Vuoden 2011 LUMA-koulut esittäytyvät: Yhteisöllistä LUMAa Vanttilan-koulussa

Vuoden LUMA-koulut palkittiin LUMA-tiede- ja teknologiapäivillä Tampereella. Varhaiskasvatus ja perusopetus -sarjassa voiton vei espoolainen Vanttilan koulu, jonka arvot ovat yhteisöllisyys, ihmisenä kasvaminen, luovuus ja kestävä elämäntapa. Nämä arvot näkyvät myös koulun monipuolisessa LUMA-toiminnassa.

“Laadukkaaseen LUMA-toimintaan tarvitaan mielestämme vain innostuneet ja ammattitaitoiset opettajat sekä osallistuvat ja aktiiviset oppilaat. Vanttilan koulun LUMA-toiminta painottaa yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista”, kertovat Vanttilan koulun rehtori Olli Poutiainen ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Piia Pelander.

Vanttilan koulu on vuonna 2009 käyntiin lähtenyt yhtenäiskoulu, jolla ei ole erityistä LUMA-painotusta. Koko peruskoulun käsittävän oppilasaineksen laajaa ikäskaalaa on hyödynnetty esimerkiksi niin, että vanhemmat oppilaat oppivat luontevasti ohjaamaan nuorempiaan.

“Joku viisas on joskus sanonut, että asian oppii parhaiten kun sen joutuu toiselle opettamaan. Niinpä meilläkin isommat oppilaat opettavat pienemmille esimerkiksi kierrätyksen saloja ja toimivat työpajojen vetäjinä teemapäivinä. Vuoden 2011 vesiaiheisena LUMA-päivänä 7. ja 8. luokan oppilaat sekä vetivät itsenäisesti työpajoja että toimivat työpajoja vetävien opettajien apuna.”

Kouluasteet ylittävä yhteistyö ei tietenkään rajoitu pelkästään oppilaisiin, vaan myös opettajakunta tekee yhteistyötä ilman luokka-aste- tai ainerajoja. Myös oppilaiden vanhemmat on otettu mukaan ja he ovat esimerkiksi lupautuneet huolehtimaan koulun viljelypalstasta kesän ajan. Lisäksi koululla on akvaario ja terraario, joiden kaloista ja gekko-liskosta oppilaat pitävät huolen yhteisöllisesti.

Opettajien aktiivisuudella iso rooli

Vaikka koulu on vasta muutaman vuoden vanha, opettajien verkostoja ja aikaisempia kokemuksia hyödyntäen saatiin aikaan menestyksekäs ja oppilaille mieleinen LUMA-päivä marraskuussa 2011. Esimerkiksi matemaattisten aineiden opettaja Piia Pelander on aikaisemmin työskennellyt Keminmaan keskuskoulussa, jossa LUMA-päivällä ja -viikolla on pitkät perinteet.

Vanttilan ensimmäisen LUMA-päivän teemaksi valikoitui vesi, jota oli helppo lähestyä teemana myös pienimpien oppilaiden kanssa. LUMA-päivänä hyödynsimme sekä oppilaiden vanhempien osaamista että Unicefin palveluja. 3. luokan oppilaamme isä Joonas Lehtipuu kävi kertomassa Afrikassa kuvaamansa Puhdas vesi – parempi elämä -dokumentin pohjalta Afrikan vesitilanteesta.”Dokumentti löytyy global.finland-verkkosivulta.

Lisäksi koulussa on panostettu legorobotiikkaan yhteistyössä Koulumestarin koulun, Oppimiskeskus Innokkaan ja Aalto-yliopiston kanssa. Suosittuja robotiikkakerhoja vetää teknologianopettaja Erkki Hautala, joka on vetänyt vastaavia kerhoja myös Karamzinin koululla Espoossa.

Viljelyasioissa yhteistyö koulun vieressä sijaitsevan Espoon kaupungin puutarhan kanssa on ollut ehdottoman tärkeää, mutta alun perin puutarhainnostus lähti liikkeelle biologian opettaja Tanja Lehtosen omasta luonnonmukaisen kotipuutarhaviljelyn harrastamisesta.

Tänä keväänä on luvassa jälleen uusia yhteistyökuvioita, tällä kertaa Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen kanssa. “Kaupunkiekologian tutkimusryhmän tohtorikoulutettava Jarmo Saarikivi tulee pitämään koululle kaksi esitystä kyistä ja muista matelijoista. Esitysten jälkeen noin 20 oppilasta pääsee luontoretkelle Saarikiven kanssa. Tämä idea lähti siitä, että koulun pihalla ja lähialueilla on tavattu kyitä.”

LUMA-toiminta toimii

“Oppilaiden asenne matematiikka ja luonnontieteitä kohtaan on mututuntuman mukaan koulussamme pääosin myönteinen”, koulun edustajat pohtivat. Kiinnostuksen lisäämiseksi Vanttilan koulun oppilaat näkyvät myös erilaisissa valtakunnallisissa kilpailuissa, kuten vastikään järjestetyssä Tämä Toimii! -kilpailussa ja Joensuun SciFestien yhteydessä järjestetyssä legorobotiikkakilpailussa. Lisäksi koulun 4.–9. luokkalaiset osallistuvat Kengurukilpailuun.

Myös kyselytutkimusten perusteella panostus kannattaa. 7. ja 8. luokkalaisten keskuudessa toteutetun kyselyn mukaan matematiikka sekä fysiikka/kemia olivat suosituimmat oppiaineet kotitalouden, liikunnan, tekstiilityön ja historian jälkeen. Lisäksi Opetushallituksen tämän kevään oppimistulosten arvioinnin yhteydessä teetetyssä mielipidekyselyssä 60 % koulun 9. luokan oppilaista ilmoitti opiskelevansa matematiikkaa mielellään.

Kiinnostuksen tukemiseksi Vanttilan koulussa on panostettu kokeelliseen opetukseen, jonka sallivat pienet opetusryhmät yläkoulun fysiikan ja kemian ja biologiankin oppitunneilla. Lisäksi yläkoulun matematiikan opetuksen tukena käytetään samanaikaisopetusta, jossa aineenopettajan parina on resurssiopettaja.

Myös alakoulun puolella LUMA-aineita opetetaan osittain jaetuissa ryhmissä ja hyödynnetään fysiikan ja kemian aineopetusluokkien tarjoamia mahdollisuuksia. “Koulumme puitteet ja opetusvälineistö tukevat kokeellista työskentelyä. Alakoulun luonnontieteisiin on hankittu kokeellisen työskentelyn mahdollistavat välineet ja yläkoulun puoli on varustettu myös atk-pohjaisilla mittalaitteilla”, koulun edustajat kertovat.

Vanttilan koulun esimerkillinen LUMA-toiminta on käynnistetty pienin teon ja erilaisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Miten koulun edustajat kannustaisivat muita kouluja mukaan LUMA-toimintaan?

LUMA-toiminnan voi käynnistää pienimuotoisesti vaikkapa järjestämällä koulun omin voimin LUMA-päivän ensin tietylle luokka-asteelle. Erilaisten retkikohteiden ja järjestöjen vierailijoiden avulla saa helposti rakennettua LUMA-päivän suuremmalle joukolle oppilaita. Myös koulun entisiä oppilaita tai lähellä olevan ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita kannattaa kysäistä vierailemaan koululla. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa voi sitoa myös LUMA-päivään. Ideoiden ja materiaalien vaihto naapurikoulujen kanssa on myös aina hedelmällistä. Uskokaa ideoihinne, uskaltakaa kokeilla ja luottakaa oppilaisiin!”

Teksti: Elisa Lautala.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail