Vuoden 2015 LUMA-toimijat esittäytyvät: Kymmenen kysymystä Tuula Nikanderille

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kemianopettaja Tuula Nikander palkittiin yhtenä vuoden 2015 LUMA-toimijana. Nikander saa oppilaansa kiinnostumaan kemian opiskelusta ja hän on luonut kouluunsa useita erilaisia kemian työkursseja. Nikander on panostanut paljon myös syhteisytöhön muiden oppiaineiden ja koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

1. Miten päädyit mukaan LUMA-toimintaan?

Innostuin LUMA-toiminnasta jo 1980-luvulla, jolloin aloitin työni Kastun lukiossa Turussa matemaattisten aineiden opettajana.

Järjestin opiskelijoilleni kemian työkursseja. 1990-luvulla Kastun lukiosta tuli luonnontiedelukio, jolloin laajensin kemian työkursseja myös koulun ulkopuolelle. Yhteistyö Turun yliopiston, ammatti-instituutin ja kahden lääkeyrityksen kanssa alkoi. Opiskelijat saivat tehdä laboratoriotöitä näissä koulun ulkopuolisissa kohteissa. Yhteistyöhön mukaan tulivat myös Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja useita kemian alan yrityksiä Turusta ja lähikunnista.

2. Mikä sai sinut innostumaan?

Innostuin asiasta, kun huomasin, että koulun ulkopuolinen todellinen kemian maailma motivoi ja innosti opiskelijoitani. Koulun ulkopuolella heillä oli mahdollisuus nähdä mihin kaikkeen kemiaa tarvitaan ja mihin työtehtäviin kemian alan koulutuksella voi sijoittua.

3. Minkälainen LUMA-toiminta on ominta alaasi?

Ominta alaani on opiskelijoiden tutustuttaminen ja ohjaaminen koulun ulkopuolisiin kemian alan kohteisiin, sillä omassa koulussani laboratoriotilat ovat aina olleet suhteellisen heikot.

4. Minkälaisia hyviä toimintatapoja, menetelmiä ja käytäntöjä olet luonut tai kehittänyt?

Vuonna 2009 Kastun lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, jossa nyt toimin, yhdistyivät suureksi lukioksi.

Luonnontiedelukiomme toiminta on jatkunut ja laajentunut myös fysiikan, biologian ja maantieteen kurssien tarjonnan osalta.

Meillä on tarjolla myös oppiaineiden yhteisiä kursseja, esimerkiksi kemian ja maantieteen yhteisellä kurssilla olemme perehtyneet veteen, tekopohjaveden valmistukseen ja jäteveden puhdistukseen Turun seudulla yhteistyössä Turun Seudun Veden ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kanssa.

Myös kemian ja biologian yhteistyö meribiologian kurssilla, joka on toteutettu Italiassa, Isola del Giglion saarella jo kolme kertaa.

Opiskelijat ovat mm. vertailleet Välimeren ja Itämeren eliöstöä ja kasvillisuutta. Lisäksi opiskelijoilla on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tekemään tutkimuksia oikeaan Välimeren luonnontutkimuslaitokseen ja retkeilemään saarella.

Maolin neljän tieteen kilpailuihin olen aina opiskelijoitani innostanut osallistumaan ja kyllä he ovat pärjänneetkin ihan olympiatasolle asti.

5. Minkälaisia haasteita olet kohdannut?

Haasteena on henkilökemia. Miten löytää oikeat yhteistyöhenkilöt? Henkilökemia ei aina toimi, se on tosiasia, mikä pitää huomioida ja hyväksyä. Kun koulun ulkopuoliset yhteyshenkilöt ja opiskelijoiden ohjaajat kokevat itsekin tekevänsä hyvää työtä mahdollisten tulevien kemian osaajien kanssa, niin kaikki sujuu yleensä hyvin.

6. Milloin tunnet onnistuneesi?

Onnistunut koen olevani aina, kun saan opiskelijat innostumaan kemian ja muiden luonnontieteiden asioista ja kyselemään lisää.

Yhteistyökumppanimme tarvitsevat tulevaisuuden osaajia luonnontieteissä, joten koen tekeväni myös heille hyvää työtä viemällä opiskelijani jo koulussa tutustumaan kemian alan ja muidenkin luonnontieteiden työpaikkoihin.

7. Mistä itse innostut ja inspiroidut?

Hyvä kannuste on, kun saa opiskelijat huomaamaan kemian ja muiden luonnontieteiden merkityksen ihmisten arkielämässä.

8. Mikä omasta mielestäsi on tärkeintä LUMA-toiminnassa?

LUMA-toiminnassa tärkeätä on kannustaa lapsia ja nuoria omakohtaiseen luonnontieteellisten asioiden havainnointiin.

Luonnontieteiden opiskelu on tarpeellista ja hauskaa, asiat eivät ole ylitsepääsemättömän vaikeita, vaan niitä on todella mukava opiskella ja tutkia ja tehdä arkielämäänkin liittyviä oivalluksia ja päätelmiä.

9. Mihin suuntaan haluaisit kehittää LUMA-toimintaa?

Eheyttävä, eri oppiaineisiin liittyvä opetus ja opiskelu, jossa samaa arkipäivän asiaa käsitellään eri oppiaineissa, on tärkeätä kokonaisuuksien ymmärtämisen kannalta.

Todella hyvää on, että LUMA-toiminta on levinnyt Helsingistä koko Suomea kattavaksi toiminnaksi. Suuret kiitokset kaikesta erityisesti professori Maija Akselalle, joka on tehnyt hyvää työtä yhdessä tiiminsä ja opiskelijoidensa kanssa.

10. Mitä ajatuksia Vuoden LUMA-toimija –tunnustus sinussa herätti?

Miksi juuri minä saan tällaisen tunnustuksen, kun se kuuluisi niin monelle muullekin innostavalle LUMA-aineiden opettajalle, esim. omassa koulussani on heitä useitakin? Toivottavasti heidän vuoronsa on tulevina vuosina.

Kiitos paljon kaikille opiskelijoilleni, työtovereilleni ja yhteistyökumppaneilleni, joiden avulla olen tämän tunnustuksen saanut. Tätä työtä kukaan ei tee yksin.

Teksti ja kuva: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail