Vuoden 2014 LUMA-toimijat esittäytyvät: Nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä

Liisa Tenhunen Ruotsalainen Taloudellisesta tiedotustoimistosta palkittiin yhtenä vuoden 2014 LUMA-toimijana. Hän on työskennellyt innokkaasti työelämäyhteyksien tuomiseksi osaksi aineenopettajakoulutusta.

Aktiivinen LUMA-toiminta on johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalaiselle tärkeä yhteistyökanava. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:ssa hänen tehtävänsä liittyvät nuorten kiinnostuksen lisäämiseen ja koulutus- ja uravalintojen tukemiseen eri tavoin.

”Minua innostaa yhdessä tekeminen, tiimityö. Ja varsinkin kun sitten näkee, miten suunnitellut asiat innostavat nuoria. Teen töitä nuoria varten.”

“Meillä on erilaisia kehittämishankkeita, Yrityskylä, verkkosivustoja niin nuorille kuin opettajille ja teemme nuorten asennetutkimuksia. Toimintamme tavoitteena on antaa nuorille tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä”, hän kertoo.

Työelämäyhteistyö mukaan opettajankoulutukseen

Tenhunen-Ruotsalaiselle erityisen läheistä on LUMA-aineiden opettajankoulutuksen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistäminen.

Hän on ollut mukana mm. rakentamassa uutta Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssikonseptia aineenopettajakoulutukseen Helsingin yliopistossa. Yhteisöllisyyteen ja opiskelijalähtöisyyteen panostanut kurssi laajensi opettajaopiskelijoiden näkökulmia oman oppiaineen yli arjen ilmiöihin ja työelämäyhteyksiin.

”Nyt se tulee tarjolle kaikille Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opettajaksi opiskeleville. Näen tärkeänä yhteistyön, jossa luodaan malleja pitkäkestoiseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön”, Tenhunen-Ruotsalainen sanoo.

Monet muutkin hyvät toimintamallit ovat menestyneet ja laajentuneet. Tällä hetkellä hän tekee tiivistä yhteistyötä eri LUMA-keskusten kanssa virtuaalisen tiedeTET:n parissa:

”TET-jakson suorittaminen virtuaalisesti ja tiedeammatteihin tutustuen on ollut menestys. Tiedealan ammattilaisille tämä on aivan loistava tapa kohdata nuori paikasta riippumatta – Enontekijältä Espooseen!”

Onnistumisten lisäksi matkan varrella on tullut vastaan myös haasteita, mutta Tenhunen-Ruotsalainen toteaa, että ne on tehty voitettaviksi.

”Varmaan kokemus tuo tiettyä rauhallisuutta, uskon, että hyvät asiat toteutuvat aikanaan kun on se oikea hetki. Onnistumisina pidän toteutuneita kursseja ja konkreettista yhteistyötä Luma-keskusten kanssa.”

Vuoden LUMA-toimija -tunnustuksesta ilahtunut Tenhunen-Ruotsalainen on kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä LUMA-toiminnan puitteissa myös jatkossa. Hän ajattelee, että opettajille on tärkeää tarjota ajanmukaista, pedagogista täydennyskoulutusta ja että myös eri-ikäisillä nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan.

”Luma-keskusten pitää olla suunnannäyttäjiä: tarjota viimeisimpään tietoon pohjautuvia koulutuksia opettajille ja innostavia kursseja nuorille, nostaa esille työelämäyhteistyön merkitys.”

Teksti ja kuva: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail