Vuoden 2014 LUMA-toimijat esittäytyvät: Tekemällä oppii!

”Tekemällä oppiminen on ollut eniten käyttämäni opetusmetodi”, sanoo Pirjo Hellemaa, joka palkittiin yhtenä vuoden 2014 LUMA-toimijana sinnikkäästä työstään maantieteen opetuksen hyväksi.

Maantieteen lehtori Pirjo Hellemaa kouluttaa tulevia maantieteen opettajia Helsingin yliopistossa ja on ollut jo yli 20 vuotta mukana opetuksen kehittämishankkeissa.

”LUMA-toiminta on ollut jatkoa tälle työlle”, hän toteaa.

”Toimin opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa ja oppilaina on sekä OKL:n luokanopettajia että gradujaan valmistelevia aineenopettajia. Käytän opetuksessani runsaasti havainnollistamista, kuten kuvia, pienoismalleja ja simulointia erilaisten ilmiöiden ymmärtämistä helpottamassa.”

Tuleville opettajille Hellemaa suosittelee havainnollistamisen käyttöä ja konkreettisen kenttäopetuksen hyödyntämistä. Tekemällä oppimisen tueksi hän on laatinut opettajien käyttöön monipuolisia oppimateriaalipaketteja. Lisäksi opetusideoiden ja linkkien yhteisöllinen jakaminen opettajien käyttöön on Hellemaan mukaan hyvä ja toimiva käytäntö.

Scientix-mallin mukaisella kotimaisella resurssipankilla olisi varmasti paljon käyttöä”, hän sanoo.

Hellemaalla on pitkän kokemuksen tuomia näkökulmia maantieteen opetukseen ja vahva kanta opettajien täydennyskoulutuksen puolesta. Yhtenä vaikuttamiskanavana on järjestötoiminta, jonka pariin Hellemaa haluaisi lisää aktiivisia opettajia ja nuoria.

”Noin 10 vuotta maantieteen reaalikokeen sensorina ja tehtävänasettelutyöryhmän jäsenenä on antanut käsityksen selventämistä ja syventämistä vaativista kohdista maantieteen opetuksessa. Tällä hetkellä tärkeintä on opettajien täydennyskoulutus, jotta kaikilla olisi tarvittavat valmiudet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, jotka tulevat maantieteeseen jo keväällä 2016”, hän toteaa.

”Olen yrittänyt pitää maantieteen opetuksen puolta myös toimiessani Suomen maantieteellisen seuran hallituksessa ja puheenjohtajana. Tieteellisen seuran kannanotto on painavampi kuin yksittäisen opettajan.”

Kuten kaikessa toiminnassa, aika ja resurssit eivät riitä kaikkien ideoiden toteuttamiseen, Hellemaa pohtii havaitsemiaan haasteita:

”LUMA-toiminta laajenee koko ajan. Se on tietysti hienoa, mutta välillä voi pysähtyä miettimään, miten tavoitetaan mahdollisimman moni ja mitkä ovat niitä parhaita keinoja opetuksen tukemiseen.”

Omaan työhönsä hän ammentaa lisäpuhtia opiskelijoiden ahaa-elämyksistä ja positiivisesta palautteesta. Onnistumisen kokemuksia ovat tuoneet myös opiskelijoiden tasokkaat opinnäytetyöt: ”Innostuneet opiskelijat ja heidän hienot ideansa kannustavat ja antavat voimaa työhön.”

Teksti ja kuva: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail