Yhteisöllisesti toimiva Valtakunnallinen LUMA-keskus palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Helsingin yliopisto on myöntänyt ensimmäisen Yliopisto yhteiskunnassa -palkintonsa Valtakunnalliselle LUMA-keskukselle (engl. Finland’s Science Education Centre). Palkinnosta päättänyt yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto kiinnitti huomiota etenkin keskuksen toiminnan pitkäaikaisuuteen ja monipuolisuuteen.

LUMA-keskus koordinoi koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä Suomessa. Sen tavoitteena on edistää luma-aineiden eli luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian mielekästä oppimista ja opetusta. Myös kansainvälisesti toimiva keskus on rakentanut Suomeen kansallisen LUMA-verkoston ja viettää 10-vuotisjuhlaansa ensi vuonna.

“Taitavissa ja osaavissa lapsissa sekä nuorissa on Suomen hyvä tulevaisuus”, sanoo keskuksen johtaja, professori Maija Aksela painokkaasti.

“Matemaattis-luonnontieteellinen sivistys on erittäin tärkeä osa suomalaista kulttuuria, ja me tarvitsemme enemmän matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian opiskelijoita eri aloille ja eri puolille maata. Lapsia ja nuoria varten haluamme nostaa esiin erityisesti suomalaisia esikuvia, tutkimusta ja innovaatioita.”

LUMA-keskus on tunnettu uutta tutkimusta, sovellutuksia ja käyttöä koskevan tieteellisen tiedon esilletuoja, muokkaaja ja levittäjä, koulujen yhteistyökumppani sekä asiantuntija tiedekasvatuksen ja teknologian opetuksen kehittämisessä. Sen yhteistyömallia on pidetty kansainvälisesti innovatiivisena: se yhdistää koulut eri asteilla, tiedeyhteisön ja sen opettajankoulutuksen sekä elinkeinoelämän.

“Keskuksessa vierailee jatkuvasti kansainvälisiä vieraita, ja sen koulutusvientimahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan”, kertoo Aksela.

LUMA-toiminnassa on mukana vuosittain toista sataa eri toimijaa

Keskuksen toiminnan keskeinen periaate on oivaltamisen ja onnistumisen ilo sekä elämykset. Sen toimintamuotoja ovat seitsemän oppiainekohtaista resurssikeskusta, viisi vuorovaikutteista verkkolehteä, neljä kouluja maksuttomasti palvelevaa oppimisympäristöä eli tiedeluokkaa yliopistossa (F2k, Gadolin, Linkki, Origo) sekä laaja opettajien täydennyskoulutus.

Keskus järjestää vuosittain kymmeniä tiedekerhoja, -klubeja ja -leirejä, ja ohjelmassa on jälleen kansainvälinen MY Camp -leiri Helsingissä kesäkuussa 2013. Tammikuussa 2013 lasten Jippo-toiminta laajenee 3–6-vuotiaisiin pikku-Jippoihin Tiedekulmassa Helsingissä.

Valtakunnallinen LUMA-keskus on yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sateenvarjo-organisaatio. Helsingin yliopistosta sen toiminnassa on mukana viisi tiedekuntaa.

Sen tuottamat lapsille ja nuorille suunnatut luonnontieteen verkkolehdet Luova, Kreativ ja Jippo toivat Akselalle työryhmineen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2009. Nykyään se julkaisee myös yli sadassa maassa luettua kansainvälistä MyScience-lehteä nuorille verkossa sekä tieteellistä lehteä European Journal for Young Scientist and Engineers (EJYSE) 14–21-vuotiaille nuorille.

Yliopisto yhteiskunnassa -palkinnon saajaksi tuli kaikkiaan 29 ehdotusta. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Valtakunnallinen LUMA-keskus kiittää lämpimästi kaikkia LUMA-toimijoita ja yhteistyötahoja.

Lisätietoja: johtaja, professori Maija Aksela, puhelin 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Teksti: Minna Meriläinen-Tenhu.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail