Kemia kiehtoo keittiössä – uutta materiaalia opetukseen

Kroppamme käy kemikaalien voimalla ja kemia liittyy myös erottamattomasti ruoan valmistukseen. Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön molekyyligastronomiahankkeen vetäjä, professori Maija Aksela, vie kemian kotikeittiön kontekstiin molekyyligastronomian avulla. LUMAT-lehden tuore teemanumero tuo uutta materiaalia ja ideoita aiheen opetukseen.

LUMAT-lehden tuoreessa teemanumerossa julkaistaan uutta opetusmateriaalia kemian ja kokkauksen yhdistämiseen. Hankkeen vetäjä, professori Maija Aksela Helsingin yliopiston Kemian opettajankoulutusyksiköstä kertoo haastattelussa monivuotisen molekyyligastronomian kehittämis- ja tutkimushankkeen taustoista. Hänelle molekyyligastronomia on luonnollinen tapa yhdistää kaksi intohimoa: kokkaus ja kemia.

”Aloitin arkipäivän kemian ja siihen liittyvän keittiön kemian kanssa puuhastelun opetuksessa 20 vuotta sitten. Olen myös aina ollut kiinnostunut kokkaamisesta. Myöhemmin siitä on tullut tärkeä kehittämis- ja tutkimushanke, nk. kontekstuaalista oppimista ja opetusta”, taustoittaa Aksela oman kiinnostuksensa heräämistä ja kehittymistä.

Kemian ja fysiikan aihepiirit voivat olla vaikeita omaksua niiden abstraktin luonteen takia. Oppilas saattaa kokea, ettei niillä ole merkitystä arkielämän kannalta. Molekyyligastronomian avulla kemian kiinnostavuutta voidaan lisätä kokkauksesta ja leipomisesta tuttujen ilmiöiden, toimintatapojen ja välineistön avulla. Akselakin ideoi keittiössä toteutettavia kemian töitä: “Kehittelin aiheeseen liittyviä kokeellisia töitä ja pidin aiheesta opettajille täydennyskoulutusta. Osa kokeellisista töistä on vieläkin Kemianluokka Gadolinin käytössä.”

Keittiön kemiaa –materiaali valmistui vuonna 2006, ja vähitellen alkoi löytyä samasta aiheesta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa Aksela lähti kehittämään molekyyligastronomiaprojektia: ”Keittiön kemiaa -hanke laajeni molekyyligastronomiaan vuonna 2009. Tutustuin alan suomalaiseen guruun, professori Anu Hopiaan Turun yliopistosta, ja huomasimme, että meitä kiinnostaa sama aihe. Pyysin Anun mukaan ja siitä alkoi innostava molekyyligastronomia-hankkeemme. Mukana on ollut myös Norjasta kemian tutkija Erik Fooladi. Hopian molekyyligastronomia-aiheiseen blogiin voi tutustua osoitteessa molekyyligastronomia.fi

”Tutkimuksemme ja omat kokemukseni osoittavat, että aihe kiehtoo oppilaita ja sen kautta kiehtova kemia alkaa elämään. Se myös tuo tärkeän monitieteisen ulottuvuuden opetukseen ja yhdistää eri oppiaineita. Sen avulla voi toteuttaa nk. eheyttävää opetusta, jossa tieto, tunne ja taidot yhdistyvät”, Aksela kertoo, ja korostaa, että ”molekyyligastronomiassa sovelletaan monia tietoja että taitoja. Siitä entistä kiehtovamman tekee se, jos ymmärtää ilmiöiden takana olevaa kemiaa ja muita luonnontieteitä”.

Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutuksessa molekyyligastronomia on nykyisin tärkeä osa sekä tutkimusta että perus- ja täydennyskoulutusta. Vuonna 2010 käynnistynyt tutkimushanke kehittää molekyyligastronomian käyttöä kemian opetuksessa. Hankkeeseen on osallistunut suuri joukko Kemian opettajankoulutusyksikön henkilökuntaa ja opiskelijoita. ”Monia opinnäytetöitä on valmistunut ja valmisteilla”, sanoo Aksela. Lisäksi ”monet tutkijat kemian laitoksella ovat erittäin kiinnostuneita hankkeesta ja olemme tehneet paljon yhteistyötä. Esimerkiksi laitoksen johtaja professori Markku Räsänen ja polymeerikemian professori Heikki Tenhu ovat olleet aktiivisesti mukana.”

Myös koulut on saatu innostettua mukaan, ja tutkimustyö on ollut tuloksellista: ”Toistakymmentä koulua on ollut mukana pilottihankkeessa, ja tutkimuksen kautta on syntynyt konkreettisia uusia kokeellisia töitä opetukseen, teoreettista uutta tietoa ja julkaisuja, kansainvälinen ISSE-konferenssi viime kesänä, ja nyt LUMAT-lehden kansainvälinen teemanumero.”

Tämän vuoden ISSE-symposiumin (10.-12.6.2013) teemana ovat globaalit ympäristöhaasteet luonnontieteiden opetuksessa. Aksela näkee yhteyksiä vuosien 2012 ja 2013 teemojen välillä: molekyyligastronomian avulla voisi käsitellä myös globaaleja ruokahaasteita: riittääkö ruokaa kaikille ja miten sen voisi saada riittämään? Akselan mukaan seikkailu molekyyligastronomian parissa on ollut kiehtovaa ja saanut innostuneen vastaanoton. Hän iloitsee myös LUMA-moton toteutumisesta: “Yhdessä olemme enemmän!”

LUMAT-lehden ISSE 2012 -symposiumin teemanumero palauttaa mieleen symposiumin kohokohtia molekyyligastronomia-aiheesta. Teemanumero tarjoaa runsaasti konkreettista opetusmateriaalia eri asteiden kemian opetukseen ja ideoita kemian ja kotitalouden integrointiin sekä suomeksi että englanniksi. Artikkeleissa käsitellään monipuolisesti kemian aihepiirejä, mm. emulsioita, liukoisuutta, proteiineja ja pH:ta ruoanvalmistuksen avulla.

Teksti: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail