Pienten lasten tiedekasvatushanke osana HundrED-suurhanketta

HundrED on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluva suurhanke, jonka tavoitteena on pohtia, miltä koulujen ja koulutuksen seuraavat 100 vuotta maailmassa näyttävät. Suurhankkeeseen kuuluvassa Pienten lasten tiedekasvatus -hankkeessa etsitään uusia tapoja tukea 3-6 -vuotiaiden lasten tiedekasvatusta kokonaisvaltaisesti tieteiden, teknologian ja taiteiden rajapinnoilla.

Suomalaista koulujärjestelmää on pidetty vuosikymmeniä yhtenä maailman parhaista. Siksi on luontevaa, että Suomi toimii edelläkävijänä, kun mietitään maailman koulujen uudistamista.

HundrED–suurhankkeessa toteutetaan 100 kunnianhimoista suomalaista kokeilua, kerätään 100 jo toiminnassa olevaa, kansainvälistä opetusinnovaatiota ja haastatellaan yhteensä 100 visionääriä kaikista maanosista. Kaikki sata kokeilua testataan, validoidaan ja paketoidaan sellaiseen muotoon, että niitä on helppo hyödyntää missä tahansa maailman koulussa.

HundrED-hanke on voittoa tavoittelematon, ja sen viralliset yhteistyökumppanit ovat OP, DNA, Supercell ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. HundrED-kokeilujen tulokset jaetaan koko maailmalle syksyllä 2017.

Matematiikkaa ja luonnontieteitä toiminnallisesti uudenlaisen tutkimuksellisuuden ja leikillisyyden kautta

HundrED-hankkeen osana toteutetaan Pienten lasten tiedekasvatus -hanke, jonka puitteissa lapset pääsevät tutustumaan kiehtoviin matematiikan ja luonnontieteiden (LUMA) ilmiöihin toiminnallisesti uudenlaisen tutkimuksellisuuden ja leikillisyyden kautta. Hankkeessa toimitaan yhdessä päiväkotien ja esikoulujen kanssa sekä hyödynnetään kehitettyä virtuaalista tiedekerhopalvelua.

Hankkeen aikana kehitetään tutkimuspohjaisesti pienille lapsille sopiva tiedekasvatusohjelma yhdessä päiväkotien ja esikoulujen kanssa. Siinä keskeisessä roolissa on LUMA-aineiden ilmiöihin liittyvien materiaalien testaaminen lasten kanssa sekä testaamisesta seuraava materiaalin kehittäminen, myös mobiiliympäristössä.

Kysymyksessä on jatko aikaisemmalle idealle. Hanke on osa Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen (osa LUMA-keskus Suomea) lasten tiedekasvatuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa, jota on tehty vuodesta 2004. Vuodesta 2013 lähtien on yliopistolla toiminut erityisesti 3-6-vuotiaiden lasten tiedekasvatusohjelma. Siihen on kuulunut pikku-Jipot-tiedekerhotoimintaa, kerho-ohjaajakoulutusta, yhteistyötä muutaman päiväkodin kanssa sekä perheiden pikku-Jipot-virtuaalikerho Jippo-verkkoportaalissa, jonka pohjalta on kehitetty väitöskirjatutkimuksena mobiilisovellus.

Teksti: HundrED. Kuva: Elisa Lautala.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail