Fysiikan ja teknisen työn opettajat löysivät yhteisiä säveliä eheyttävään opetukseen

Teknisen työn ja fysiikan opettajat pääsivät yhdistämään kokemuksensa ja ideansa sähkötekniikasta LUMA-keskus Aallon ja Teknisten aineiden opettajat TAO ry:n järjestämällä pilottikurssilla.

Konkreettinen itse tekeminen on monilla avain oppimiseen. Toukokuussa 2014 LUMARTS-laboratoriossa järjestetty, teoriaa ja käytännön tekemistä yhdistellyt pilottikurssi testasi uusia eheyttämismahdollisuuksia fysiikan ja teknisen työn opetuksessa.

Itse tekemällä kohti oppimista

Projektipäällikkö Pirjo Putila LUMA-keskus Aallosta kertoo, että ajatus yhteistyöstä lähti teknisen työn opettajilta.

”Pohdimme, että olisi tosi tärkeää saada näytettyä, että teknisen työn avulla voisi havainnollistaa esimerkiksi monia fysiikan asioita. Tämä oli lähtökohta, josta ideoita lähdettiin kehittämään. Yhteistyökumppaniksi löytyi Teknisen aineiden opettajat TAO ry., josta ehdotettiin leditaskulamppua.”

Pilottikurssille osallistui samasta koulusta sekä fysiikan opettaja, että teknisen työn opettaja. _“Ajatuksena oli, että he pystyvät sitten jatkamaan keskustelua ja ideointia koulussaan. Kurssilla oli mukana viisi tällaista työparia, jotka yhdessä tekivät LED-taskulampun. Asiantuntijana vieraili Paulo Pinho Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta. Valaistustekniikkaan erikoistunut Pinho perehdytti kurssilaiset aluksi LED-teknologian teoriaan ja tutkimus- ja kehitystyön ajankohtaisiin saavutuksiin.

“Työpareissa teknisen työn opettajat opastivat käytännön rakentamista. Kun taskulamput oli saatu valmiiksi, alettiin miettiä mitä fysiikan sisältöjä sen avulla voisi opettaa ja mihin siitä voisi jatkaa”, Putila kertoo.

Pohdinnassa esille nousi konkreettinen esitys, että konseptia voisi kokeilla yläkoulussa ensin valinnaisena kurssina, jota fysiikan ja teknisen työn opettajat vetäisivät yhteistyössä.

Kurssilaisten mukaan työksi voisi sopia esimerkiksi heidän testaamansa LED-taskulampun valmistaminen. ”Opettajat pohtivat, että kurssi voisi olla seiskaluokalla jo heti aluksi, koska oppilaat ovat kuutosluokalla tutustuneet sähköoppiin ja magnetismiin.”

Haasteena terminologia

Putila kertoo, että kurssilaiset törmäsivät haasteisiin sähkötekniikan terminologiassa. Teknisen työn ja fysiikan opettajat käyttävät jossain määrin eri termejä.

”Esimerkiksi teknisen työn opettajat puhuvat resistoreista ja kun fysiikan opettajat puhuvat vastuksista, niin oppilaat eivät pysy kärryillä. Ja sitten arvot, onko se resistanssi vai vastusarvo. Samoin esim. johtamiset ja johtumiset, ylipäänsäkin kaikki tällaiset termit menee oppilailla helposti sekaisin.”

Putilan mielestä käsitteiden johdonmukaisesta käytöstä on syytä sopia opettajien kesken: “[Terminologia] on semmonen asia, jota opettajien kannattaisi keskenään pohtia opettajanhuoneessa.”

Uusia ideoita ainerajojen ylittämiseen

Putilan mukaan pilottikurssilaisilta saatiin innostunutta palautetta ja kehittämistoiveita.

Putila nostaa esille, että ”erityisen tärkeää opettajille oli, että koska koulun arkityö on kiireistä, pitäisi keskusteluille kollegan kanssa löytää sopiva aika ja paikka. Toivottavasti nämä samasta koulusta osallistuneet opettajat jatkavat keskustelua, että jotain lähtee käyntiin kouluissakin.”

Eheyttävä opetus on ajankohtainen aihe OPS2016-uudistuksen valossa. Putila rohkaisee opettajia yhdistelemään tunteja ja aihepiirejä yli oppiainerajojen ja toivoo, että eri aineiden ei tarvitsisi kilpailla keskenään.

”Meidän pitää luottaa opettajien omaan asiantuntemukseen. Opettajan arki on hektinen ja koulussa on paljon haasteita, mutta jos opettajille taataan omaa tilaa, aikaa ja välineitä, he ovat niin osaavia ja taitavia, että pystyvät kyllä kehittämään paljon hyvää toimintaa”, hän toteaa.

LUMA-keskus Aallossa on suunniteltu myös yhteistyön avaamista taidekasvatuksen suuntaan.

”Taito- ja taideaineiden ja LUMA-aineiden yhdistäminen tarjoaa todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia.”

Tutustu myös tekstiilityötä, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa yhdistävään Lasketaan langasta -materiaaliin.

Teksti: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail