Vuoden 2014 LUMA-toimijat esittäytyvät: Margetta Sarkkinen kannustaa luokanopettajia innostumaan LUMA-aineista

Yhtenä vuoden 2014 LUMA-toimijana palkittu kokkolalainen luokanopettaja emerita Margetta Sarkkinen haluaa säilyttää ekaluokkalaisen innostuksen ja uteliaisuuden, saada jokaisen kokemaan oppimisen iloa ja tuoda me-henkeä oppimiseen. “Voiko olla innostumasta LUMA-aineista? Nehän ovat arkipäivässä läsnä!”

Luokanopettajana työuransa tehnyt Margetta Sarkkinen kertoo oppineensa arvostamaan yhdessä tekemistä ja erilaisten osaamisten tuomia mahdollisuuksia. Luokanopettajaksi opiskelua vauhdittivat luonnontieteistä ja matematiikasta innostuneet opettajat, joiden ohjauksessa karttuivat arvioinnin, päättelyn ja keskustelun taidot.

”Oivalsin, että voin myös tulevassa työssäni etsiä uusia, erilaisia ratkaisuja ja tapoja oppia ja opettaa”, hän sanoo.

”Opettajan työssäni minulla on ollut mahdollisuus kulkea samojen oppilaiden kanssa kuuden vuoden yhteinen matka, sillä olen saanut usein opettaa samoja oppilaita ekaluokasta kuudenteen luokkaan. Lisäksi olen saanut olla opettamassa yläkoulun oppilaita ja aikuisia.”

Tunnustuksesta yllättynyt Sarkkinen toteaa, että ”yhdeksi vuoden LUMA– toimijaksi valitseminen on kannustamassa erityisesti luokanopettajia innostumaan ja säilyttämään kipinän ”sisuksissaan” haastavassa mutta erittäin palkitsevassa työssä.”

Lisää monipuolisia oppimisympäristöjä ja me-henkeä

Uransa aikana Sarkkinen on tiivistänyt opettajuutta ja oppimista koskevat pohdintansa kolmeen peruskysymykseen:

Miten säilyttää ekaluokkalaisen innostus ja kysely tai saada kaivetuksi se uudelleen pintaan?

Miten saada jokainen oppija kokemaan oppimisen iloa erilaisuudestaan huolimatta ja löytämään omia vahvuuksia hyväksyen rajoitteensa?

Miten saada aikaan ”Me teimme sen! Hyvä me!”- yhdessä olemme enemmän- oivallus?

Hän sanoo huomanneensa, että samat kysymykset nousevat esiin myös opetussuunnitelman perusteissa oppimiskäsityksen ja oppimisympäristön yhteydessä.

”Mielestäni opetuksessa erityisen tärkeään rooliin nousevat monipuoliset opetusmenetelmät sekä oppimisympäristö. Suhteellisen pienellä vaivalla olen voinut hyödyntää opetuksessa luontoa ja erilaisia oppimisympäristöjä, kuten esimerkiksi luontokoulua, museoita ja erilaisia työympäristöjä. Laboratorio on ollut monen oppijan innostuksen herättäjänä”,

Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä auttoi mahdollisuus tehdä yhteistyötä mm. alueen kemianteollisuuden yritysten kanssa.

LUMA-aineet ovat Sarkkisen mukaan kiitollisia opetettavia. Niistä löytyy tarpeeksi haastetta ja niihin liittyy monenlaisia ilmiöitä, havainnointitilaisuuksia ja kokeellisuutta.

Tutkimuksellisen opiskelun omaksuminen on ollut helppoa sekä oppilaille että hänelle itselleen opettajana. Sarkkinen toteaakin, että LUMA-aineisiin liittyvä havainnointi, tutkimuksellinen ote ja yhdessä tekeminen sopivat suurimpaan osaan oppimista:

”Luonnontieteellinen tutkimusrunko, joka sisältää tutkimuksen määrittämisen, hypoteesin tekemisen, tutkimussuunnitelman laatimisen ja sen toteuttamisen sekä johtopäätösten tekemisen, on ollut hyvä lähtökohta muuhunkin kuin luonnontieteitten opiskeluun. On myös ilo jakaa yhteiseksi hyväksi oppimaansa – siis julkistaa tuloksia.”

Matikkamaasta innostusta oppilaille ja opettajille

Sarkkinen on ollut aktiivisesti mukana Kokkolan Matikkamaan perustamisessa, kehittämisessä ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Hän iloitsee paitsi hyvästä yhteistyöstä, myös innostuksen tarttumisesta.

Tarttuva into näkyy mm. siinä, että Matikkamaan toimintaan on saatu mukaan taitavia nuoria opettajia. Erityisen antoisia ovat Sarkkisen mielestä olleet luokanopettajien ja aineenopettajien yhteiset täydennyskoulutukset.

Täydennyskoulutuksen Sarkkinen jalkauttaisi lähelle kouluja ja opettajia, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa: ”Haluan kehittää opettajien koulutusta edelleen. Toivoisin, että täydennyskoulutuksesta tulisi saumatonta ja siinä olisi sellainen ”imu”, että se koettaisiin myös opettajuutta kehittävänä. Luokanopettajalla on niin laaja opetettavien aineiden kirjo, että koulutuksessa soisi olevan näkökulmana eheyttäminen ja opetusmenetelmien avartuminen.”

Teksti: Maija Pollari. Kuva: Markku Sarkkinen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail