Työelämä tuli itäsuomalaisille lukiolaisille tutuksi

Joensuussa järjestettiin maaliskuussa Tiede ja työelämä -teemapäivä, jossa esiteltiin lukioiden opiskelijoille ja opettajille yritysten tapoja hyödyntää erilaisten matemaattis-luonnontieteellisten alojen tietämystä toiminnassaan.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus järjesti perjantaina 1.3.2013 yhdessä paikallisten yritysten ja yliopiston ainelaitosten kanssa Tiede ja työelämä –teemapäivän, jonka tavoitteena oli esitellä lukioiden opiskelijoille ja opettajille yritysten tapoja hyödyntää erilaisten matemaattis-luonnontieteellisten alojen – biologian, fysiikan, kemian, matematiikan, metsätieteen ja tietojenkäsittelytieteen – tietämystä toiminnassaan.

Esitykset videoituna »

Tilaisuuden teemana olivat työelämävalmiudet, joita käsiteltiin erityisesti luonnontieteellisen koulutuksen ja luonnontieteisiin liittyvän yritystoiminnan näkökulmasta. Samalla lisättiin ymmärtämystä alojen tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Esitysten kautta osallistujat saivat myös käsityksen LUMA-alojen koulutusvaihtoehdoista yliopistossa sekä yliopiston antamista valmiuksista työskennellä koulutusta vastaavilla aloilla.

Tavoitteena oli myös lisätä opettajien ja opinto-ohjaajien tietoisuutta oppilaittensa jatko-opiskelujen ja työelämän mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Teemapäivään osallistuneet opettajat saivat myös tietoa luonnontieteellisillä aloilla toimivista itäsuomalaisista yrityksistä.

Samankaltainen teemapäivä on tulossa jälleen yläkoululaisille ensi syksynä, ja päiviä on tarkoitus pitää vuosittain, keväisin lukioille ja syksyisin yläkouluille.

Teksti: Ville Nivalainen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail