Lappeenrannassa rikotaan rajoja tieteenalojen ja kouluasteiden välillä

Lappeenrannan lyseon lukiossa kylvetään opiskelijoihin innostuksen siemeniä LUMA-aineita kohtaan. Lukiossa pyritään tarjoamaan monipuolisia soveltavia kursseja LUMA-aineissa läpi koko lukuvuoden.

Matematiikan saralla on tarjottu jo vuosikymmenten ajan lukiolaisille matematiikkakerhoa, jossa he voivat laskea vanhoja yo-tehtäviä tai mitä tahansa matematiikan kursseihin liittyviä asioita. Tilastomatematiikan jatkokurssi parantaa opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuutta ja toteutus on mietitty mm. psykologian opettajan kanssa (psykologian pääsykokeissa vaaditaan tilastotieteen taitoja). Ensimmäisen vuosikurssin pitkän matematiikan lukijat käyvät tutustumiskäynnillä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja heidän on mahdollista osallistua toisella vuosikurssilla yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettuun yliopistomatematiikkaan orientoivaan kurssiin. Kurssin luennoitsijat ovat yliopiston henkilökuntaa. Yläasteelta lukioon tullessa tarvitaan toisinaan hieman tukea matematiikassa ja tätä varten on myös koulukohtainen kurssi.

Kemiassa koulukohtaisia kursseja on kuusi. Laboratoriokurssi on yksi niistä. Kurssin jokaisella tunnilla tehdään laboratoriotöitä ja vahvistetaan kokeellisen työskentelyn taitoja. Kurssin aikana on mahdollista tehdä pidempiä töitä, joita ei normaalikurssin puitteissa pystytä tekemään. Lisäksi tutustutaan mittauskeräinten toimintaan, jolloin päästään käyttämään uudempaa teknologiaa kokeellisessa työskentelyssä. Kurssiin on kuulunut myös ekskursiomatka Fazerin tehtaille Vantaalle ja Helsingin yliopiston Kemianluokka Gadoliniin. Makromolekyylien kurssi on hyödyllinen myös biologian opiskelijoille. Kurssilla käydään läpi tärkeimmät biomolekyylit ja niiden reaktiot sekä polymeerikemiaa. Muita koulukohtaisia kemian kursseja ovat orgaanisen kemian kertauskurssi, ympäristökemia ja tänä vuonna ensi kertaa järjestetty molekyyligastronomian kurssi (kuva). Viimeksi mainittu on saanut hyvän vastaanoton opiskelijoilta ja siitä saatiin juttu Lappeenrannan kaupunkilehteen. Kaikki kurssit ovat ympäristökemian kurssia lukuun ottamatta toteutuneet.

Fysiikassa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Lappeenranna teknillisen yliopiston järjestämälle elektroniikan verkkokurssille. Kurssille osallistuu vuosittain muutamia elektroniikasta innostuneita opiskelijoita. Parhaimmat kurssilaiset palkitaan abiturienttivuonna yliopiston lahjoittamin stipendein. Tänä syksynä fysiikan projektikurssi teki LUMA-viikolla opintomatkan Cerniin. Lukiossa vieraili myös fyysikko kertomassa fysiikan uusista tutkimuksista.

Biologiassa on myös paljon koulukohtaisia soveltavia kursseja. Luontoretkeilykurssilla vaelletaan Repoveden kansallispuistossa ja biologian tutkimuskurssilla tehdään kenttätutkimuksia. Lääketieteellinen biologia kiinnostaa opiskelijoita. Kurssin aikana on vierailtu paikallisen keskussairaalan kliinisen fysiologian osastolla ja mikrobiologian laboratoriossa sekä SPR:n veripalveluyksikössä.

Maantiedon soveltavalla kurssilla tutustutaan uusimpaan tekniikkaan paikkatiedon kurssilla. Kurssilla tutustutaan perinteisiin ja digitaalisiin karttoihin sekä GPS-paikantimiin.

Tietotekniikan kursseja lukiossa on kolme, joista yksi keskittyy tietotekniikan perusvalmiuksien vahvistamiseen ja loput kaksi ovat ohjelmointikursseja. Toinen kursseista on järjestetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä, jolloin opiskelijat saavat uusinta tietoa ohjelmoinnista alan opettajalta.

Kertauskursseja järjestetään kaikissa LUMA-aineissa.

Yhtenä uutena kurssina vuonna 2012 toteutettiin Science-projektikurssi. Kurssilaiset suunnittelivat kokeellisia kemian ja matematiikan töitä alakoulun oppilaille (5.-6.-luokkalaiset). LUMA-viikolla järjestettiin yhteen Lappeenrannan alakouluun LUMA-päivä, jossa alakoululaiset tekivät itse kokeellisia töitä lukiolaisten ohjauksessa. Töihin kuului mm. tulivuoren teko, laavalamppu ja salakirjoitusta. Puolessa välissä päivää pidettiin pieni demonstraatiotuokio, jossa näytettiin muutama kemian temppu: liikennevalodemonstraatio (redox-reaktio), luminanssireaktio ja ylikylläisen liuoksen ominaisuuksia. Päivän päätteeksi kerättiin palautetta ja se oli mahtavaa. Oppilaista 95%:lla oli hauskaa päivän aikana. Kaikki oppilaat toivoivat, että samanlainen päivä järjestettäisiin uudelleen. Kaikki oppilaat myönsivät oppineensa uutta päivän aikana ja 90% oppilaista innostui kemiasta ja matematiikasta päivän jälkeen. Myös ohjaavat lukiolaiset pitivät päivää onnistuneena ja useampi heistä haluaisi toteuttaa vastaavanlaisen päivän uudelleen. Parempia tuloksia ei voitu edes toivoa. Päivästä on tulossa videokollaasi lukion verkkolehteen. Kurssilaiset lähtevät keväällä pitämään samanlaisia pajoja Joensuun SciFestille.

LUMA-viikkoa on pyritty viettämään vuosittain erilaisin tempauksin, jotta lukiolaisiin saataisiin innostuksen siemen LUMA-aineita kohtaan. Myös LUMA-aineiden kansalliset kilpailut järjestetään lukiossa vuosittain. Kuluvan lukuvuoden aikana kaksi lukion opettajaa on ollut tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen LUMA-keskuksen toiminnan käynnistämisessä.

Toiveena on saada LUMA-aineisiin vielä lisää innostavia töitä ja tapahtumia, joita voidaan tarjota opiskelijoille. Tavoitteena on innostaa opiskelijoita LUMA-aineiden opiskeluun lukiossa ja jatko-opinnoissa.

Teksti: Petra Luukko.

Lappeenrannan lyseon lukio Vuoden LUMA-koulu 2012 -kilpailun lukion ja ammatillisen koulutuksen sarjassa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail