Matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen innovatiivisia ja innostavia toimintamalleja ja materiaaleja sekä maksutonta täydennyskoulutusta niiden käyttöönoton tueksi

Suomen on varmistettava matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen perusta. Tieteen ja tutkimuksen saavutuksiin nojaava yhteiskuntamme tarvitsee yhä enemmän luonnontieteiden, matematiikan ja teknologia-alojen osaajia. Valitettavasti nämä alat eivät riittävässä määrin kiinnosta opiskelu- ja uravalintojaan pohtivia suomalaisnuoria. Kansainvälisten PISA- ja TIMSS-tutkimusten sekä Karvin toteuttaman kansallisen matematiikan pitkittäisarvioinnin tulokset tukevat näkemystä laskevasta osaamistasosta ja kiinnostuksesta. Matematiikan ja luonnontieteiden opettamiseen tarvitaan uusia lähestymistapoja.

Suomalaisten tiede- ja teknologiayliopistojen yhteinen LUMA-keskus Suomi -verkosto tarjoaa toteuttamassaan LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa tutkimuspohjaisesti kehitettyjä pedagogisia innovaatioita opettajien käyttöön esi- ja perusopetuksessa. Kaksikielinen kehittämisohjelma tukee opettajia vuonna 2016 voimaan tulleiden valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönotossa. OKM:n rahoittaman kehittämisohjelman opettajille suunnatut maksuttomat koulutukset alkavat syksyllä 2017.

LUMA SUOMI -kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua kohtaan, innostaa oppilaita valitsemaan näitä aineita lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä nostaa matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää.

Kehittämisohjelma sisältää yhteensä 37 hanketta kolmessa puiteohjelmassa:

1. Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä

  • 12 hanketta, joista löytyy uusia opetuksen ja oppimisen lähestymistapoja kaikille luokka-asteille; sisällöt kattavat aritmetiikkaa, projektioppimista, toiminnallisuutta ja matemaattista ajattelua.

2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä

  • 14 hanketta, joista löytyy sisältöjä esikoulusta yläkouluun; mukana on malleja eheyttävästä opetuksesta, mobiilien laitteiden hyödyntämisestä, työelämän näkökulmien huomioimisesta, argumentoinnin merkityksestä jne.

3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

  • 11 hanketta innostavat ohjelmointiin eri tavoin ja eri alustoilla, tuovat pelillisyyttä opetukseen, avaavat tietoturva-asioita sekä avaavat teknologista suunnitteluprosessia fysiikan ja kemian oppiaineissa.

Koulutushankkeet kehitettyine materiaaleineen sekä koulutusaikataulu tarkemmin »

Kannustamme lämpimästi esi- ja perusopetuksen opettajia kaikkialla Suomessa osallistumaan tuleviin koulutuksiin ja opiskelemaan yhdessä uusia innostavia työtapoja.

Pyydämme kaikkia välittämään tietoa tulevista koulutuksista organisaatioidensa ja verkostojensa kautta.

Taitavat opettajat ovat avainasemassa rakennettaessa tulevaisuuden Suomea!

 

Maija Aksela 
kehittämisohjelman johtaja
puh. 050 514 1450

Pekka Hirvonen
kehittämisohjelman koulutusjohtaja
puh. 050 351 4897


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail