Mikä lapsia kiinnostaa biotiedeleireillä?

LUMA-toimintaan on pitkään kuulunut erilaisten kesäleirien järjestämistä yliopistoilla. Leirien yhtenä tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden pariin ja kannustaa heitä opiskelemaan tulevaisuudessa luonnontieteitä ja matematiikkaa. Helsingin yliopiston LUMA-keskukseen kuuluvassa Biotieteiden opetuksen keskus BioPopissa on tutkittu lasten kesäleiritoimintaa ja siihen liittyen lasten kiinnostusta erilaisia aktiviteetteja kohtaan.

Viikin Biokeskus ehtii juuri hiljentyä kesätauolle, kun hulina alkaa jälleen: joka vuosi yli sata alakouluikäistä lasta saapuu Viikkiin Biotieteiden opetuksen keskus BioPopin järjestämille kesäleireille. Leirejä järjestetään kesäloman alku- ja loppupuolella ja vuosittain niihin ottaa osaa noin 100–150 lasta. Yhtä aikaa järjestetään aina kaksi leiriä, joista toinen on suunnattu 7–9 vuotiaille ja toinen 9–12 vuotiaille lapsille. Leirien ohjaajina toimivat asiantuntevat biologian aineenopettajaopiskelijat, luokanopettajaopiskelijat ja biologian opettajat.

Leirien aikana lapset pääsevät aluksi tutustumaan toisiinsa erilaisten leikkien ja pelien avulla. Leirillä tutkitaan myös Viikin monipuolista luontoa; sekä maalla että vedessä eläviä eläimiä ja kasveja. Viikon aikana tutuksi tulevat muun muassa mikroskopointi, bakteerien viljely, kasvien kerääminen ja prässääminen, kasvien kasvatus ja erilaiset luonnon elinympäristöt. Leireillä biologisiin teemoihin, kuten evoluutioon, ekosysteemeihin ja ympäristönsuojeluun, perehdytään erilaisten aktiviteettien lomassa.

Leiriläiset pääsivät tutkimaan elävää elämää lähietäisyydeltä Viikin tiedeleireillä.

Leirien tavoitteena on ensisijaisesti tarjota lapsille mielekästä vapaa-aikaa ja auttaa ystävystymään muiden luonnosta kiinnostuneiden lapsien kanssa. Samalla leireillä pyritään myös innostamaan lapsia luonnontieteiden opiskelua kohtaan ja kannustaa heitä valitsemaan luonnontieteitä myös koulussa. Viikin tiedeleireillä leirien aktiviteeteista tehdään myös tutkimusta ja leirejä pyritään kehittämään lapsille motivoivammiksi ja kiinnostavimmaksi.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella luokanopettajaksi opiskeleva Taru Lemmetty on tehnyt kandidaatin tutkielmansa Viikin biotiedeleireistä ja työstää samasta aiheesta myös pro gradu –tutkielmaansa. Kandidaatin tutkielmassa Taru tutki lasten kiinnostusta leireiltä kerättyjen palautteiden avulla, ja pro gradussa aihetta syvennetään mm. leirin ohjaajien haastatteluiden avulla.

Taru toimi kesän 2016 leireillä myös itse ohjaajana ja pääsi tutustumaan leirin arkeen omakohtaisesti. ”Olin yllättynyt, että lapset pitivät leireistä niin paljon! On hienoa nähdä, että lapset ovat niin motivoituneita ja innostuneita. On ollut kivaa olla ohjaajana ja joka päivä on myös itse oppinut lisää uutta”, Taru kertoo. Aihepiiri kiinnosti Tarua, sillä tiedeleiritoimintaa on tutkittu vielä vähän ja toisaalta myös tulevassa luokanopettajan työssä on hyödyllistä tietää, mikä lapsia kiinnostaa. Tarun mukaan myös kouluopetukseen on tulossa enemmän toiminnallisuutta, kokeellisuutta ja tutkimuksellisuutta, ja kesäleiritoiminta on erinomainen ympäristö perehtyä näihin teemoihin.

Verrattuna kouluopetukseen leiriympäristö on vapaampi ja ohjaajia on lapsia kohden enemmän kuin koulussa. Näin leireillä voidaan edetä lasten oman kiinnostuksen mukaan ja joustaa ohjelmassa ja aikatauluissa, jos lapset löytävät kiinnostavan tutkimuskohteen. Leireillä voidaan siten tarjota myös sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, joihin tavallisessa koulussa ei välttämättä ole mahdollisuutta. Tarun mukaan leireillä voi olla myös tukea kouluissa tapahtuvaan opetukseen: jos lapset saadaan innostumaan luonnontieteiden oppimisesta, vaikutukset voivat näkyä myös kouluympäristössä.

Viikki on pala luontoa ja maaseutua keskellä Helsinkiä, ja siten ihanteellinen ympäristö biotiedeleireille.

Leireillä Taru on havainnut, että lapsia kiinnostavat hyvin monenlaiset tutkimukselliset ja toiminnalliset aktiviteetit hyvin paljon. Eri ikäiset alakoululaiset vaikuttavat olevan kiinnostuneita samanlaisista aktiviteeteista, ja myös sukupuolten välillä eroja on vähän. Yllättävää on, että vähiten lapsia kiinnostavat erilaiset leikit, vaikka nekin olivat suhteellisen suosittuja: ”Lapset eivät selvästi ole tulleet leireille leikkimään, vaan ihan jonkin muun perässä – mikroskopoimaan, tutkimaan ja tekemään erilaisia luonnontieteellisiä kokeita”, Taru kuvailee.

Leireillä on kehitetty monenlaisia aktiviteetteja, joita hyödynnetään BioPop-keskuksessa myös lukuvuosien aikana. Monista aktiviteeteista on muokattu myös kouluryhmille sopivia versioita, joita on listattu BioPop-keskuksen blogiin. Erilaiset kouluryhmät voivat toteuttaa näitä tutkimuksellisia aktiviteetteja näin myös omilla kouluillaan tai tulla tekemään töitä Viikin kampukselle. BioPop-keskus järjestää vuosittain Viikissä yli tuhannelle koululaiselle ja lukiolaiselle vierailuja, joiden aikana toteutetaan tutkimuksellisia ja kokeellisia töitä ja tutustutaan oikeisiin tutkimuslaboratorioihin.

Elokuun ensimmäisen viikon jälkeen kampus hiljenee jälleen ja valmistautuu ottamaan vastaan uusia opiskelijoita. Leiri- ja vierailutoiminnan avulla pyritään kuitenkin sytyttämään pysyvämpi kiinnostus luonnontieteitä kohtaan. Onkin mahdollista, että tulevaisuudessa entinen leiriläinen astelee sisään samoista ovista ja aloittaa yliopisto-opinnot biotieteiden parissa.

Teksti ja kuvat: Justus Mutanen


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail