Vuorovaikutuksen, jakamisen ja yhdessä tekemisen iloa!

Vuosi 2013 tuo mukanaan uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja avauksia. Kansallinen LUMA-toiminta vahvistuu ja vaikuttaa entistä laajemmin Suomessa ja kansainvälisesti. Opetussuunnitelmatyö, toiminnallinen matematiikka, tilastotieteen vuosi, globaalit ympäristöhaasteet ja suomalainen osaaminen näkyvät erityisesti vuoden toiminnassa eri puolilla Suomea.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille lukijoille!

Kriisi voi olla uusi alku ja uutta luova voima, kuten tällä viikolla alkavilla Tieteen päivilläkin korostetaan. Huonoina aikoina on tärkeä katsoa pitemmälle ja eteenpäin. Vahva suomalainen yhteisöllisyys on silloin erityinen voimavara. Tiivis yhteistyö kaikkien toimijoiden, esimerkiksi kotien, koulujen, opetushallinnon, korkeakoulujen, yliopistojen, yritysten, järjestöjen, tiedekeskusten, museoiden sekä median välillä on keskeistä LUMA-toiminnassa.

Yhdistämällä vahvuuksiamme ja erilaisuuksiamme tuotamme luovasti uusia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille eri puolilla Suomea. LUMA on ennen kaikkea kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö- ja vuorovaikutusfoorumi, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus toimia: ideoida, jakaa, tuottaa yhdessä tekemisen kautta oivaltamisen ja onnistumisen iloa ja elämyksiä sekä tukea eri asteilla varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen ja yliopistoihin toimivien opettajien – tulevaisuuden tekijöiden – arvokasta työtä ja elinikäistä oppimista. Lasten, nuorten ja opettajien ’äänen’ kuuleminen ja suunnitteluun sekä toteutukseen mukaan ottaminen on avainasemassa hyviin tuloksiin. Kysymyksillä ja ihmettelyllä hyvässä vuorovaikutuksessa syntyy uutta!

Jakamisen ja yhdessä tekemisen iloa

Pyrimme LUMA-toiminnassa ”katsomaan pitemmälle” strategian kautta, jonka on laatinut 21-jäseninen kansallinen LUMA-neuvottelukunta. Seuraavat teemat näkyvät erityisesti lähivuosien toiminnassa:

1. LUMA-toiminnan vakiinnuttaminen koko Suomessa; toimijoiden omat ja yhteiset toimintamallit, verkostoituminen sekä resurssien hankkiminen

2. LUMA-aineiden opiskelumahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen ja työelämätuntemuksen lisääminen

3. Lahjakkuuden huomioiminen, kiinnostuksen herättäminen ja kykyjen mukaisen oppimisen tukeminen

4. Tyttöjen kannustaminen LUMA-aineissa, tasa-arvon edistäminen ja syrjäytymisen torjuminen

Vuorovaikutuksen, jakamisen ja yhdessä tekemisen ilo ovat toiminnan keskiössä, ja niitä vahvistetaan entisestään tänä vuonna jo hyväksi havaittujen sekä muun muassa tammikuun uutiskirjeessä mainittujen uusien avauksien (esim. viikon paras opetusvinkki, video tai valokuva sekä LUMAT-lehti) kautta. Suuren ikäluokan jäätyä tai jäädessä eläkkeelle toivomme, että myös arvokas hiljainen tieto ja kokemus saataisiin mahdollisimman hyvin opettajien, tulevien opettajien sekä kehittäjien käyttöön.

Toivomme tänäkin vuonna aktiivista vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Ole rohkeasti yhteydessä toiveiden, ideoiden tai uusien avausten merkeissä.

Suomalainen osaaminen tutuksi

Erityisesti seuraavat neljä aihetta näkyvät tänä vuonna kaikessa LUMA-toiminnassa eri puolilla Suomea: opetussuunnitelmatyö, opiskelun ja oppimisen arvioinnin kehittäminen, toiminnallinen matematiikka, tilastotiede, globaalit haasteet – energia, ravinto ja vesi – sekä suomalainen osaaminen: keksinnöt ja innovaatiot sekä niiden historia.

Tuomme yhdessä eri tavoin esille suomalaisia esikuvia, osaamista, luovuutta ja innovaatioita sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa monipuolisia työtapoja käyttämällä kaikkien lasten ja nuorten – tulevien päättäjien – yleissivistystä suomalaisesta osaamisesta, osaajista ja alan kulttuurista historiasta nykypäivään sekä työelämän tuntemusta. Suomessa osataan ja osaajille on erilaisia mahdollisuuksia eri puolilla Suomea!

Uskomme, että omien suomalaisten juurien tunteminen tuo itseluottamusta, uskoa omaan osaamiseen, tulevaisuuteen ja suomalaisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä on hyvä pohja myös jatkossa yhä tärkeämpään kansainväliseen vuorovaikutukseen. Olennaista on myös tietää, mitä Suomessa tutkitaan, mitä jo tiedetään ja mitä ei tiedetä. Varsinkin se, mitä ei tiedetä, voisi innostaa nuoria entistä enemmän myös tutkijan uralle. Vuonna 2013 tavoitteena on järjestää pilottina Tiede-TET sekä opettajille että oppilaille jo hyväksi havaittujen toimintamuotojen rinnalla resurssien salliessa.

Tutkimus ja tutkimuspohjainen opetuksen kehittäminen on keskeistä LUMA-työssä, ja pyrimme entistä enemmän vahvistamaan LUMA:n kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Jos sinulla on mielessä jokin idea, johon toivoisit kehittämis- ja tutkimushankkeen (esim. opinnäytetyöyhteistyötä), niin ole aktiivisesti yhteydessä allekirjoittaneeseen tai muihin alan toimijoihin.

Avaamme nyt kansallisen ja kansainvälisen LUMAT-lehden vahvistamaan tutkimuspohjaista opetusta. Lehdessä jaetaan erityisesti suomalaisia luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen parhaita käytäntöjä ja alan opetuksen tutkimusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi varhaisopetuksesta korkeakouluihin. LUMAT on tarkoitettu vuorovaikutusfoorumiksi eri asteiden opettajille, tuleville opettajille, tutkijoille ja yhteistyötahoille Suomessa sekä ulkomailla (ks. tarkemmin uutiskirjeestä). LUMAT on 8. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen perustama verkkolehti.

Juhlavuonna uusia avauksia ja tapahtumia

Vuodet LUMA-toiminnan vilskeessä ovat vierineet nopeasti. Tänä vuonna vietämme juhlavuotta: siitä on 10 vuotta, kun Valtakunnallinen LUMA-keskus perustettiin. Toiminta on vahvistunut erityisesti vuodesta 2010 lähtien kansallisen LUMA-verkoston perustamisen myötä. Nyt aktiivisessa toiminnassa Suomessa on jo yhteensä 9 LUMA-keskusta ja 10. keskus avataan tänä juhlavuonna!

Juhlistamme vuotta monin eri tavoin. Järjestämme esimerkiksi maksuttomia LUMA-seminaareja opettajille (seuraava 15.1.), kansainvälisen ISSE-symposiumin kesällä sekä Valtakunnalliset LUMA-tiede- ja teknologiapäivät LUMA-viikolla marraskuussa. Uutena toimintamuotona alkavat 3-6-vuotiaille tarkoitetut pikku-Jipot-tiedekerhot. LUMA Sanomissa ja tulevissa uutiskirjeissä kerromme lisää vuoden uusista avauksista ja materiaaleista.

Viime vuonna syntymäpäivälahjoituksina LUMA-rahastoon tulleita varoja käytämme aktiivisten opettajien ja muiden LUMA-toimijoiden palkitsemiseen (ks. tarkemmin uutiskirjeestä). Otamme edelleen vastaan pienempiä ja isompia lahjoituksia eri kohteisiin.

Paljon iloa on yhdessä ja talkoohengessä saatu aikaiseksi, mutta haasteita riittää edelleen. Edelleenkin liian harva nuori valitsee näiden aineiden opiskelun huolimatta niiden osaamisen suuresta vaikutuksesta hyvinvointiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suomi tarvitsee jatkossakin lisää taitavia ja osaavia opiskelijoita eri aloille ja eri puolille maata. Koska unelmat kannattaa sanoa aina ääneen, niin toiveenamme olisi saada aktiivisen kansallisen LUMA-verkoston toiminta vakiintumaan eri puolille Suomea ja saada sille sen tarvitsemat perusresurssit (vähintään 2,5 miljoonaa euroa/vuosi). Tähän asti toimintaa on toteutettu pääosin määräaikaisten rahoitusten turvin ja uusiin tarvittaviin avauksiin on käytettävissä niukasti resursseja. Toivotaan, että unelma toteutuu vuonna 2013!

Vuorovaikutuksen, jakamisen ja yhdessä tekemisen iloa kaikille!

Tieteen Päivillä tavataan ja torstaina 10.1. on mahdollisuus tavata allekirjoittanut Kansalliskirjastossa tiedekirjojen äärellä! Muista myös päivien verkkolähetykset.

Iloisin yhteistyöterveisin,

Maija Aksela
Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja
Valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtaja, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
maija.aksela@helsinki.fi
puh. 050-5141450


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail