StarT-kummit kannustavat projektiopiskeluun

StarT-hankkeella on viisi kunnianarvoisaa kummia: pääjohtaja Aulis Pitkälä (Opetushallitus), professori Kimmo Kontula (Suomalainen tiedeakatemia), johtaja Riikka Heikinheimo (Elinkeinoelämän Keskusliitto), kehitysjohtaja Laura Juvonen (Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö/Teknologiateollisuus ry) sekä erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen (Kuntaliitto).

Lue, miksi kummit suosittelevat kaikkia lähtemään mukaan yhteisölliseen StarTiin!

Pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus

StarT-hanke tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tehdä ja oppia yhdessä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin harrastustoiminnassakin. Erilaisten projektitöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa lasten ja nuorten omat vahvuudet pääsevät esiin ja kaikki voivat saada onnistumisen elämyksiä. Uusissa opetussuunnitelmissa korostuu opetuksen eheyttäminen oppiainerajat ylittäen. StarT-hankkeen myötä voidaan luoda monialaisia oppimiskokonaisuuksia paitsi luonnontieteissä, myös muiden tieteen- ja taiteenalojen välille. Yhteiskunnan eri toimijat ovat projektitöissä vahvasti läsnä, mikä osaltaan valmentaa lapsia ja nuoria näkemään yhteyksiä oman elämän ja ympäröivän yhteisön välillä.

Professori Kimmo Kontula, Suomalainen tiedeakatemia

StarT tukee lasten ja nuorten monitieteistä ja ilmiöpohjaista oppimista, jolloin myös luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian merkitys osana jokapäiväistä elämää aukeaa uudella tavalla. Toivoisin koululaishankkeilla tiedettä ja tieteentekijöitä tehtävän maanläheisemmiksi ja käsin kosketeltaviksi, helposti lähestyttäviksi. Kiinnostus tieteeseen voi syntyä sattumien ja satunnaisten kohtaamisten kautta.

Johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän Keskusliitto

StarT hankkeessa nostetaan esiin positiivisesti juuri se kaikki monialainen osaaminen mitä satavuotias avautunut Suomi tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa. Edelläkävijöiden hyvästä työstä annetaan kiitosta, ja sitä nostetaan esiin kannustamaan muita. Tätä positiivista asennetta lisää.

Kehitysjohtaja Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö/Teknologiateollisuus ry

Monialainen oppiminen syntyy kiinnostavista ilmiöistä, tutkimisesta ja käytännön tekemisestä. StarT tarjoaa yhdessä tekemiseen innostavia tapoja ja konkreettista tukea.

Erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Kuntaliitto

StarTissa jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan antaa onnistumisen elämyksiä! StarT tukee uudenlaisen, uusien opetussuunnitelmien mukaisen toimintakulttuurin luomista, jossa luovien projektitöiden avulla opitaan aktiivisesti yhdessä tehden. StarT tukee innovatiivisen projekti- ja tiimityöskentelyn suunnittelua ja toteuttamista mm. päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja harrastusryhmissä. Projektitöitä tehdään yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa mikä avaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia entistä avoimempien oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Monialaisissa projektitöissä voidaan oppimiskokonaisuuksissa yhdistää luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa muihin tieteen ja taiteenaloihin.

LUMA-keskus Suomi käynnistää StarT-hankkeen osana Suomi 100 -juhlavuotta.

Teksti: Jenni Vartiainen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail