Ansioituneita LUMA-toimijoita palkittiin LUMA-keskus Suomen avajaisissa

LUMA-keskus Suomen avajaisten yhteydessä palkittiin kymmenen ansioitunutta LUMA-toimijaa. LUMA-sanomat onnittelee heitä lämpimästi.

LUMA-keskus Suomi (ruots. LUMA-center Finland, engl. LUMA Centre Finland) on katto-organisaatio kansalliselle ja kansainväliselle LUMA-toiminnalle. Johdettuna verkostona toimivaan LUMA-keskus Suomeen kuuluu kymmenen LUMA-keskusta suomalaisten yliopistojen tai yliopistokeskusten yhteydessä.

Keskus innostaa lapsia ja nuoria entistä enemmän matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian mielekkääseen opiskeluun uusilla lähestymistavoilla, tukee opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Keskus tulee edistämään LUMA-aineiden osaamista Suomessa keskuksen yhteisen kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Keskus tekee läheistä yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon ja elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on myös osa keskuksen keskeistä toimintaa.

“Suomen hyvä tulevaisuus on taitavissa opettajissa sekä matematiikasta, luonnontieteistä ja teknologiasta innostuneissa lapsissa ja nuorissa. LUMA-keskus Suomen myötä koko Suomi on tällä tärkeällä yhteisellä asialla. Yhdessä olemme enemmän!”, summaa keskuksen johtajaksi nimitetty professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta, joka vastaa keskuksen hallinnosta.

“Huolimatta suomalaisten koululaisten hyvästä menestyksestä kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa, LUMA-aineiden opettamisen, oppimisen ja opiskelun arvostuksen eteen täytyy tehdä määrätietoisesti työtä. Arvon, arvostuksen ja tieteenalojen merkitysten tunnistamisella rakennetaan pohjaa sekä opettajien että oppilaiden motivaatiolle kehittää omaa työskentelyään. LUMA-aineiden arvostuskeskustelu voisi toimia kimmokkeena tieteen ja koulutuksen arvostuskampanjalle”, keskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittu apulaisprofessori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Ansioituneet LUMA-toimijat palkittiin kannustusstipendeillä

Uuden keskuksen avauksen yhteydessä palkittiin myös kymmenen Vuoden LUMA-toimijaa, jotka ovat toimineet LUMA-aineiden opetuksen kehittämisessä tai popularisoinnissa aktiivisesti ja esimerkillisesti. Heidät valittiin yleisön lukuisten ehdotusten joukosta.

Kannustusstipendit maksettiin LUMA-rahaston saamista lahjoitusvaroista. LUMA-rahasto kiittää lämpimästi kaikkia rahastoon lahjoittaneita!

1. Zofia Bazia-Hietikko (Kokkolan ammattiopisto)

Lehtori Zofia Bazia-Hietikko on erittäin monipuolinen, yhteiskykyinen ja innovatiivinen LUMA-aineiden opetuksen edistäjä Kokkolasta, Keski-Pohjanmaalta. Hän on toiminut kymmenen vuoden ajan Kokkolan ammattiopiston LUMA-vastaavana. Hän on ollut pitkään myös aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja ympäristökasvatuksen koordinaattori. Hän on luonut toimivat verkostot yrityksiin ja muihin oppilaitoksiin varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Ennakkoluuloton, innovatiivinen, sitkeä ja tulisieluinen kehittäjä on järjestänyt lukuisia tapahtumia ja näyttelyitä sekä valtakunnallisen LUMA-viikon viettämisen Kokkolan seudulla, mistä Kokkolan ammattiopisto on saanut kunniamaininnan vuonna 2011. Vuoden LUMA-kouluksi opisto valittiin 2008. Tämän kaiken lisäksi Bazia-Hietikko on edistänyt kansainvälistä yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin opettajien kesken esimerkiksi työssäoppimisjaksojen muodossa. Hänen pedagogisena ohjenuoranaan on ”näkeminen, tekeminen, kokeminen, osallistuminen ja ymmärtäminen”.

2. Janne Cederberg (Opetus.tv)

Filosofian maisteri Janne Cederberg on tehnyt merkittävää pioneerityötä uudenlaisten verkkomateriaalin tuottamisessa LUMA-aineiden opetukseen. Hän on perustanut suositun Opetus.tv-sivuston ja organisoinut sinne ainutlaatuisen noin 1300 matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opetusvideon tuotannon. Korkealaatuiset suomenkieliset opetusvideot ovat avoimesti kaikkien katsottavissa ilman sisäänkirjautumista tai mainoksia. Videoita on katsottu jo lähes miljoona kertaa, ja useat oppilaat ja opiskelijat ovat kehuneet sivustoa ja sen tarjontaa erittäin hyödylliseksi. Lisäksi Janne Cederberg osoittaa aktiivisuutta päivystämällä kahtena iltana viikossa Opetus.tv:n vertaistuki-chatissä, jossa opiskelijat voivat etenkin ylioppilaskokeiden ja yliopistojen pääsykokeiden aikaan kysellä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

3. Pirjo Häkkinen (Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto)

Projektikoordinaattori, filosofian maisteri Pirjo Häkkinen on tehnyt monipuolista ja merkittävää pioneerityötä lasten LUMA-aineiden innoittajana Keski-Suomessa. Erityisesti hän on edistänyt ja innostanut uudella tavalla lapsia ja opettajia alakoulun kemian ja fysiikan opetukseen ja opiskeluun. Hän on tuottanut innostavaa materiaalia aiheiden opetukseen ja vetänyt esimerkiksi vuosina 2011-2012 yli 200 oppilasryhmälle eri alakouluissa koko maakunnan alueella maksuttomia, toiminnallisia kahden oppitunnin mittaisia tiedetunteja 5.-6.-luokkalaisille arkielämän aiheista. Sadat oppilaat ovat saaneet positiivisia kokemuksia luonnontieteistä, ja heidän opettajansa ovat saaneet Häkkiseltä arvokkaita vinkkejä siihen, miten arkipäiväiset ilmiöt voidaan tuoda osaksi kemian ja fysiikan opetusta. Pirjo Häkkinen on tunnettu innostavana ja yhteistyökykyisenä opettajana, joka aktiivisesti osallistuu koko sydämellään LUMA-aineiden opetuksen edistämiseen ja kehittämiseen.

4. Merike Kesler (Kehittämiskeskus Opinkirjo ry)

Erityissuunnittelija, filosofian maisteri Merike Kesler on tehnyt merkittävää pioneerityötä tiedekasvatuksen kehittämisessä ja edistämisessä koko Suomessa. Hän on työskennellyt useita vuosia Kehittämiskeskus Opinkirjossa (entisessä Kerhokeskuksessa) tiedekasvatuksen kehittämisen parissa. Hänen monipuoliseen toimenkuvaansa on kuulunut opettamista, kerhonohjausta ja tiedekasvatuksen oppimateriaalien tuottamista. Lisäksi hän ollut käynnistämässä nuorten tiedekahvilatoimintaa Suomessa (Tietobreikit), järjestänyt tiedeleirejä eri puolilla Suomea ja seminaareja (mm. Millenium Youth Forum) sekä toiminut biologian opettajankouluttajana Suomessa ja myös synnyinmaassaan Virossa. Lisäksi Merike Kesler on myös osallistunut lukuisiin kansainvälisiin tiedekasvatuksen seminaareihin osallistujana tai kutsuttuna puhujana. Hän on myös toiminut pitkään myös vastuullisena järjestäjänä Kehittämiskeskus Opinkirjon ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n Tutki–Kokeile–Kehitä -kilpailussa. Merike Kesler on ollut myös aktiivinen Tiedeopetusyhdistyksessä ja toimii sen varapuheenjohtajana. Hän on monipuolinen ja innovatiivinen suurella sydämellä työtään tekevä LUMA-toimija. Merike Kesler on tehnyt erinomaista yhteistyötä LUMA-keskuksen kanssa esimerkiksi tiedetapahtumien järjestämisessä ja uudenlaisessa tiedekerho-ohjaajakoulutuksessa.

5. Tiina Komulainen (OuLUMA-keskus, Oulun yliopisto)

Filosofian maisteri Tiina Komulainen on tehnyt merkittävää pioneerityötä LUMA-aineiden opetuksen edistämisessä Pohjois-Suomessa, erityisesti toiminnallisen matematiikan opetuksessa. Hän on tunnettu innostavana, yhteistyökykyisenä ja innovatiivisena LUMA-toimijana sekä opettajana. Tiina Komulainen on tuottanut huomattavan määrän vapaasti verkossa saatavilla olevia suosittuja tehtäväaineistoja matematiikan opiskelun tueksi, luonut ja ohjannut matematiikkakerhoja ja -leirejä, täydennyskouluttanut opettajia toiminnalliseen matematiikan opetukseen eri puolilla Suomea ja ollut aktiivisesti järjestämässä suurelle yleisölle matematiikkaa kiehtovasti esille tuovaa toimintaa. Hän on tehnyt suurella sydämellä merkittävää pohjatyötä OuLUMA-keskuksen toiminnan edistämisessä.

6. Anna Maaria Nuutinen (RCE Espoo -verkosto, Espoon kaupunki)

Luokanopettaja, erityisopettaja Anna Maaria Nuutinen on tehnyt pitkään ja suurella sydämellä innovatiivista ja merkittävää työtä lasten LUMA-aineiden tutkimuksellisen opetuksen sekä kestävän kehityksen opetuksen edistäjänä. Hän on laatinut innostavia oppikirjoja, jakanut kokemuksiaan laajasti mm. kouluttamalla muita opettajia, työskennellyt useissa kestävän kehityksen kasvatuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen hankkeissa sekä ollut mukana tekemässä opetusohjelmia Yleisradiolle. Muutaman viime vuoden ajan hän on Espoon kaupungilla koordinoinut kestävää kehitystä edistävän, maailmanlaajuisen, YK:n yliopiston RCE-verkoston toimintaa Suomessa. Hän on myös kannustanut opettajana lapsia menestyksekkäästi elämyksellisiin tiedekilpailuihin. Nuutista pidetään esimerkillisenä lasten opettajana ja esikuvana kollegojen parissa.

7. Marjo Nuuttila (Kauhajoen lukio)

Lehtori, filosofian maisteri Marjo Nuuttila on esimerkillinen LUMA-opettaja Pohjanmaalta. Hän on toiminut pitkään LUMA-aineiden opetustehtävissä innovatiivisena kehittäjänä eri asteilla. Hän on vuosien aikana osallistunut aktiivisena toimijana lukuisiin eri hankkeisiin, kuten LUMA, FyKe-virtuaalikoulu, Suupohjan oppimiskeskusten verkosto, Cern-oppilaitosverkosto ja Robotit rokkaavat. Aikuiskoulutuksessa työskennellään hän kehitti Opetushallituksen palkitseman Tiedonlähteet-opetuskokonaisuuden. Nuuttila vastaa LUMA-viikon aktiviteettien organisoinnista koko Kauhajoen kaupungissa. Hän on luonut yhteistyöverkoston Kauhajoen seudulla eri koulujen ja yritysten kanssa, ja järjestää sen puitteissa esimerkiksi kummiluokkatoimintaa ja vierailuja. Nuuttila tunnetaan myös suurella sydämellä työtään tekevänä oppilaiden ja kollegojen innostajana.

8. Jenni Vartiainen (Helsingin yliopiston LUMA-keskus)

Projektikoordinaattori, filosofian maisteri Jenni Vartiainen on tehnyt lähes kymmenen vuoden ajan merkittävää pioneerityötä lasten ja nuorten tiedekasvatuksen edistäjänä. Hänet tunnetaan erityisen innostavana ja monipuolisena LUMA-toimijana, joka on aina ollut valmis uusiin avauksiin. Vartiaista pidetään erityisesti lasten monipuolisen tiede- ja teknologiakasvatuksen merkittävänä kehittäjänä ja ohjaajana. Hän on ollut luomassa useita uusia yhteistyömuotoja ja tapahtumia LUMA-toimintaan yhteistyössä kollegojen kanssa. Hän on toiminut esimerkiksi valtion tiedonjulkistamispalkinnon saaneen lasten Jippo-verkkolehden päätoimittajana ja sisällön luojana, LUMA-keskuksen koordinaattorina, Millennium Youth Camp –leirin koordinaattorina ja emäntänä sekä 3–6-vuotiaiden Pikku-Jipot-kerhojen ja –leirien vetäjänä. Vartiaista kehutaan innovatiivisena lasten kiinnostuksen sytyttäjänä ja yhteisöllisyyden luojana, joka osaa yhdistää uudella tavalla tiede- ja teknologiakasvatukseen myös tunteita ja taiteita. Lisäksi hän on aktiivisesti tuottanut uusia innostavia materiaaleja, esimerkiksi Ksenonit – kemiaa tutkien ja ihmetellen -oppaan 7–12-vuotiaille lapsille sekä Pikku-Jipot-tiedekerhomateriaalia. Tänä vuonna Vartiainen on ollut vastaamassa uudesta tiedekerhokoulutuksesta tuleville opettajille. Hän on toiminut myös aktiivisesti opettajien kouluttajana sekä osallistunut tutkimukseen ja LUMA-aineiden opetuksen kehittämiseen tutkimuksen pohjalta. Hän on julkaissut lukuisia tieteellisiä julkaisuja sekä osallistunut kansainvälisiin konferensseihin.

9. Arto Vihavainen (Linkki-keskus, Helsingin yliopisto)

Tohtorikoulutettava, filosofian maisteri Arto Vihavainen on tehnyt merkittävää ja innovatiivista pioneerityötä LUMA-toiminnan edistämisessä, erityisesti tietojenkäsittelytieteen osalta. Hän ollut avainasemassa sen opetusta ja opiskelua valtakunnallisesti edistävän Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen Linkki-resurssikeskuksen toiminnan ja yhteistyöverkoston rakentamisessa. Vihavainen on ollut keskeinen toimija kaikissa Linkin toiminnoissa, kuten yhteistyöverkoston luonnissa, kerhojen ja leirien ohjauksessa, ohjelmoinnin MOOC-verkkokursseissa ja kilpailuissa. Hänen merkittävän pohjatyönsä ansiosta Linkin toiminta on laajaa ja suosittua. Vihavaisen positiivinen asenne, tunteja laskematon talkoohenkensä ja tehokkuutensa ovat olleet esimerkillisenä esikuvana muillekin toimijoille. Myös lukuisat yhteistyötahot ovat korostaneet Vihavaisen innokkuutta, luovuutta ja joustavuutta sekä laajaa nuorten teknologiakasvatukseen liittyvään osaamista, kuten pelinkehitys- ja robottiohjelmointitoimintaa. Vihavainen tunnetaan hyvin yhteistyökykyisenä ja innostavana LUMA-toimijana.

10. Työryhmä Kari Alaperä, Tiina Hyyryläinen, Jorma Tiihala & Sirkka Tiihala (Keminmaan lukio)

Keminmaan lukion LUMA-aineiden opettajat Kari Alaperä, Tiina Hyyryläinen, Jorma Tiihala ja Sirkka Tiihala ovat tehneet merkittävää työtä LUMA-aineiden edistämisessä lukiossa. He ovat myös esimerkki loistavasta tiimityöstä LUMA-aineiden opetuksen yhteisöllisessä kehittämisessä ja edistämisessä. He innostavat ja kannustavat opiskelijoitaan kehittämään osaamistaan eri tavoin. He tukevat innostavasti jokaisen opiskelijan osaamista. Keminmaan lukion LUMA-aineiden opettajat tekevät myös monipuolista ja esimerkillistä yhteistyötä mm. Oulun yliopiston kanssa, ovat mukana Cern-tiedeopetusverkostossa ja osallistavat opiskelijoitaan lähes vuosittain lahjakkaille opiskelijoille suunnattuun venäläis-suomalaiseen matematiikan ja fysiikan kesäkouluun. Heidän aktiivisen ja innostavan toimintansa ansiosta Keminmaan lukiossa LUMA-aineiden opiskelu on suosittua, ja LUMA-tieteitä opiskelemaan lähtevien osuus ylioppilaista on suuri. He ovat myös organisoineet valtakunnallisen LUMA-viikon viettämisen lukiossaan monipuolisesti ja opiskelijalähtöisesti jo kymmenen vuoden ajan. He ovat saaneet vuoden LUMA-koulu -tunnustuksen vuonna 2008 ja useita kunniamainintoja vuosien varrella. Myös opiskelijoiden huoltajia on LUMA-viikkojen aikana kutsuttu tutustumaan LUMA-aineiden opetukseen ja opiskeluun. Opettajat myös pyrkivät aktiivisesti kehittämään ja uudistamaan omaa osaamistaan jatkuvasti, esimerkiksi seuraamalla verkkoluentoja ja osallistumalla vuorovaikutteisiin verkkotapaamisiin muiden asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumalla LUMA-koulutuksiin. Keminmaan lukion LUMA-aineiden opettajien tiimin toiminnassa toteutuu LUMA-toiminnan motto ”Yhdessä olemme enemmän!”.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail