LUMA-aineiden hallintaa Ehnroosin koulussa vuonna 2012

Ehnroosin koulussa Mäntsälässä on panostettu viime vuoden aikana moniin LUMA-keskuksen vuoden 2012 teemoihin ja tällä tavoin edistetty luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen myönteistä ilmapiiriä. Viimevuotinen kunniamaininta oli hyvä kannustus uuteen vuoteen ja vuonna 2012 on pyritty tekemään asiat vielä paremmin. Toiminta on ollut pitkäjänteistä ja tulee jatkumaan sellaisena myös tulevaisuudessa.

Vuoden yhtenä päätapahtumana koululla voidaan pitää syksyllä järjestettyä toimintapäivää, jossa oppilailla oli valittavana erilaisia pisteitä opetuksen eri aloilta. Luonnontieteiden ja matematiikan osalta oppilaat työskentelivät kemian pajoissa valmistaen mm. näkymätöntä mustetta ja hopeapeilejä. Äidinkielen pajoissa kirjoitettiin globalisaatiosta ja kotitalouden pajassa valmistettiin kerrosjuomia molekyyligastronomian opein. Lisäksi oppilaat osallistuivat myös liikunnalliseen pajaan.

Toisena isona koko koulun tapahtumana voidaan pitää koululla keväällä ollutta Globen uupuneiden teatteriesitystä, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä asioita. Näytelmä oli valittu koulullemme sen hyvän asiasisällön vuoksi ja se osaltaan tuki mielestämme YK:n kansainvälisen kestävän energian vuoden tavoitteita.

Vuoden aikana on ehditty tehdä monenlaisia asioita ja aineryhmien välinen yhteistyö on tiivistynyt entisestään Luma-aineiden osalta. Yhtenä suurena linkkinä aineryhmien välisessä työskentelyssä on toiminut koulun Cern-ryhmä, joka on saanut toimintaan mukaan matematiikan, kemian, fysiikan ja biologian lisäksi vieraiden kielten, äidinkielen, kotitalouden, teknisentyön ja musiikin opettajia. Oikeastaan koko kouluyhteisö on ottanut Luma-aineet omikseen ja hyödyntäneet niitä opetuksessa puolin jos toisin. Tämän lisäksi Luma-aineiden hyödyntäminen koulun arjessa ja teemapäivinä on lisääntynyt.

Vuoden aikana on panostettu opetuksessa veteen ja sen tutkimiseen ja koulun oppilaat ovat tutustuneet mm. Mäntsälän joen monimuotoisuuteen ja puhtauteen sekä vierailleet jätevedenpuhdistamoilla ja vesivoimalassa. Koululle on saatu hankittua sponsoritoiminnan avulla uusia mittalaitteita, joiden avulla on mm. mitattu vesien pH-arvoja. Maantiedossa on puolestaan opiskeltu veden merkitystä kriittisenä luonnonvarana.

Toiminnallista matematiikkaa on valinnaiskursseilla toteutettu mm. askartelemalla paperista erilaisia pintoja. Kotitaloudessa on puolestaan hyödynnetty kemian ja kotitalouden yhteistä molekyyligastronomian opetusta ja tietoutta. Koulun oppilaat ottivat lisäksi kaksoisvoiton Mäntsälän, Hyvinkään ja Riihimäen yläkouluissa järjestetyssä päässälaskukilpailussa, jonka alkukarsintoihin osallistui yhteensä 1500 oppilasta.

Lue lisää Ehnroosin koulun toiminnasta.

Teksti: Armi Hopea, Ehnroosin koulun raportin pohjalta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail