Mielenkiintoiset oppimisympäristöt herättävät innostuksen kemiaan

Uudistuneissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista oppimistyön resurssina. LUMA-toiminnan avulla oppijoille tarjoutuu mahdollisuuksia luonnontieteiden oppimiseen mielenkiintoisissa oppimisympäristöissä. Kuudes väitöstutkimus LUMA-toiminnasta tarkastetaan 21.12. Jyväskylässä.

FM, KM Piia Nuoran (kuvassa) väitöskirjassa tarkastellaan tapaustutkimusten avulla LUMA-toimintaan liittyvissä ympäristöissä tapahtuvia eri asteiden oppijoiden ja luokanopettajien kemian oppimiskokemuksia. Väitöskirja liittyy Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tarjoamaan LUMA-toimintaan ja sen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Monitapaustutkimus koostuu neljästä erillisestä tapaustutkimuksesta: alakouluvierailut, nuorten tiedeleiri, lukiolaisten kemian laboratoriotyökurssi ja kokeellisen kemian kenttäkurssi.

Tutkimusaineisto koostuu kyselyistä, haastatteluista ja kirjoitelmista. Aineistoa kerättiin vuosien 2011–2016 aikana. Tutkimukseen osallistui 108 oppijaa eri koulutusasteilta ja 53 luokanopettajaa alakoulusta.

Tutkimuksessa selvitettiin kemian oppimiskokemuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustuloksena saatiin myös tietoa siitä, miten oppimisympäristön muutos vaikuttaa kemian oppimiseen niin oppijan kuin opettajan näkökulmasta. Tulosten mukaan formaalin kouluopetuksen ulkopuolinen ympäristö tukee kemian oppimista tarjoamalla oppijoille mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia kokeellisia työtapoja auttaen samalla syventämään aiemmin opittuja asioita.

Lisäksi mielenkiintoiset aiheet ja kokeelliset työt herättävät oppijoissa innostuksen ja kiinnostuksen kemiaan ja toimivat samalla motivoivina tekijöinä. On tärkeää tarjota nuorille erilaisia oppimisen vaihtoehtoja kouluopetuksen rinnalle. Opettajille tämä tarjoaa mahdollisuuden toimintatapojen muutokseen.

“Opetusstrategioita on hyvä välillä vaihtaa, jolloin oppijoiden innostus luonnontieteiden opiskeluun voidaan maksimoida. On hyvä huomata, että opettajan työn mielekkyys lisääntyy samalla, kun oppijat saadaan aidosti kiinnostumaan opetettavista aiheista. Uusi oppimisympäristö haastaa opettajat pedagogiseen kehittämiseen. Muutos on aina mahdollisuus, minkä avulla opettaja voi kehittyä työssään. Tässä muutoksessa opettajat tarvitsevat myös tukea,” Nuora korostaa.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mielekkään kemian opetuksen suunnittelussa ja oppijoita aktivoivan LUMA-toiminnan kehittämisessä.

Nuoran väitöskirja Monitapaustutkimus LUMA-toimintaan liittyvissä oppimisympäristöissä tapahtuvista kemian oppimiskokemuksista tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa (KEM4, Ylistönrinne) keskiviikkona 21.12.2016 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii dosentti Pekka Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Väittelijän yhteystiedot: Piia Nuora, puh. 040 805 3706, piia.nuora@jyu.fi

Teksti ja väittelijän kuva: Jyväskylän yliopisto. Kuvituskuva: Veikko Somerpuro.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail