Opetusta tukevien tiedeluokkien palvelutarjonta vahvistuu: LUMARTS-laboratorion toiminta Espoossa vakiintuu avajaisten myötä

Aalto-yliopiston LUMA-keskus Aallon LUMARTS-laboratorion toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa, ja laboratorion avajaisia vietetään torstaina 14.11.2013 yliopiston Otaniemen kampuksella. LUMARTS-toiminta on opetuksen kehittämistä parhaimmillaan,” sanoo espoolaisen Olarin lukion apulaisrehtori Maija Flinkman.

LUMARTS-oppilaslaboratoriota käytetään luonnontieteiden ja biotaiteiden opetukseen. Apulaisrehtori Maija Flinkman Olarin lukiosta ja projektipäällikkö Pirjo Putila Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta ovat olleet alusta lähtien mukana laboratoriotoiminnan suunnittelussa, joka aloitettiin kolme vuotta sitten. Tukea suunnitteluun on haettu myös mm. Kemianluokka Gadolinista.

LUMARTSissa on pidetty keväällä 2013 jo muun muassa biotekniikan työkurssi lukiolaisille. Nyt syksyllä on menossa elektroniikan ja sähköopin työkurssi, jossa on osallistujia eri lukioista. Useista lukioista on käyty myös tekemässä kemian ja fysiikan töitä laboratoriossa osana opetusta. Opiskelijoiden kokemuksia laboratoriotyöskentelystä ovat olleet esimerkiksi: “Nyt vasta tajusin, mitä fyssan ope tunnilla selitti.”“Ihan eri asia tehdä itse.” ja “Oppii paremmin.”

Kärkikurssit – huippuopetusta ja tiedonvaihtoa

Kärkikurssit ovat huippuopetusta lukiolaisille, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopistomaailmaan jo lukion aikana, mikä madaltaa koulumaailman ja yliopiston välistä kynnystä. Viikon intensiivikursseja järjestetään syksyisin ja keväisin lukio-opetuksen tueksi ja lisäksi eri aiheista, kuten avaruus ja satelliitit sekä mikro- ja nanotekniikka.

Kärkikurssien opettajat ovat Aalto-yliopiston professoreita, tutkijoita ja opettajia, jotka yhdessä suunnittelevat kurssien sisällöt ja tehtävät. Kärkikurssien vastuuopettaja on lukio-opettaja ja opiskelijat valitaan kursseille hakemusten perusteella.

LUMA-toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Aalto-yliopiston LUMA-keskus Aalto perustettiin marraskuussa 2011 ja sen toiminta laajeni keväällä 2013, kun LUMARTS-laboratorio valmistui.

LUMA-keskus Aalto on osa LUMA-keskus Suomea.

Teksti: Heli Laukko.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail