu hyöty on molemminpuolista. LUMA-keskus tutustuttaa peruskoulujen ja lukioiden oppilaat yliopistoon ja motivoi luonnontieteiden opiskelua. Ensimmäisen vuoden ohjelmassa on jo valmistelussa mm. tiedeleiritoimintaa Kaakkois-Suomen lukiolaisille.”

LUMA-keskuksen toiminnan yksi lähtökohta on kannustaa opiskelijoita matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja tukea LUT:in ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijarekrytointia.

Manninen korostaa, että kemian, fysiikan, matematiikan sekä tietotekniikan taidot ovat tarpeen lukemattomissa eri ammateissa. Niitä tarvitaan tekniikan ja teollisuuden ammattien lisäksi muun muassa lääketieteen, farmasian, luonnonsuojelun, meterologian, digitaalisen median ja peliteollisuuden piirissä. LUT:n asiantuntijat käyvät lukioissa pitämässä oppitunteja matematiikan sovelluskohteista ja matematiikan käytöstä yhteiskunnassa.


Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on jo vuodesta 1969 lähtien yhdistänyt kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa – tekniikan ja talouden. LUT:n strategisia kärkialoja ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat läpäisevä Venäjä-osaaminen. LUT:ssa on noin 5500 tutkinto-opiskelijaa ja 1000 työntekijää.

Saimaan ammattikorkeakoulu on noin 3000 opiskelijan ja 300 työntekijän osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu, joka toimii kolmella eri kampuksella Lappeenrannassa ja Imatralla. Se tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysalalla, tekniikassa, liiketaloudessa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kuvataiteessa. Ammattikorkeakoulun koulutuksella on vankat yhteydet työelämään, ja se painottaa opetuksessaan muun muassa kansainvälisyyttä.


Teksti: Anna-Liisa Pirhonen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail