Metsä koneella – Virtuaalimetsä opetuksen tukena

Opettaja, miltä kuulostaisi autenttinen metsäopetus keskellä talvea? Tai metsien uhanalaiset eliöt luokkahuoneessa? Valtakunnallisen LUMA-keskuksen osana toimivan BioPop-keskuksen julkaisema Virtuaalimetsä antaa mahdollisuuden pedagogisesti ohjattuihin metsäretkiin säästä ja sijainnista riippumatta.

Metsien biologiaa virtuaalisessa oppimisympäristössä

Virtuaalimetsä on verkko-opiskeluympäristö suomalaisista metsistä ja niiden biologiasta. Virtuaalimetsä tarjoaa monipuolisen paketin oppimistyökaluja metsäekologian hahmottamiseen.

Ulkoa opettelun sijasta Virtuaalimetsässä keskitytään kehittämään ymmärrystä siitä, miten luonto toimii. Tavoitteena on kehittää biologista ymmärrystä ja ekologista lukutaitoa, tukea käsitteellistä kasvua ja antaa oppijoille laaja-alainen kuva Suomen metsistä, niiden merkityksestä ihmisille sekä luonteesta ekosysteeminä.

Oppimisen tukena käytetään mm. käsitekarttoja, pohdintakysymyksiä ja itsearviointia. Virtuaalimetsä on suunniteltu varta vasten kouluopetuksen tueksi, ja tarjoaa näin opettajalle vaihtoehtoisen tavan opettaa metsien biologiaa perinteisen luokkahuoneopetuksen, oppikirjan ja maastotöiden rinnalle.

Virtuaalimetsän sisältö on valikoitu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sopimaan erityisesti 5.-6. -luokkien opetukseen, mutta sivustoa voi käyttää mainiosti myös yläkoulussa. Virtuaalimetsän rakenne on avoin ja joustava, joten se mukautuu monipuolisesti erilaisiin oppimistarpeisiin. Virtuaalimetsä on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä BioPop-keskuksen verkkosivuilla.

Teemoja ja oppimistyökaluja

Virtuaalimetsä jakautuu viiteen osaan eri oppimistyökalujen perusteella. Metsäpolku on Virtuaalimetsän tietopaketti, joka pohdintakysymysten ja itsearvioinnin tukemana kannustaa aktiiviseen tiedonkäsittelyyn.

Metsäkartta tarjoaa oppimisen tueksi miellekarttoja ja käsitekarttatehtäviä, ja Metsäsanaston käsitepankki varmistaa sen, etteivät vaikeat tai vieraat sanat pääse rajoittamaan oppimista. Metsän kasvit tutustuttavat oppijan tarkemmin metsän kasvilajistoon, ja Testaa taitosi tarjoaa tehtäviä moneen lähtöön.

Oppimistyökalujen lisäksi Virtuaalimetsä jakautuu osiin eri metsäteemojen kautta. Metsiä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: Metsä elinympäristönä, Metsätyypit, Metsän kerrokset ja Metsäluonnon monimuotoisuus. Teemat voi käydä läpi itsenäisinä kokonaisuuksina, jos koko sivuston käsittely vaikuttaa liian suurelta palalta.

Pääteemojen lisäksi Virtuaalimetsässä käsitellään muutamia perustavanlaatuisia ekologisia ilmiöitä: aineen kierto, energian virta ja populaatiodynamiikka ovat edustettuina Metsä elinympäristönä -osassa. Myös ympäristökasvatuksella on tärkeä roolinsa, etenkin Metsäluonnon monimuotoisuus -osassa.

Virtuaalimetsä on tarjonnut virtuaalisia metsäoppimiskokemuksia jo vuodesta 2009, ja nyt sen on saanut seurakseen myös englanninkielisen Virtual Forestin ja ruotsinkielisen Virtualskogenin.

Kaiken kaikkiaan Virtuaalimetsän päätarkoituksena on antaa tiedon runsauden ja oppimistyökalujen moninaisuuden kautta oppijalle mahdollisuus ekologisen lukutaidon ja ymmärryksen kehittämiseen, metsätiedon laajentamiseen ja ekologisesti kestävän asenteen muodostumiseen.

Virtuaalimetsä on toteutettu osana Terttu Jussilan pro gradu -työtä, joka tarjoaa tarkempaa tietoa biologian didaktisista ja verkkopedagogisista teemoista Virtuaalimetsän taustalla.

Teksti: Terttu Jussila.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail