Halkokarin koulussa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti

Halkokarin koulu Kokkolassa on matematiikkapainotteinen alakoulu, jossa matematiikkaa opiskellaan muiden LUMA-aineiden tapaan toiminnallisesti. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti toiminnallisia matematiikkavälineitä.

Koulun opettajat ovat olleet mukana kehittämässä Matikkapakkeja, jotka on rakennettu Opetushallituksen hankkeena palvelemaan toiminnallista matematiikan opetusta. Oppilaskohtainen Matikkapakki sisältää kattavasti toiminnallisen matematiikan oppimisvälineitä ja mahdollistaa eriyttämisen oppilailla sekä ylös- että alaspäin. Opettajamme ovat ottaneet myös haasteen vastaan tietotaidon levittämisestä ympäristöön ja käyneet kouluttamassa Matikkapakkien käyttöä Kokkolan muissa kouluissa ja myös laajemmin Keski-Pohjanmaalla. Useat koulut Kokkolassa ovatkin tämän innoittamina hankkineet omat Matikkapakit opetuskäyttöönsä. Toisten koulujen opettajien kouluttamisen lisäksi Halkokarin koulu koordinoi Matikkapakkien lainausta koko kaupungin alueella sellaisille kouluille, joilla ei ole vielä omia Matikkapakkeja.

Halkokarin koulun opettajat pyrkivät matematiikan opetuksen jatkuvaan kehittämiseen täydennyskoulutuksen ja sisäisen koulutuksen avulla. Lisäksi he ovat olleet Kokkolan Matikkamaan toiminnassa mukana aina sen perustamisesta asti ja tekevät yhteistyötä Suomen muiden Matikkamaiden kanssa. Syksyllä 2012 koulu otti merkittävän kehitysaskeleen, kun yhdellä ykkösluokista otettiin perinteisemmän matematiikan opetuksen rinnalle käyttöön Varga−Neményi-opetusmenetelmä. Luokan opettaja kouluttautui ensin itse kyseisen metodiikan asiantuntijaksi keväällä 2012. Luokan jokaiselle oppilaalle hankittiin matematiikan toiminnallinen oppimisvälineistö.

Koululla myös järjestetään vuosittain Matikkarata. Vuonna 2012 Matikkarata järjestettiin valtakunnallisella LUMA-viikolla. Rataa tarjottiin kaikille Kokkolan kouluille ja tulijoita riitti: Matikkaradalle osallistui 16 koululuokkaa ja noin 300 oppilasta LUMA-viikon aikana. Matikkaradan toimintapisteet oli rakennettu Matikkapakkeja hyödyntäen. Tällä haluttiin samalla tuoda esille Matikkapakkien mahdollisuuksia oppimisen tukemisessa.

Koulussa on luokka-asteilla 3–6 myös erillinen matematiikkapainotteinen luokka, jolle valitaan matemaattisesti lahjakkaita oppilaita.

Teksti: Aleksi Rantala.

Halkokarin koulu voitti Vuoden LUMA-koulu 2012 -kilpailun varhaiskasvatuksen ja alakoulujen sarjassa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail