Uutta tutkimustietoa lukion kemian opetussuunnitelman perusteista lähes sadan vuoden ajalta

FL Juhani Vaskurin kemian opetuksen alan väitöskirjassa ”Oppiennätyksistä opetussuunnitelman perusteisiin – lukion kemian kansallisen opetussuunnitelman kehittyminen Suomessa vuosina 1918–2016”, tutkitaan lukion kemian opetussuunnitelman kehittymistä Suomessa itsenäisyyden alusta tähän päivään.

Väitöskirja on ensimmäinen laatuaan kemian opetussuunnitelmien kehittymisestä Suomessa ja se tuo esille uudenlaista ymmärrystä kemian opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämiseen. Se on myös laajin Suomessa luonnontieteiden alueella tehty opetussuunnitelmatutkimus. Tutkimuksen tarjoama tieto ja ymmärrys ovat erityisen merkityksellisiä nyt, kun nuorten kiinnostus kemian opiskelua kohtaan on hiipumassa. Kiinnostuksen heikentyminen on havaittu muiden muassa viimeisimmän PISA-tutkimuksen tuloksissa (2016), joiden mukaan luonnontieteiden osaamisen taso on pudonnut huomattavasti viime vuosina.

Kemiasta tuli itsenäinen oppiaine vuonna 1918 mutta lukion opetusohjelmaan se otettiin vasta vuonna 1941. Valtakunnan hallinto vastasi opetussuunnitelmien laatimisesta aina 1980-luvun puoliväliin, jonka jälkeen Koulu- ja Opetushallitus ovat antaneet valtakunnalliset perusteet koulutuksen järjestäjien laatimien opetussuunnitelmien pohjaksi. Kemian opetuksen kehittyminen Suomessa ilmenee selkeimmin oppimiskäsityksen ja opetusmenetelmien muutoksissa. Opettajalähtöisestä opetuksesta on siirrytty opiskelijalähtöisyyteen ja kokeellisuus sekä tiedon prosessointi ovat tulleet keskeiseksi osaksi nykyaikaista kemian opetusta.

Tutkimuksen teoriaosassa käsitellään erilaisia oppimiskäsityksiä ja opetussuunnitelmamalleja Suomessa, sekä esitellään myös varsin perusteellisesti muiden maiden tilannetta ja vastaavia malleja 1800-luvulta nykypäivään. Näitä teorioita vasten tutkimuksessa peilataan itsenäisen Suomen eri aikojen opetussuunnitelmia ja niiden perusteita. Tutkimusaineisto koostuu viranomaisten antamista kansallisista opetussuunnitelmista ja opetussuunnitelman perusteista sekä joukosta määräyksiä, kirjeitä ja mietintöjä sekä muita artikkeleita.

Vaskurin kemian opetuksen alan väitöskirjan tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 24. maaliskuuta. Vastaväittäjänä toimii professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto). Väitoskirjan ovat ohjanneet professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto) ja professori Maija Aksela (Helsingin yliopisto).

 

Teos on julkaistu Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen väitöskirjasarjassa numerolla 201/2017 (314 s.), ISSN: 0357-346X, ISBN: 978-951-39-6981-3 (nid.), ISBN: 978-951-39-6982-0 (pdf). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6982-0


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail