Kemiaa keittiöön ja keittiötä kemiaan!

Ruokaan ja ruoanlaittoon liittyvät ilmiöt antavat mahdollisuuden lähestyä luonnontieteitä arkipäivän elämysten ja kokemusten pohjalta. Keittiökemia innostaa yhdistämään kemiaa ja kotitaloutta uudella tavalla. Ensimmäinen molekyyligastronomiaa opetukseen soveltava kirja on tuotettu yhteisöllisesti opettajien kanssa eheyttämään kouluopetusta.

Ruoka kiinnostaa kaikkia, mutta mitä kaikkea ruoanlaiton taustalta paljastuu? Miten se voi innostaa oppilaita ymmärtämään arkipäivän ilmiöitä ja opiskelemaan mielekkäästi luonnontieteitä?

Uusi Molekyyligastronomiaa kemiaan ja kotitalouteen -kirja sukeltaa keittiön kemiaan ja rohkaisee tutustumaan luonnontieteisiin arkipäivän ilmiöiden kautta. Sen ovat toimittaneet tohtorikoulutettava Maiju Tuomisto Helsingin yliopistosta, Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia ja Helsingin yliopiston professori Maija Aksela. Kirjan on kustantanut sähköisten oppimateriaalien tuottamiseen ja julkaisuun erikoistunut e-Oppi Oy.

Molekyyligastronomia on tieteenala, jossa tutkitaan ruokaan, ruoanvalmistukseen ja ruoasta nauttimiseen liittyviä ilmiöitä teknisestä, taiteellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kirja keskittyy tekniseen näkökulmaan, joka selvittää ruoanlaitossa tapahtuvia kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

Kemia ja kotitalous tiiviissä yhteistyössä

Sähköisenä julkaistu Molekyyligastoronomiaa kemiaan ja kotitalouteen -kirja perustuu Molekyyligastronomia opetuksessa -täydennyskoulutusprojektissa tuotettuun materiaaliin.

Vuonna 2011 käynnistyneen kolmevuotisen täydennyskoulutusprojektin järjesti Helsingin yliopiston LUMA-keskus. Tavoitteena oli löytää uusia oppilaita innostavia lähestymistapoja kemian opetukseen ja tiivistää oppiaineiden välistä yhteistyötä. Projektiin osallistuneet kemian ja kotitalouden opettajat työskentelivät työpareittain yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa suunnitellen ja laatien uutta oppiainerajoja ylittävää opetusmateriaalia.

”Projektissa saatiin aikaan kosketuspinta eri oppiaineiden välille. Kotitaloudessa kemia on läsnä käytännössä, kun taas kemiassa luodaan pohjaa eri ilmiöille ja avarretaan tietämystä syvällisemmin. Oppilaita asia palvelee parhaiten silloin kun molempien aineiden opettajat ovat tiiviissä yhteistyössä ja opettavat samoja kokonaisuuksia mahdollisimman lähekkäin, jotta oppilaille muodostuu selkeä kuva kokonaisuudesta”, toteaa projektiin osallistunut kotitalouden opettaja Mikko Metso Mäntsälästä.

Kirjan pääosassa on molekyyligastronomia. Materiaali koostuu ruoka-aiheisista, yläkoulun ja lukion kemian ja kotitalouden opetukseen sopivista kokonaisuuksista.

Vastaavaa materiaalia ei ole aikaisemmin ollut tarjolla edes maailmalla.

”Molekyyligastronomiasta on olemassa teoksia, mutta niissä ei ole mietitty aiheeseen sopivia opetussovelluksia. Opettajankoulutuksen pro gradu -töissä on kehitetty yksittäisiä opetusideoita molekyyligastronomiaan, mutta kirjamme tarjoaa ensimmäistä kertaa opettajille runsaasti valinnanvaraa. Kirjan kokonaisuuksia on mahdollista opettaa alusta loppuun sellaisenaan tai poimia niistä omaan opetukseen sopivia osia”, Tuomisto vinkkaa.

Kokkauksella käytäntöä kemian sisältöihin

“Kemiaa pidetään monesti vaikeana oppiaineena ja usein syynä on, että oppilaat eivät ajattele sen olevan lähellä käytäntöä. Kotitalous taas on monelle mieleinen aine ja kaikki ymmärtävät mitä ruuan valmistaminen on”, pohtii täydennyskoulutukseen osallistunut kemian, matematiikan ja kotitalouden opettaja Heli Motturi Akaan lukiosta.

Molekyyligastronomiaprojekti oli Motturin mukaan erittäin antoisa. Hän sai uutta innostusta opetukseen ja uskaltautui projektin ansiosta kokeilemaan kotitalouden opetusta myös lukiossa. Itse hän hyödyntää kirjaa lukion kotitalouskursseilla sekä yläkoulun kemian tunneilla.

“Kirjan pohjalta voi helposti suunnitella kokonaisen valinnaisaineen yläkouluun tai miksi ei lukioonkin.”


Kokkauksen kemiaa MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 22.10.2014, katso tallenne Katsomosta.

Tutustu myös opinnäytetöihin molekyyligastronomian käytöstä opetuksessa:

Teksti: Maija Pollari.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail