LUMA-tiedekasvatusalalta valmistui seitsemäs väitöstutkimus: Lisää mielekkyyttä toiminnallisiin opintokäynteihin koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä

Koulujen ulkopuoliset oppimisympäristöt ovat osa opetusta valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Non-formaali oppiminen on myös ajankohtainen tutkimusaihe kansainvälisesti. Käyttämällä opetuksessa koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, kuten LUMA-keskusten tiede- ja teknologialuokkia, nuoria voidaan innostaa LUMA-aineiden opiskeluun. Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin mielekästä kemian non-formaalia oppimisympäristöä toiminnallisten opintokäyntien toteuttamisen tueksi.

Kontekstilähtöisten ja merkityksellisten kemian sisältöjen sekä kokeellisten työohjeiden ja työtapojen avulla voidaan tukea mielekästä kemian opetusta. Tutkimuksen mukaan kokeellisuuden kontekstilähtöisiä ja merkityksellisiä sisältöjä tulisi kehittää monipuolisemmaksi. Lisäksi toiminnallisia opintokäyntejä edeltävissä opetuksen vaiheissa tulisi käyttää monipuolisempia työtapoja. Koulun ulkopuolisissa oppimisyhteisöissä oppimista tukevaa formatiivista arviointia tarvitaan lisää. Yhteistyö työelämän kanssa tuo lisäarvoa opetuksen merkityksellisyyden lisäämiseen. Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin lukuisia uusia kontekstilähtöisiä kokeellisia työohjeita kemian opetukseen. Tutkimuksessa kehitettyä kemian non-formaalin oppimisympäristön arviointityökalua voidaan soveltaa jatkossa oppimisympäristöjen suunnitteluun.

DI, FL Veli-Matti Ikävalko väittelee 12.5.2017 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Mielekkään kemian non-formaalin oppimisympäristön kehittämistutkimus yhteistyössä työelämän kanssa. Väitöstilaisuus järjestetään Chemicum-rakennuksen auditoriossa A110, A. I. Virtasen aukio 1, Kumpula, Helsinki. Vastaväittäjänä on professori Ulla Lassi Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Tenhu Helsingin yliopistosta. Tutkimus on seitsemäs väitöskirja LUMA-tiedekasvatuksen alalta Suomessa.

Väitöskirja on luettavissa sähköisenä E-thesis -palvelussa »

Kuva: Veikko Somerpuro.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail