LUMA-viikolla 2012 Askolan lukiossa kisattiin Amazing Race, salakirjoituksen salatkin aukenivat

Marraskuussa 2012 Askolan lukiossa järjestettiin toisen kerran LUMA-päivä, jolloin opiskelijat saivat vapaasti valita mielenkiintonsa mukaisia työpajoja ja luentoja. LUMA-päivä oli myös esillä paikallislehti Uusimaassa.

Fysiikan työpajassa opiskelijat pääsivät tutustumaan nestemäisen typen ja kuivajään ominaisuuksiin. Kuivajään avulla opiskelijat tutkivat hiilidioksidin olomuodon muutosta ja siitä seuraavia ilmiöitä. Kuivajää liukui lähes kitkatta lakatulla pinnalla. Käsissä lämmitetty kolikko sai kuivajään päälle asetettuna aikaan ujeltavan äänen. Nestemäiseen typpeen upotettiin erilaisia hedelmiä, vaahtokarkkeja ja ilmapalloja. Opiskelijoiden kanssa pohdittiin kaasujen tilanmuutoksia ja hämmästeltiin vasaran alle sirpaloituvia hedelmiä.

Energia-asiantuntija Hanna Nopanen Fortumilta piti Skypen välityksellä esitelmän energian tuotannosta, hinnoittelusta ja päästökaupasta. Hinnoittelusta päästiin luontevasti energian regulaatioon ja päästökaupasta ilmastonmuutokseen. Luokkahuoneessa oli videokamera ja mikrofoni, jonka avulla opiskelijat esittivät kysymyksiä Nopaselle. Varsinkin Talvivaaran päästöt, päästöjen yleinen regulaatio sekä päästökauppa synnyttivät paljon keskustelua.

Matematiikan työpajassa Rami Luisto Helsingin yliopiston Summamutikka-keskuksesta oli pitämässä työpajaa salauksiin ja alkulukuihin liittyen. Opiskelijat tutustuivat Caesar-salaukseen ja salakirjoituslaite Enigman toimintaan. Näiden jälkeen keskusteltiin salauksien sovelluksista. Monet pitkän sekä lyhyen matematiikan lukijat kiinnostuivatkin verkkoliikenteen salauksista.

Maantiedon työpajassa perehdyttiin Motivan Maapallopelin avulla päivittäisten kulutustottumusten vaikutuksiin. Pelaajan tehtävänä oli pelastaa maapallo valitsemalla mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja kuluttavia vaihtoehtoja. Fortumin Energia ja Eko vai Ego –pelien avulla oppilaat kasvattivat tietämystään energia- ja ilmastokysymyksistä sekä pohtivat tulevaisuutta.

Maantiedon toisessa työpajassa pohdittiin kulutustottumusten yhteyttä arkielämään, hyvinvointiin, työkykyyn ja taloudelliseen tilanteeseen sekä ympäristön tilaan pelaamalla Neuvokkaat-elämäntaparoolipeliä.

Kemian tiimoilta opiskelijat asetettiin vaativan tehtävän eteen: pienen johdannon jälkeen heidän oli saatava ledi syttymään ainoastaan tehtävässä sallittuja välineitä käyttäen. Käytettävänä oli mm. kuparisulfaatilla kyllästettyjä suodatinpaperin suikaleita ja magnesiumnauhan palasia. Metallien jalousjärjestystä pohtien useimmat työparit onnistuivatkin tehtävässään, ja luokassa kuultiin innostuneita hihkaisuja: “Nyt se syttyi!”

LUMA-päivän aikana lukiossa pyöri myös Askola Amazing Race -kilpailu, jossa opiskelijoiden piti ratkaista heille asetettuja tehtäviä teknologiaa hyödyntäen. Amazing Race alkoi lukion lehteen piilotetulla vihjeellä. Vihje oli QR-koodi, joka vei opiskelijat nettisivuille, josta löytyi ohjeet kilpailussa etenemiseen. Kilpailu sisälsi QR-koodien avulla toteutettuja kysymyksiä, videoita ja tehtäviä. Kilpailun aikana lukiolaiset joutuivat kiertämään ympäro lukiorakennusta. Loppuun asti selvittäneet ryhmät saivat seuraavan viikon ryhmänohjauksessa palkinnon.

Katso video Askolan lukion LUMA-päivästä »

Askolan lukio on varustettu modernilla opetusteknologialla: jokaisessa luokassa on dokumenttikamera ja dataprojektori, kolmessa luokassa on SmartBoard-älytaulut ja kursseilla käytetään erilaisia oppimisympäristöjä ja verkkomateriaaleja, mm. Oppimappia, Verkkoveräjää, erilaisia wiki-sivustoja ja Youtube- ja Vimeo-videopalveluita. Tablettien opetuskäytön kehitystä seurataan koulussa tarkasti ja osallistutaan ahkerasti opetusteknologian käyttöön liittyviin koulutuksiin.

Kuluvana lukuvuonna aktiivinen LUMA-toiminta jatkuu. Tähtitieteen kurssilaiset vierailevat Metsähovin radioteleskooppiasemalla ja luvassa on myös vierailuja Kumpulan kampukselle maantiedon, fysiikan ja kemian ryhmien kanssa. Pienessäkin lukiossa on mahdollista tehdä paljon LUMA-työtä, vaikka resursseja on käytettävissä rajallisesti. Askolan lukiossa on kussakin aineessa vain yksi opettaja, mutta koulun aktiivista toimintaa voi silti täysin verrata suurten lukioiden järjestämään toimintaan.

Teksti: Armi Hopea, Askolan lukion raportin pohjalta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail