LUMA-keskus Suomi aloittaa LUMA-aineiden esi- ja perusopetuksen kehittämisen valtakunnallisesti

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut tarjouskilpailun perusteella ohjelman toteuttajaksi LUMA-keskus Suomen yhteistyötahoineen. Ohjelma on kuusivuotinen. Mitä ajatuksia ja ideoita sinulla on kehittämisohjelman toteuttamiseen?

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Vuosille 2014 – 2019 ajoittuvan LUMA SUOMI -kehittämisohjelman kohderyhmänä ovat 6 – 16-vuotiaat oppilaat sekä lasten ja nuorten opettajat. Ohjelman toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto.

“Viimeisimpien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisnuorten luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen taso on laskussa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä matemaattinen päättelykyky sekä ongelmanratkaisutaidot muodostavat osaltaan oppimiselle perustaa. Toimenpiteet osaamisen sekä oivaltamisen ja oppimisen ilon vahvistamiseksi ovat välttämättömiä”, opetusministeri Krista Kiuru korostaa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa ministeri Kiurun käynnistämää Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta. Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ohjelmalla etsitään uusia innovatiivisia lähestymistapoja opetusmenetelmiin, opetuksessa käytettäviin työtapoihin ja oppimisympäristöihin.

Tavoitteena on kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen toimenpideohjelma perusasteen koulutukseen sopivaksi. Ohjelma vakiinnutetaan kaikkien perusasteen oppilaitosten käyttöön. Kehittämisohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelman johtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta. Hanketta vetävään asiantuntijaryhmään kuuluvat myös professori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta, professori Peter Hästö Oulun yliopistosta, professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta ja professori Tapio Salakoski Turun yliopistosta.

LUMA-keskus Suomi ottaa mielellään vastaan opettajien, lasten, nuorten ja huoltajien ideoita ja toiveita yhteisöllisesti totetettavaan kehittämisohjelmaan. Opettajilla tulee olemaan merkittävä rooli ohjelman käytännön toteutuksessa.

Lisätietoja kehittämisohjelmasta antavat

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30258
  • johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30268
  • johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, puh. 050 514 1450

Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail