TEKNOKAS-kemianluokka palvelee Kokkolassa

Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteisessä kemian laboratoriossa toimii TEKNOKAS-kemianluokka, joka on Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimintaa Kokkolassa.

TEKNOKAS-kemianluokan toiminnan takana on TUKEMIA-hankkeen ja Teknologiakasvatuksen keskus TEKNOKKAAN välinen yhteistyö. Yhteistyö lähti käyntiin TUKEMIA-hankkeen 8.4.2010 pidetyn aloitusseminaarin yhteydessä. Toimintaa jatketaan TUKEMIA-hankkeen jälkeen Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimesta. TEKNOKAS-kemianluokan toiminta on jatkoa toiminnalle, jota Centria-ammattikorkeakoulun kemian laboratoriossa on harjoitettu jo vuodesta 2001 lähtien.

TEKNOKAS-kemianluokka palvelee esikouluja, peruskoulun alaluokkia, yläluokkia ja lukioita sekä ammatillista kemian ja kemiantekniikan opetusta. Tavoitteena on kehittää kemian ja kemiantekniikan tutkivaa opetusta ja oppimista sekä tukea positiivista kuvaa kemiasta. Toimintaa ohjaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukainen tutkimuksellinen ja kokeellinen laboratoriotyöskentely, jossa hyödynnetään innovatiivisesti oppilaiden arjesta nousevia kemian sisältöjä ja sovellutuksia. Oppilaille tarjotaan ongelmia ratkaistaviksi ja heitä kannustetaan kekseliäisyyteen turvallisuusnäkökohtia unohtamatta.

TEKNOKAS-kemianluokka tarjoaa toiminnallisia opintovierailuja kemian kiinnostavaan maailmaan aidossa tutkimuslaboratorioympäristössä, jossa jopa nanomaailma älymateriaaleineen tulee vastaan. Opintovierailun aihepiiri suunnitellaan opettajan kanssa tukemaan oppilasryhmän opetuksen tavoitteita sisällöllisesti ja menetelmällisesti. Opintovierailulle suunnitellaan tarpeen mukaan erilaisia tutkimustehtäviä, kokeellista työskentelyä laboratoriossa, tutustumista tutkimus- ja opetuslaboratorioihin, yleisesittelyä tai esittelykierros Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Opiskelijaryhmille suunnattujen toiminnallisten opintovierailujen lisäksi kaikkien asteiden opettajien kuin myös yläkoulun ja lukion oppilaiden on mahdollista tulla muutaman päivän työelämän tutustumisjaksolle eli TET-jaksolle. Myös lukio- ja perusopetuksen oppilaiden omien pienten tutkimusprojektien tekeminen tutkijaryhmissä tutkijoiden opastuksella on mahdollista. Ammatillisen puolen opiskelijat voivat myös tehdä harjoitteluaan ja opinnäytetöitään tutkijoiden tutkimusprojekteissa.

Teksti: Maija Rukajärvi-Saarela.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail