Vuoden 2015 LUMA-toimijat esittäytyvät: Pielisjoen koulussa LUMA-toiminta on pitkän linjan valinta

Yhtenä vuoden 2015 LUMA-toimijana palkittu rehtori Hannu Naumanen on luotsannut Pielisjoen koulun LUMA-toimintaa 1990-luvulta lähtien. Aktiivinen ja innostunut opettajakunta on hänen mukaansa avain LUMA-painotteisuuteen.

Joensuulaisen Pielisjoen koulun Rehtori Hannu Naumanen on todellinen LUMA-toiminnan konkari. Hänen panoksensa luonnontieteiden ja matematiikan opetukseen ja oppimiseen on vienyt koulun toimintakulttuuria eteenpäin jo lähes 20 vuoden ajanjaksolla.

”Pielisjoen koulussa LUMA-toimintaa on ollut v. 1996 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulumme on ollut silloisessa OPH:n projektissa heti alkutaipaleella mukana. Koulu valikoitui LUMA-kouluksi erityisen aktiivisten matemaattisten aineiden opettajien innostuksen siivittämänä”, hän muistelee ja jatkaa, että LUMA-toiminta tai muukaan painotus ei olisi koskaan mahdollista ilman innostunutta, aktiivista opettajakuntaa.

Naumanen palkittiin yhtenä vuoden 2015 LUMA-toimijana pitkäjänteisestä työstä mm. koulun sisäisen toimintaympäristön sekä työ- ja elinkeinoelämäyhteistyön kehittämisestä. Hän käynnisti Pielisjoen koulussa mm. LUMA-painotteisen opetuksen, jonka oppilaat valitaan pääsykokeen ja haastattelun perusteella.

Palkitsemisperusteiden mukaan hän on positiivisella asenteellaan ja aktiivisella johtamistavallaan osoittanut, että koulun johtamisella voidaan todella kehittää koulun toimintaa. Lisäksi hän kannustaa opettajia ja luo mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia LUMA-aktiviteetteja yhteistyössä eri tahojen kanssa.

”Näistä verkostoista on ollut aina ammennettavissa uusia ja taas uusia yhteistyökumppaneita koulumme kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uudet yhteistyökumppanit niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin inspiroivat minua erityisesti.”

”Käytännössä LUMA-toimintamme ei ole pysähtynyt vain perinteiseen luokkahuonetyöskentelyyn, vaan olemme tietoisesti pyrkineet yhdistämään opittua ja opetusta koulun ulkopuoliseen yhteiskuntaan.”

Koulun avautuminen yhteiskuntaan asettaa Naumasen mukaan mielenkiintoisia haasteita opettajuudelle ja opettajana kasvamiselle, kun nykyiset eväät ovat yhä luokkahuonekeskeisiä ja opetettavaan aineeseen sidottuja.

Rehtorina Naumanen painottaa sillanrakentajan roolia koulun sisällä sekä opettajien että oppiaineryhmien välillä. Hänen mukaansa rehtorilla on tärkeä tehtävä myös oppilaan edun puolustajana ja prosessien eteenpäin saattajana.

”Erityisesti LUMA-painotuksemme alkutaipaleella eri aineryhmien välillä oli selvää vastakkainasettelua tarvitaanko koulussamme tällaista painotusta. Nyt lähes 20 vuotta myöhemmin uskon kaikkien näiden kokemusten edesauttaneen ja tukeneen koulumme kasvua ja kehitystä yhteisölliseksi ja kehittyväksi työyhteisöksi.”

Parhaana kannustimenaan Naumanen pitää innostunutta ja motivoitunutta oppilasta. Hänestä on hienoa huomata miten oppilas kokee uuden oppimisen ja miten kokemus tukee opettajan ja oppilaan yhteistyön merkitystä molempien kannalta.

”Toki yhteistyön sujuvuus ja yhdessä tekeminen meidän aikuisten kesken on aina oiva esimerkki myös oppilaillemme. Eli esimerkin voimaa ei voi koskaan korostaa liikaa.”

Teksti ja kuva: Maija Pollari


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail