Kannuksen lukiossa käytännöllistä toimintaa LUMA-viikolla 2012

Kannuksen lukiolla on pitkät perinteen vahvasta luonnontieteellisestä osaamisesta. Keväällä 2012 Kannuksen lukiolla käynnistyi Koulutus Kannus selvityshanke. Hankkeen tuotoksina on lukiollemme rakennettu Suomen ensimmäinen lukion eläinlääketieteellinen linja ja koulutusohjelma. Linjan koulutusohjelmassa painottuvat luonnontieteelliset aineet. Koulutusohjelman avulla saadaan lukiokoulutukseen, erityisesti fysiikan, kemian ja biologian opetukseen, lisää kokeellisuutta ja tutkimuksellista otetta.

Yhteistyötä on tehty niin Keski-Pohjanmaan maaseutuakatemian kanssa kuin paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnan kanssa ja se koetaan merkitykselliseksi. Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan, Kokkolan yliopistokeskuksen, Centria ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Tarton yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Keski-Pohjanmaan ja Oulun LUMA-keskusten kanssa on aloitettu kestävän yhteistyön suunnitelmat. Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuuksia opiskelijavierailuihin ja käytännössä tutustua laboratoriotyöskentelyyn.

Koulutusohjelmaa ja luonnontieteellisen erikoistumislinjan kurssisisältöjä ja kurssitarjontaa ovat olleet ideoimassa asiantuntijoiden lisäksi aktiivisesti myös opiskelijamme. Opiskelijoiden mielipiteet ovatkin olleet erittäin arvokkaita ja rakentavia koko syksyisen koulutusohjelmasuunnittelun ajan. Tarjottavat uudet kurssit ovat vaihtelevia, uutta teknologiaa hyödyntäviä ja kokeellisuutta korostavia. Yhä useammin oppiminen tullaan saavuttamaan käytännössä tekemällä. Käytännössä tekemistä tukee myös Kannuksen lukiolla syksyllä 2012 käynnistynyt uutta teknologiaa tutkiva ja kehittävä ubiikki-oppimisympäristö -hanke. Hankkeen avulla selvitetään mm. miten oppimista tapahtuu ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tavoitteena on entistä tehokkaammin tunnistaa ja tunnustaa luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva oppiminen. LinssiLUMA-kilpailutyö toi mukanaan ubiikki-oppimisympäristö hankkeeseen liittyvän uuden teknologian tehokkaan hyödyntämisen. Opiskelijat ovat itse sekä kuvanneet että editoineet kilpailutyönsä. Musiikin, kuvataiteen ja tietotekniikan osaamisen avulla on rakennettu moni-ilmeinen LUMA-aineita, teknologiaa ja liikuntaa yhdistävä videokooste.

Katso video »

Kannuksen lukio pääsi mukaan Helsingin yliopiston COMBLAB-projektin toiseen vaiheeseen syksyllä 2012. Projektin tarkoituksena on luoda uusia mittausautomaatiolaitteita hyödyntäviä kokeellisia oppilastöitä kemian, fysiikan ja biologian lukio-opetukseen. Opiskelijamme pääsevät testaamaan kuutta kemian kokeellista työtä ja antamaan niistä palautettaan. Töissä mm. selvitetään valon aallonpituuden ja värien välistä yhteyttä tai verrataan erilaisten närästyslääkkeiden tehoa.

Kannuksen lukio on osallistunut aktiivisesti lukion luonnontieteellisiä aineita esittelevään tiedotustoimintaan. Ajankohtaisilla artikkeleilla paikallislehdissä (Lestijoki, Prasu) ja aluelehdessä (Keskipohjanmaa) olemme tuoneet esiin lukiomme luonnontieteellistä osaamista ja sen vahvistumista luonnontieteitä korostavan erikoistumislinjan myötä.

Kannuksen lukio on esiintynyt myös aktiivisesti alueemme yläkoululaisille suunnatuissa jatko-opintovaihtoehtoja esittelevissä vanhempainilloissa. Eteenpäin 2012 -messuilla lokakuussa Oulussa pääsivät erityisesti opiskelijamme esiin. Pet’n Science -osastomme oli raikas ja kiinnostusta herättävä. Luonnontieteellisyys korostui niin pukeutumisessamme kuin puheissamme. Oletko kiinnostunut luonnontieteistä, kemiasta, fysiikasta, pidätkö eläimistä?, sininen Pet’n Science -paita, valkoinen työtakki, iloinen lukiolaisryhmämme ja uudenaikaisinta teknologiaa kuvaava esitteemme takasi, että messuosastoamme ei voinut ohittaa pysähtymättä ja ihastumatta.

Luonnontieteellisiä aineita korostavaa eläinlääketieteellistä erikoistumislinjaa suunniteltaessa on pohdittu lukion kurssitarjotinta myös kokonaisuutena. Oleellista on ollut selvittää, kuinka mahdollisimman hyvin myös eri oppiaineet ja eri oppiaineiden yksittäiset kurssit tukisivat toisiaan. Kannuksen lukion opiskelijoiden kilpailuvideo kuvaa loistavasti sitä, miten eri oppiaineet linkittyvät kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden kruunaa vielä videon musiikkina vaikuttavasti toimiva lukion abiturientin oma sävellystyö.

Teksti: Armi Hopea, Kannuksen lukion raportin pohjalta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail