Vierailu tiedeluokka F2k:hon elävöittää modernia fysiikkaa

Fysiikan opetuksen ja oppimisen resurssikeskus F2k:n tiedeluokka tarjoaa lukiolaisryhmille kokeellisia kierroksia modernin fysiikan kiehtovaan maailmaan. Opettajien kannattaa varata maksuton opintovierailu nyt, sillä F2k-laboratorion varauskalenterissa on vielä tilaa, sanoo F2k:n koordinaattori Miikka de Vocht.

Fysiikan opetuksen ja oppimisen resurssikeskus F2k:ssa tutustutaan kokeellisesti moderniin fysiikkaan. Resurssikeskuksen toimintaan kuuluu tiiviisti tiedeluokka F2k, jonne opettajat voivat tuoda luokkansa maksuttomalle oppimisvierailulle.

F2k-laboratoriossa voidaan määrittää elektronin ominaisvaraus, Planckin vakio ja valon nopeus. Kokeellisiin töihin kuuluvat myös Millikanin öljypisarakoe, mustan kappaleen säteily sekä tutustuminen kaasujen spektreihin ja indusoituneisiin signaaleihin. Parhaiten laboratoriovierailu sopii modernin fysiikan kurssin yhteyteen, mutta myös muihin aihepiireihin sopivaa ohjelmaa on madhollisuus räätälöidä yhteistyössä opettajien kanssa.

F2k:n koordinaattori Miikka de Vocht kertoo F2k-laboratorion kokeellisten töiden kattavan erityisesti lukion fysiikan 8. kurssin aihesisältöjä. Fysiikan sisältöjen lisäksi ”opiskelijat oppivat myös opetussuunnitelmassa vaadittavia kokeellisen työskentelyn, ryhmätyön ja teknologian käytön taitoja”, de Vocht kertoo.

Käytännössä opettaja varaa ryhmälleen sopivan vierailuajan ja sopii koordinaattorin kanssa mistä töistä he olisivat kiinnostuneet. Opettajan ja opiskelijoiden kannattaa tutustuvat työn teoriataustaan ennen vierailua, jotta tiedeluokkavierailun aikana tehtävästä kokeellisesta osuudesta saa mahdollisimman paljon irti.

Vierailu tiedeluokkaan motivoi oppimaan

“Hyvässä tiedeluokassa on riittävästi tilaa töiden lukumäärään nähden. Koska ryhmän koko on reilut 20 henkilöä, olisi olla opiskelijoilla muuta ohjelmaa, jos he kaikki eivät mahdu samaan luokkaan yhtäaikaisesti. Tärkeintä on kuitenkin töiden mielekkyys, töiden ohjeistuksen selkeys ja ohjauksen laatu. Nämä kaikki toteutuvat F2k-luokassa,” sanoo ryhmänsä F2k:hon tuonut fysiikan opettaja Panu Viitanen Helsingin luonnontiedelukiosta.

”OPSin yleiset osiot kannustavat monialaiseen oppimiseen, johon myös koulun ulkopuolinen oppiminen kuuluu. Informaalin opetuksen hyviä puolia on se, että se jättää opiskelijoille usein pysyvän muiston”, de Vocht kertoo.

Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt tarjoavat uusia näkökulmia aihepiirin opiskeluun ja motivoivat opiskelijoita, jolloin oppimista voi tapahtua eri tavalla kuin luokkahuoneessa. de Vochtin mukaan opiskelijat saattavat myös joissain tilanteissa ottaa tietoa vastaan mieluummin asiantuntijalta kuin opettajalta.

”Joissain tapauksissa opiskelijat näkevät asiantuntijan jopa roolimallina, jolloin motivaatio fysiikan opiskeluun ja luonnontieteellisiin uravalintoihin kasvaa. Koulujen ulkopuoliset vierailut saattavat myös parantaa ryhmähenkeä.”

de Vocht toivottaa lukion fysiikanopettajat ryhmineen tervetulleiksi vierailulle F2k:hon. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää myös yläkoulun fysiikan sisältöihin soveltuvia kokeellisia töitä.

”F2k:hon kannattaa tulla, mikäli haluaa tarjota opiskelijoilleen ainutlaatuista sisältöä modernin fysiikan kurssiin liittyen. Opiskelijat saavat paremman käsityksen luonnontieteiden roolista yhteiskunnassa ja pääsevät samalla tutustumaan fysiikan laitokseen potentiaalisena tulevaisuuden opiskelupaikkana.”

Teksti ja kuvat: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail