Tämä toimii! -teknologiakilpailu sopii teknologian opiskeluun alakoulussa

Tämä toimii! -teknologiakilpailu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eheyttävään teknologian opiskeluun. Tampereen teknillisessä yliopistossa julkaistun opinnäytetyön mukaan kilpailu kehittää erityisesti oppilaiden ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja luovaa ajattelua. Osallistuneet opettajat ovat tyytyväisiä kilpailun toteutukseen ja arvostavat kilpailun maksuttomuutta.

Tämä toimii! -teknologiakilpailu on 4.-6. luokkalaisille suunnattu, teknologian oppimiseen kannustava kilpailu. Kilpailussa neljän hengen oppilasryhmät suunnittelevat ja rakentavat liikkuvan lelun, johon käytetään kilpailun järjestäjän toimittamia ilmaisia materiaaleja. Lisäksi oppilaat luovat lelulleen mainoksen ja dokumentoivat koko prosessinsa päiväkirjan muodossa.

Kilpailun päärahoittaja on LUMA-keskus Suomi ja sen koordinoinnista vastaa LUMA-keskus Suomeen kuuluva Tampereen LUMATE-keskus. Kilpailuun ilmoittaudutaan syksyisin, ja toteutuskerta 2014 – 2015 on parhaillaan käynnissä.

Monipuoliset oppimismahdollisuudet

Tämä toimii! -teknologiakilpailu sopii perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden toteuttamiseen.

Kilpailu sisältää elementtejä monista oppiaineista, ja projektia tehdäänkin useiden eri oppiaineiden tunneilla. Kilpailu tarjoaakin mahdollisuuden oppiainerajoja ylittävään, eheyttävään oppimiseen.

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Kalle Ylinen toteutti opinnäytetyössään kyselytutkimuksen, jonka kohteena olivat Tämä toimii! -toteutuskerralle 2013 – 2014 osallistuneet opettajat. Kyselyyn vastasi 111 opettajaa, kun toteutuskerralle 2013 – 2014 oli ilmoittautunut yhteensä 229 opettajaa.

Peräti 96 % vastaajista oli sitä mieltä, että kilpailu tukee teknologian aihekokonaisuutta joko jokseenkin hyvin tai erittäin hyvin. Opettajien mukaan kilpailu palvelee hyvin myös käsityön, fysiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetusta.

Vastaajien mielestä kilpailu tarjoaa hyviä mahdollisuuksia useiden eri taitojen kehittämiseen. Keskeisimpinä taitoina koettiin ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisukyky, luova ajattelu sekä tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toiminta. Esimerkiksi 82 %:n mielestä kilpailu tarjosi erittäin hyvät mahdollisuudet ryhmätyötaitojen kehittämiseen.

Vastaajien mukaan kilpailu tukee myös monien muiden taitojen kuten perustelutaidon, vastuunoton ja loogisen ajattelun oppimista.

Osallistujat tyytyväisiä

Kyselyn mukaan opettajat ovat tyytyväisiä kilpailun toteutukseen ja kokevat kilpailun jatkamisen tärkeäksi. Vastanneista 81 % ilmoitti, että osallistuu seuraavalle toteutuskerralle ainakin luultavasti. Opettajien mukaan kilpailu onnistui myös kiinnostamaan oppilaita.

Opettajat kokivat Tämä toimii! -kilpailun maksuttomuuden tärkeäksi.

”Koen, että ilmaisuus on iso asia. Sillä on helppo houkutella niitäkin, jotka eivät tiedä, mikä Tämä toimii on, kilpailuun mukaan!”, kertoi eräs opettaja.

Tämä toimii!-kilpailun loppuhuipennus järjestetään Tampere-talossa 5.5.2015..

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa: Ylinen, K. (2015). Matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttyminen alakoulun teknologiakilpailussa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Luonnontieteiden tiedekunta, Matematiikan laitos.

Teksti: Kalle Ylinen ja Sirkka-Liisa Eriksson.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail