Vuoden 2013 LUMA-koulut esittäytyvät: Kokkolan ammattiopisto

Vuonna 2013 LUMA-teemat otettiin monipuolisesti huomioon Kokkolan ammattiopistossa. Oppilaat tutustuivat suomalaiseen osaamiseen, tilastotieteeseen ja globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Opistossa on tehty pitkäjänteisesti LUMA-työtä ja pidetty LUMA-viikkoja jo kymmenen vuotta.

LUMA-viikot otettiin Kokkolan ammattiopiston ohjelmaan vuonna 2003 ja viimeisen kymmenen vuoden ajan ne ovat monipuolistaneet oppilaitoksen luonnontieteellisiä opintoja.

Kymmenen vuoden aikana koulussamme on vieraillut lukuisia eri alojen luennoitsijoita ja useita satoja peruskoululaisia, joille on tarjoutunut mahdollisuus työskennellä koulumme eri työpajoissa. Multimedia on tuonut oman lisänsä opetukseen, ja samoin opiskelijoiden esitykset vuoden teema-aiheista. Mainituilla seikoilla on ollut inspiroiva vaikutus luonnontieteellisen tietouden omaksumiseen sekä matemaattis-luonnontieteellisen opiskelun suosion lisääntymiseen.

Vuodesta vuoteen LUMA-toiminta on antanut oman leimansa koulumme toimintaan ja samoin yhteistyön muodossa kaupungin peruskoulujen toimintaan erityisesti LUMA-viikkojen aikana.

Vuoden 2013 LUMA-toiminta

Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen tapahtumarikas. Syyskuussa oppilaat ja opettajat tutustuivat Kokkolan jätevedenpuhdistuslaitokseen, jossa perehdyttiin esimerkiksi ympäristön turvallisuusseikkoihin. Vierailevana luennoitsijana oli prof. Esko Laakso Oulun yliopistosta. Vierailun järjestivät prosessi-, laboratorio- ja turvallisuusalan opettajat.

LUMA-viikoille oli varattu kaksi viikkoa, mikä antoi paremman mahdollisuuden suunnitella tapahtumia ja toteuttaa niitä eri teemojen puitteissa.

Teemat olivat inspiroivia, erityisen hyvin toimi teema ”Suomalainen huipputekniikka ja suomalaisten tekemiä keksintöjä”. Kävi ilmi, että siinä esille tulleet tiedot olivat varsin tuntemattomia oppilaiden keskuudessa. Kemian osaston oppilaiden tekemät esitelmät aiheesta koulumme muille oppilaille saivat hyvän vastaanoton. Ennen esitystä oppilaat olivat tehneet vierailuja yrityksiin, joista he saivat materiaalia aiheesta. Vierailuja oli tehty esimerkiksi Ekoroskille, Wärtsilään, Toyota-liikkeeseen ja Kokkolan Voimaan.

LVI-osaston oppilaat syventyivät matematiikan opettajan johdolla tilastotieteeseen ja valmistivat muita oppilaita varten siitä esityksen. He esimerkiksi esittelivät Suomen väestön rakennetta tilastotieteen näkökulmasta.

Ensimmäisen kerran koulun kaksivuotisen remontin jälkeen oli mahdollista kutsua taas peruskoululaisia. Heitä varten oli järjestetty työpajoja eri aiheista.

Teksti: Kokkolan ammattiopisto.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail