Vuoden 2014 LUMA-toimijat esittäytyvät: Outi Airaksinen

Kouluyhteisönsä kestävään kehitykseen ja yhteisöllisyyteen panostava mikkeliläinen yläkoulun opettaja Outi Airaksinen palkittiin yhtenä vuoden 2014 LUMA-toimijana. Airaksinen saa tunnustusta innostavasta, oppilaslähtöisestä ja oppiainerajoja luovasti ylittävästä LUMA-työstään.

Yläkoulun opettaja Outi Airaksisen mielestä hänen työssään ”parasta on seurata, kun oppilaat työskentelevät.”

Nuorena löytynyt kiinnostus ympäristöasioihin vei hänet biologian opettajaopintoihin ja ympäristöalalle: “Olen tehnyt myös monenlaisia muita biologin töitä matkan varrella.” Nykyisin Airaksinen työskentelee Mikkelissä Rantakylän yhtenäiskoulussa yläkoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon opettajana.

Hänelle läheinen LUMA-toiminta kumpuaa juuri ympäristöstä välittämisestä: oman koulun ympäristötiimin vetämisestä ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Airaksinen haluaa osallistaa koko kouluyhteisön vetämään yhtä kortta ympäristön puolesta:“Koulumme ympäristötiimi on vakiinnuttanut toimintansa ja suunnittelee ja tekee käytännön ympäristöjuttuja koulussa. Haasteena on kehittää tiimin toimintaa siten, että oppilaat tulisivat siihen mukaan, myös suunnittelemaan toimintaa.”

Oppilaslähtöisyys oli merkittävä tekijä Airaksisen palkitsemisperusteissa: häntä kiitettiin motivoivaksi opettajaksi, joka huomioi oppimisen ja oppimisympäristöjen eri tasot, yhteistyön merkityksen ja monipuolisten opetusmenetelmien mahdollisuudet. Opetuksessa hän vahvistaa erityisesti oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja positiivista ryhmähenkeä.

Airaksisen kokemuksen perusteella oppilaat ovat taitavia tiimityöskentelyssä. Hän luottaa oppilaisiinsa, ja sanoo, että nuoret ovat usein hyviä ohjaamaan toinen toisiaan.

Luonnontieteiden ja matematiikan oppimista ja opetusta tulisi Airaksisen mukaan eheyttää ja liittää entistä tiiviimmin myös muiden aineiden kuten kielten opiskeluun. Esimerkiksi hän nostaa terveystiedon: ”Terveystiedossa luonnontieteiden asiat yhdistyvät usein hyvin käytännön aiheisiin, olen tykännyt oppilaiden tekemistä terveystiedon tutkimuksista tosi paljon”.

Inspiraatiota ja voimavaroja hän löytää kursseilta ja koulutuksista, joissa on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia kokemuksista myös kansainvälisten kollegoiden kanssa. Vuoden LUMA-toimija -palkinnon hän laskee tunnutukseksi jokapäiväiselle työlle koulun arjessa:

”Sitä tekevät ja kehittävät kaikki opettajat ja oppilaat ympäri Suomen.”

Teksti ja kuva: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail