Vuoden LUMA-koulu 2013 -kilpailun satoa

Vuoden 2013 LUMA-koulut on jo julkistettu, mutta myös muissa kuin voittajakouluissa järjestettiin mielenkiintoista LUMA-toimintaa. Monien kilpailuun osallistuneiden koulujen toimintaan kuului LUMA-päivät. Useissa kouluissa järjestettiin myös vierailuja yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Olemme keränneet esimerkkejä hyvistä LUMA-käytänteistä LUMA-koulu 2013 -kilpailun hakemusten pohjalta.

Vehkojan koulussa Anttilan toimipisteessä järjestetään ensimmäisen luokan ja päiväkodin esikoululaisille yhteistä matematiikan opetusta. Mukana on useita opettajia, joista jokainen suunnittelee neljän oppitunnin systemaattisen ja loogisen kokonaisuuden ja pitää sen kymmenen hengen oppilasryhmälle. Neljän opetuskerran jälkeen opettaja saa uuden ryhmän. Opetuksessa käytetään paljon konkreettisia välineitä, pelejä ja leikkejä. Oppilas saa tehdä havaintoja ja pyrkiä ratkaisuihin kaikkien aistien avulla. Keskeistä opetustuokiossa on oppimisen ilo, oivaltamisen ja tekemisen riemu, avoin vuorovaikutus molempiin suuntiin lapsen ja opettajan välillä.

Meritorin koulussa LUMA-aineiden opetuksessa on panostettu jatkuvaan toiminnalliseen ja tutkivaan opiskeluun. Vuonna 2013 haluttiin tarjota LUMA-tehtäviä oppilaille aiempaa enemmän, kehittää koulun LUMA-opetusta ja tuoda sitä näkyvämmäksi ja kestävän kehityksen periaatteiden tiedostaminen ja niiden tuominen koulun arkeen. Tavoitteita lähdettiin toteuttamaan tilojen, varastojen ja tarvikkeiden uudelleen organisoinnilla ja siivouksella. Myös uusia tarvikkeita hankittiin, mm. laboratoriotarvikkeita ja lego-robotteja. Koulun yläaulaan oli kiinnitetty suuri ilmoitustaulu, johon on lukuvuoden mittaan laitettu valokuvia eri luokkien toiminnallisista LUMA -tekemisistä. Erityisesti valtakunnallisten LUMA-viikkojen aikaan kaikki opettajat panostivat päivittäin toiminnalliseen, kokeilevaan ja tutkivaan LUMA-opiskeluun. Koulussa kokeiltiin myös lähialueyhteistyötä ja LUMA-ilosanoman levittämistä. Kouluun kutsuttiin lähipäiväkotien eskariryhmiä tutustumaan LUMA-toimintaan ja kouluun toiminnallisten Tutki ja kokeile! -tuokioiden merkeissä.

Hämeenkylän koulu on yläkoulu, jossa on tehty yhteistyötä mm. yritysten kanssa ja vierailtu laboratorioissa. Koulussa on myös pidetty LUMA-aiheisia valinnaiskursseja. Koulu on myös järjestänyt tiedeteatteria lähialueiden kuudesluokkalaisille. Mainoslauseena oli: ”Tieteen lumoissa -tunnilla on paloja matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta sekä tähtitieteestä hauskasti – tekemistä, kokemista ja näkemistä!” Oppitunnin kesto oli 1,5 tuntia, jonka aikana tutustuttiin mm. äärettömyyteen, pulmapeleihin, tyhjiökokeisiin, näyttäviin kemian lämpöreaktioihin sekä nestetyppi demoihin. Tunnin toteutukseen osallistuivat matemaattisten aineiden opettajien lisäksi 7.-luokkalaisten valinnaiskurssin oppilaat.

Askolan lukiossa on järjestetty vierailuja mm. hiukkastutkimuskeskukseen CERN:iin Sveitsissä. Lisäksi lukiossa järjestettiin vuonna 2013 LUMA-projekti, jonka aikana yläkoululaiset tutustuivat lukiolaisten opastuksella erilaisiin mielenkiintoisiin fysiikan ja kemian ilmiöihin. LUMA-päivillä joulukuussa järjestettiin työpajoja ja luentoja. Työpajoissa oli mm. Risto Holmströn Roviolta kertomassa omien unelmiensa saavuttamisesta ja siitä, miten hän on itse päätynyt unelmatyöpaikkaansa.

Teksti: Rajka Kavonius, vuoden LUMA-koulu 2013 -kilpailuhakemusten pohjalta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail