Vuoden 2013 LUMA-toimijat esittäytyvät: Kemiaa ja fysiikkaa toiminnallisesti alakouluissa

Projektikoordinaattori Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskuksesta palkittiin Vuoden LUMA-toimijana marraskuussa 2013. Jutussa esittäytyvä Häkkinen kertoo miten hän innostui kehittämään alakoulun kemian ja fysiikan kokeellista opetusta.

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ohjaavat kemian ja fysiikan opettamista omana kokonaisuutena alakoulun viidenneltä luokalta lähtien sekä soveltamaan kokeellista ilmiöpohjaista kemian opetusta.

Vieraillessani lasteni vanhempana alakoulussa, opettajat kertoivat sekä kemian että fysiikan olevan liian teoreettisia aineita sekä yhden vuosiviikkotunnin olevan liian vähän kokeelliseen työskentelyn toteuttamiseen alakoulun 5. ja 6.luokkalaisille.

Kokeellisuutta arkipäivän ilmiöistä

Opettajat pitivät kynnyskysymyksinä mm. onko heillä riittävästi tietoa tai taitoja ”uusien” oppiaineiden opettamiseen. He mainitsivat omaavansa puutteelliset tiedot ja taidot yksinkertaisin välinein toteutettavista kemian ja fysiikan arkipäivään liittyvistä ilmiöistä.

Jätettyäni aktiiviurani yläkoulun kemian- ja fysiikan aineenopettajana mielenkiintoni alakoulujen kemian ja fysiikan kokeelliseen opettamiseen heräsivät.

Jyväskylään 2011 avatun Keski-Suomen LUMA-keskuksen (LUMA-KS) yhtenä tavoitteena on tukea aktiivisesti luokanopettajia LUMA-aineiden opettamiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Näitä toteutetaan alakouluihin kohdistuvilla vierailuilla, joissa keskiössä on kokeellinen työskentely.

Vuosina 2011–2013 olen tehnyt kaikkiaan 315 vierailua Keski-Suomen maakunnan alueella. Koulut ovat olleet kaksiopettajaisista kyläkouluista aina viisisarjaiseen kaupunkikouluun. Vierailut ajoittuivat keväisin helmi-huhtikuulle ja syksyisin syys-marraskuulle.

Peruskoulun opetussuunnitelman sisältöihin liittyvät työt on koottu kahden oppitunnin mittaisiksi kokonaisuuksiksi. Työt ovat sellaisia, että ne herättävät niin oppilaissa kuin heidän opettajissakin ihmettelyä ja kysymyksiä.

Kokeellisuuden ohella vierailujen tarkoitus on herättää oppilaiden kiinnostusta ja vahvistaa heidän innostustaan kemiaa ja fysiikkaa kohtaan. Tutuiksi ovat tulleet niin happohyökkäys, kitka, pintajännitys kuin sähkökin.

“Sain varmuutta siihen, että kokeellinen fyke-opetus ei ole monimutkaista, eikä suuria ennakkovalmisteluja tarvita. Toki oppikirjan kokeita tehty koko ajan, mutta vain ohessa, nyt ne ovat välillä pääosassa ja oppimisen uskaltaa antaa tapahtua ilman oppikirjaa.”
Opettaja, Äänekoski

Alakouluvierailujen lisäksi LUMA-KS on järjestänyt luokanopettajille Opetushallituksen rahoittamia täydennyskoulutuksia konkreettisista ja yksinkertaisista kemian ja fysiikan oppilastöistä. Nämä täydennyskoulutukset ovat olleet joko koulukohtaisia tai luokanopettajille avoimia. Täydennyskoulutusten pääpainona ovat olleet kokeelliset ja yksinkertaisin välinein toteutettavat arkielämään liittyvät kemian ja fysiikan ilmiöt.

”Oli mielenkiintoista. Hyvä ja motivoiva sisältö. Näki kuinka yksinkertaisesti voi kemiallisia kokeita tehdä.”  – Opettaja, Jyväskylä

2007 valmistettu verkkomateriaali Vettä verkossa tehtiin tuomaan luokanopettajille kemian ja fysiikan opetukseen virikkeellisyyttä ja konkreettisuutta arkipäiväisillä kemian ja fysiikan ilmiöillä. Opettaja voi hyödyntää materiaalissa olevia videopätkiä haluamallaan tavalla opetuksen osana. Materiaalin tarkoituksena on tukea luokanopettajia veteen liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden hahmottamisessa.

Lisäksi LUMA-KS:n järjestämien alakoululaisten laboratoriovierailut kemian laitokselle ovat olleet tärkeässä roolissa luonnontieteellisen tutkimusinnon herättämiseksi.

Vierailu on ollut kokopäiväretki kemian laitokselle, joiden tarkoituksena on ollut tutustuttaa oppilaat kemian opiskeluun. Oppilaat ovat toimineet entisaikojen alkemisteina valmistaen pronssilta, hopealta ja kullalta näyttävät metallipalat. Työn ohessa heillä on ollut mahdollisuus tutustua erilaisiin kemian tutkimusmenetelmiin ja -laitteisiin. Näitä alakoululaisten laitosvierailuja on järjestetty vuosittain vuodesta 2006 lähtien, ja vierailijoita on saapunut kaikkialta Keski-Suomesta.

Toiminnallinen oppilasvierailu yliopistolla ja sen jatkuminen on koettu tärkeäksi sekä kouluissa että kemian laitoksella. Oppilaat huomaavat, missä kaikissa asioissa ja tekemisissään he joutuvat soveltamaan ja käyttämään kemian tietojaan ja taitojaan.

”Suojautuminen oli todella huolellista. Kaikilla piti labrassa olla suojakäsineet, suojalasit ja suojatakki. Mukavinta oli ”kullan” teko, koska siinä sai laittaa ”hopean” liekin päälle.” – Oppilas, Jyväskylä

Teksti ja kuva: Pirjo Häkkinen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail